Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 6 034
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkning

  Eldre artikler og publikasjoner for delemnet Innvandrere og innvandring, befolkning.

 4. Befolkningens utdanningsnivå

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Utdanningsnivå for personer 16

 5. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 6. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 7. Variabelområdet befolkning

  Befolkning Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger. Publisert : 17. mars 2021 For å

 8. Oppgave D. Befolkning og alder

  Oppgave D. Befolkning og alder I denne oppgaven bruker du statistikkbanken for å

 9. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet

  Infografikk Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 72,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 74

 10. Befolkning og offentlig økonomi

  Befolkning og offentlig økonomi Forskning på dette området bidrar med ny kunnskap som kan underbygge velferdspolitisk planlegging

 11. Befolkning og bolig

  Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I St

 12. Om unge og eldre i befolkningen

  Oppgave C Om unge og eldre i befolkningen Lær noen sentrale ord og fakta om dette temaet ved å svare på de fire spørsmålene i oppgaven. Hva skal dere gjøre? Klassen ser på

 13. Kvinner inntar Svalbard - SSB

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund

 14. Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent- SSB

  : Statistisk sentralbyrå Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 15. Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger - SSB

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn

 16. Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn - SSB

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få