Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 199 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norge blant de beste i EU-klassen

   Publisert:

   færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge færrest har inntekt under lavinntektsgrensen. Men mens andelen med lavinntekt i mange land er omtrent den samme i ulike grupper i befolkningen, skiller Norge

   Artikkel
  • Barna ser minst til fedre med lav inntekt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Barna ser minst til fedre med lav inntekt Publisert: 18. april 2007 Samvær med barn man ikke bor sammen med til daglig, innebærer ofte en del utgifter. I de nye reglene for ber

   Artikkel
  • Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/2 Gikk barnebidragene ned etter bidragsreformen? Publisert: 18. april 2007 De nye reglene for beregning av barnebidrag som trådte i kraft høsten 2003, skulle gi en mer rettferdig

   Artikkel
  • Lavinntektshusholdningers forbruk

   Publisert:

   forklare avviket mellom disse. Dessuten sammenlignes sammensetningen av forbruket og forekomsten av en del varige forbruksgoder i lavinntektsgruppen og i befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd?

   Publisert:

   målemetode er det altså et økende antall barn som tilhører familier som ikke har hatt den samme inntektsvekst som befolkningen generelt

   Artikkel
  • Hvor bor de?

   Publisert:

   » mot barnefattigdom utalte at «barn utgjør 20 prosent av befolkningen, men 100 prosent av framtiden» (Blair 1999). For å kunne iverksette bakgrunn av det beløpet som utgjør gjennomsnittet av de årlige medianinntektene for hele befolkningen i en treårsperiode

   Artikkel
  • Barn i lavinntektsfamilier 1996-2004

   Publisert:

   tilnærming der lavinntekt er definert ut i fra en relativ avstand til det generelle inntektsnivået i hele befolkningen (medianinntekten målemetode er det altså et økende antall barn som tilhører familier som ikke har hatt den samme inntektsveksten som befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Lavinntekt i Norge sammenliknet med Europa

   Publisert:

   . oktober 2007 Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Åpne og les artikkelen i PDF Norge er blant de land i Europa der færrest har inntekt under lavinntektsgrensen, men det er relativt store forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

   Artikkel
  • Barnebidrag før og etter bidragsreformen

   En analyse av undersøkelsene om samvær og bidrag 2002 og 2004

   Publisert:

   Rapporter 2007/34 En analyse av undersøkelsene om samvær og bidrag 2002 og 2004 Barnebidrag før og etter bidragsreformen Publisert: 11. oktober 2007 1. oktober 2003 ble det innført nye regler for bere

   Publikasjon
  • Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004

   Publisert:

   Notater 2007/48 Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004 Publisert: 12. oktober 2007 I prosjektet Samvær og bidrag 2002-2004

   Publikasjon
  • Sterk inntektsvekst, men unge aleneboende henger etter

   Publisert:

   forsørgere som har lavest inntektsnivå sammenlignet med gjennomsnittet for hele befolkningen (se figur 1). Figur 1

   Artikkel
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen. Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige

   Publikasjon
  • Økt forbruk i Longyearbyen

   Publisert:

   å understreke at forbruksnivået ikke er kontrollert for andre egenskaper ved befolkningen, som for eksempel at befolkningen i Longyearbyen har et høyere utdanningsnivå enn i Norge for øvrig økende i Longyearbyen, mens andelen enpersonshusholdninger er økende på fastlandet. Imidlertid er befolkningens sammensetning fortsatt annerledes enn

   Artikkel
  • Inntekt, skatt og overføringer 2007

   Publisert:

   overføringer utgis annethvert år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen samt noen forskningsresultater fra dette området

   Publikasjon
  • Bruttoinntekten har økt med 39 prosent

   Publisert:

   både kvinner og menn. Kapittel 8 beskriver hvordan aldringen av befolkningen i Norge de neste årene kan

   Artikkel