Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 196 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Mor i jobb viktigste forsikring mot lav inntekt

   Publisert:

   . Lav inntekt Lavinntektsgrensen her går ved 50 prosent av middelinntekten til befolkningen for øvrig. For å

   Artikkel
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

   En analyse basert på registerdata

   Publisert:

   . Det er benyttet en tradisjonell tilnærming til temaet, der lavinntekt blir definert ut fra relativ avstand til det generelle inntektsnivået i befolkningen (medianinntekten

   Publikasjon
  • Kvinner eier leiligheter - menn eier alt annet

   Publisert:

   på den mannlige delen av befolkningen. Menn sitter også på 80 prosent av verdipapirene som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   . Slike inntekter tilfaller i stor grad den rikeste tidelen av befolkningen. Det at den rikeste tidelen mottar en mindre del av totalinntekten i 2001 enn tidligere, har likevel ikke forbruksenhet som er lavere enn halvparten av medianinntekten i befolkningen. Denne andelen har endret seg lite de siste årene. Ifølge dette

   Artikkel
  • Færre med lav inntekt over tid

   Publisert:

   . Mens 2,4 prosent av befolkningen i treårsperioden 1996-1998 hadde vedvarende lavinntekt, var tilsvarende andel 2,2 prosent for årene 1999-2001 ha vedvarende lavinntekt som var lavere enn befolkningen generelt. En annen gruppe, der det også ble noen

   Artikkel
  • Hvordan har de fattige det?

   Publisert:

   : har de fattige oftere materielle levekårsproblemer og sosialt ekskludert enn resten av befolkningen. De franske politikerne erkjente at en betydelig andel av befolkningen hadde svært dårlige levekår, til tross for mange

   Artikkel
  • Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002

   Dokumentasjons- og tabellrapport

   Publisert:

   Notater 2004/26 Dokumentasjons- og tabellrapport Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 Publisert: 29. april 2004 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen De

   Publikasjon
  • Norske tenåringsmødre - få, men fattige

   Publisert:

   overrepresenterte blant dei med låg inntekt samanlikna med heile befolkninga. Skilnaden mellom tenåringsmødrer og andre mødrer er derimot ikkje like stor som i heile befolkninga. Medan 57 prosent av tenåringsmødrene blant mødrer med ikkje-vestleg bakgrunn har ei hushaldsinntekt i lågaste kvintil, er det tilsvarande talet for

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   . Ulikheten i inntektsfordelingen ser fortsatt ut til å øke, i 2002 har den rikeste tidelen av befolkningen 6,6 ganger. Ulikheten i inntektsfordelingen ser fortsatt ut til å øke, i 2002 har den rikeste tidelen av befolkningen 6,6 ganger

   Artikkel
  • Nordmenn spiser minst kjøtt

   Publisert:

   kjøttet befolkningen oftest har på sin middagstallerken. Men nordmennene spiser derimot mest fisk av alle

   Artikkel
  • Menn og kvinner bruker pengene ulikt

   Publisert:

   forbruksundersøkelser i 1958, 1967 og 1973 Les mer : Temaside om befolkning Forbruksundersøkelsen Likestilling SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Fra mat til bolig

   Publisert:

   vært en sterk urbanisering, i større grad enn i Norge har befolkningen flyttet inn til mer bymessige områder

   Artikkel
  • Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem?

   Publisert:

   mål og strategier for bekjempelse av fattigdom. I beskrivelsen ble det anslått at om lag 2,3 prosent av befolkningen hadde en samlet på at yngre, enslige forsørgere og innvandrere er overrepresentert i gruppen fattige sammenliknet med befolkningen for øvrig

   Artikkel
  • Veier inn i og ut av fattigdom

   Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold

   Publisert:

   . Ved bruk av EU sin lavinntektsdefinisjon finner vi at 22 prosent av befolkningen hadde inntekter under lavinntektsgrensen minst en gang i løpet av. Slik vi definerer mobilitet finner vi at om lag 2 prosent av befolkningen var "nyankomne" i lavinntektsgruppen fra den ene

   Publikasjon
  • God inntektsutvikling for barnefamiliene

   Publisert:

   Valgaktuelt 2005 God inntektsutvikling for barnefamiliene Publisert: 17. august 2005 De aller fleste barnefamiliene har, i likhet med hele befolkningen de siste økt med 100 000 kroner. Forfatter: Mads Ivar Kirkeberg / Jon Epland De aller fleste barnefamiliene har, i likhet med hele befolkningen de siste

   Artikkel