Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 206 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Individ, arbeid og inntekt

   En fordelingsanalyse

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 072 En fordelingsanalyse Individ, arbeid og inntekt Publisert: 28. juli 1989 Denne publikasjonen legger fram et teoretisk syn på sammenhengen mellom strukturen i arbeidsm

   Publikasjon
  • Har utjevningen stoppet opp?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1996/1 Har utjevningen stoppet opp? Publisert: 1. mars 1996 Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15 Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB) Bolig er en av de viktigste sidene ved befolkningens materielle levekår. De siste 15

   Artikkel
  • Mindre melk og brød

   Publisert:

   målingsstasjoner for konstant overvåking av befolkningens forbruk, omtrent som meteorologiske stasjoner

   Artikkel
  • Mange barn i lavinntektsgruppen

   Publisert:

   tilhøre lavinntektsgruppen enn befolkningen generelt. Om rapporten Formålet med rapporten er å tilgjengelig inntektsstatistikk for husholdningene og det er benyttet en tradisjonelle tilnærming, der lavinntekt blir definert ut i fra relativ avstand til det generelle inntektsnivået i befolkningen (f.eks

   Artikkel
  • Færre ikke-vestlige innvandrere med lav inntekt

   Publisert:

   under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger under lavinntektsgrensen i 1998 sammenlignet med en vestlig innvandrer. I forhold til den øvrige befolkningen i yrkesaktiv alder var sannsynligheten nesten seks ganger

   Artikkel
  • Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/2001 Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge? Publisert: 7. september 2001 Dersom en tar utgangspunkt i en tradisjonell tilnærming til studiet av lavinntekt og de

   Artikkel
  • Luksus for alle? : Produksjon av naturopplevelser med bruk av fritidsutstyr

   Publisert:

   ? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å? I denne studien brukes systematiske data som er representative for en befolkning til å

   Artikkel
  • Særregler i beskatningen av alderspensjonister

   Publisert:

   lønningene vil alderspensjonistenes disponible inntekt øke betydelig mer enn for resten av befolkningen i perioden fram til 2030. Den lønningene vil alderspensjonistenes disponible inntekt øke betydelig mer enn for resten av befolkningen i perioden fram til 2030. Den

   Artikkel
  • Fattigstatistikk mellom økonomi og moral

   Publisert:

   . mai 2002 For hundre år siden utgjorde de fattige mellom 5 og 6 prosent av den norske befolkningen. Et nokså at mellom 4 og 6 prosent av befolkningen tilhører det vi kaller lavinntektsgruppen

   Artikkel
  • Reduserte forskjeller

   Publisert:

   levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Prisnivået på Svalbard nærmer seg fastlandet, men ligger fortsatt lavere levekårene for befolkningen på øya. Forfatter: Bjørn Are Holth Les rapporten "Pris, forbruk og inntekt: økonomiske levekår på

   Artikkel
  • Minst 90 000 personer med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   . I henhold til internasjonal praksis er lavinntektsgrensen konstruert ut i fra ulike avstander, for eksempel 50 eller 60 prosent, til medianinntekten for hele befolkningen. Men selv etter å ha definert en lavinntektsgrense gjenstår det problemer med å måle forekomsten av lavinntekt i befolkningen

   Artikkel
  • Større likhet med fastlandet

   Publisert:

   . Levekårsundersøkelsen omfatter derimot i liten grad en måling av befolkningens økonomiske levekår med unntak av noen finne gode nok muligheter i statistikken til å kunne identifisere "tilsvarende grupper på fastlandet". Befolkningen på Svalbard

   Artikkel
  • "Hvor stor var din inntekt i fjor?"

   Publisert:

   voksne befolkningen (ca. 180 000 kroner i 1996), det vil si i inntektsintervallet fra 150 000 til 200 000 kroner, var det for eksempel bare 63 prosent som igjen bekreftet at folk, når de blir spurt, har en tendens til helst å oppgi at de har en inntekt nær "gjennomsnittet" i befolkningen. For de med relativt

   Artikkel
  • Hvorfor sparer de eldre så mye?

   Publisert:

   gi sin formue videre til sine etterkommere. Forfatter: Elin Halvorsen Norge står i likhet med mange industrialiserte land overfor en aldrende befolkning. Hva blir konsekvensene for den samlede sparingen når vi får en relativt større andel eldre i befolkningen

   Artikkel
  • Oslo - flest fattige og størst ulikhet

   Publisert:

   øvrige kommuner 1 Hele befolkningen 1986 50 prosent 3,1 3,4 3,2 2,7 4,4 60 prosent 8,9 9,5 8,0 8,1 13,1 70 prosent 17,5 15,2 15,8 17,0 22,5 1996 50 prosent 4,5 6,8 4,0 19 prosent av den totale inntekten til hele befolkningen i byen. Ti år senere hadde denne andelen økt til 27,2 prosent. I samme tidsperiode falt andelen

   Artikkel