Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 199 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Individ, arbeid og inntekt

   En fordelingsanalyse

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 072 En fordelingsanalyse Individ, arbeid og inntekt Publisert: 28. juli 1989 Denne publikasjonen legger fram et teoretisk syn på sammenhengen mellom strukturen i arbeidsm

   Publikasjon
  • Har utjevningen stoppet opp?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1996/1 Har utjevningen stoppet opp? Publisert: 1. mars 1996 Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15 Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB) Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15

   Artikkel
  • Utdannningsnivå og inntektsnivå henger ikke alltid sammen

   Publisert:

   bruttoinntektsnivået. I de andre bydelene finner vi ikke så sterke sammenhenger. Andelen av befolkningen som. I de andre bydelene finner vi ikke så sterke sammenhenger. Andelen av befolkningen som

   Artikkel
  • Mindre melk og brød

   Publisert:

   målingsstasjoner for konstant overvåking av befolkningens forbruk, omtrent som meteorologiske stasjoner

   Artikkel
  • Mange barn i lavinntektsgruppen

   Publisert:

   tilhøre lavinntektsgruppen enn befolkningen generelt. Om rapporten Formålet med rapporten er å tilgjengelig inntektsstatistikk for husholdningene og det er benyttet en tradisjonelle tilnærming, der lavinntekt blir definert ut i fra relativ avstand til det generelle inntektsnivået i befolkningen (f.eks

   Artikkel
  • Færre ikke-vestlige innvandrere med lav inntekt

   Publisert:

   under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger

   Artikkel
  • Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/2001 Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge? Publisert: 7. september 2001 Dersom en tar utgangspunkt i en tradisjonell tilnærming til studiet av lavinntekt og de

   Artikkel
  • Luksus for alle? : Produksjon av naturopplevelser med bruk av fritidsutstyr

   Publisert:

   ? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å

   Artikkel
  • Særregler i beskatningen av alderspensjonister

   Publisert:

   lønningene vil alderspensjonistenes disponible inntekt øke betydelig mer enn for resten av befolkningen i perioden fram til 2030. Den lønningene vil alderspensjonistenes disponible inntekt øke betydelig mer enn for resten av befolkningen i perioden fram til 2030. Den

   Artikkel
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral

   Publisert:

   . mai 2002 For hundre år siden utgjorde de fattige mellom 5 og 6 prosent av den norske befolkningen. Et nokså at mellom 4 og 6 prosent av befolkningen tilhører det vi kaller lavinntektsgruppen

   Artikkel
  • Reduserte forskjeller

   Publisert:

   levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Prisnivået på Svalbard nærmer seg fastlandet, men ligger fortsatt lavere levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Les rapporten "Pris, forbruk og inntekt: økonomiske levekår på

   Artikkel
  • Minst 90 000 personer med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . I henhold til internasjonal praksis er lavinntektsgrensen konstruert ut i fra ulike avstander, for eksempel 50 eller 60 prosent, til medianinntekten for hele befolkningen. Men selv etter å ha definert en lavinntektsgrense gjenstår det problemer med å måle forekomsten av lavinntekt i befolkningen

   Artikkel
  • Større likhet med fastlandet

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen omfatter derimot i liten grad en måling av befolkningens økonomiske levekår med unntak av noen finne gode nok muligheter i statistikken til å kunne identifisere "tilsvarende grupper på fastlandet". Befolkningen på Svalbard

   Artikkel
  • "Hvor stor var din inntekt i fjor?"

   Publisert:

   voksne befolkningen (ca. 180 000 kroner i 1996), det vil si i inntektsintervallet fra 150 000 til 200 000 kroner, var det for eksempel bare 63 prosent som igjen bekreftet at folk, når de blir spurt, har en tendens til helst å oppgi at de har en inntekt nær "gjennomsnittet" i befolkningen. For de med relativt

   Artikkel
  • Hvorfor sparer de eldre så mye?

   Publisert:

   gi sin formue videre til sine etterkommere. Forfatter: Elin Halvorsen Norge står i likhet med mange industrialiserte land overfor en aldrende befolkning. Hva blir konsekvensene for den samlede sparingen når vi får en relativt større andel eldre i befolkningen

   Artikkel