Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 273 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Frisklivssentralar i kommunane 2013-2016

   Ei kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013-2016

   Publisert:

   motverke sosiale forskjellar i levevanar og helse i befolkninga. Kartleggingane av frisklivssentralar som blei

   Publikasjon
  • Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)

   Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane

   Publisert:

   . 21 09 47 42, eller trond.ekornrud@ssb.no tlf. 21 09 43 99. Tabeller (publisert 26. november 2008) Tabell 1 Befolkningstall for 1

   Statistikk
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . Resultatene for hele befolkningen er imidlertid representative for den norske befolkningen. Hele befolkningen inkluderer også innvandrere. Mange av spørsmålene i LKI er sammenliknbare med den ordinære levekårsundersøkelsen (EU-SILC) som

   Artikkel
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . Resultatene for hele befolkningen er imidlertid representative for den norske befolkningen. Hele befolkningen inkluderer også innvandrere. Mange av spørsmålene i LKI er sammenliknbare med den ordinære levekårsundersøkelsen (EU-SILC) som

   Artikkel
  • Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen

   Publisert:

   låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga. Forfatter sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga. Forfatter

   Artikkel
  • Ei holete refusjonsordning?

   Publisert:

   Utvalde innslagspunkt, mottakar-del i befolkninga og utbetalte beløp. Personar over 21 år. Prosent. 2014 Mottakardel i befolkninga Utbetalte

   Artikkel
  • Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

   Publisert:

   Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger Publisert: 6. april 2018 15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers

   Artikkel
  • Rusundersøkelsen 2017

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I dette notatet dokumenteres gjennomføringen av undersøkelsen. Populasjonen er befolkningen i landet

   Publikasjon
  • Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

   Publisert:

   fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen. Forfatter. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen. Forfatter: Jorun Ramm / Berit Otnes Unge funksjonshemmede har langt lavere livskvalitet sammenliknet med jevnaldrende i befolkningen

   Artikkel
  • 4 av 10 nordmenn innom sykehus

   Publisert:

   . Statistikken Pasienter på sykehus viser at en stor andel av Norges befolkning blir behandlet på større i aldersgruppen 10-19 år enn i aldersgruppen 80 år eller eldre. Men hvis vi ser på hvor mange pasienter det er i hver aldersgruppe i forhold til hvor mange personer det totalt er i befolkningen, endrer forholdet seg

   Artikkel
  • Flere snusere enn røykere

   Publisert:

   : Elin Skretting Lunde I 2017 var 11 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig viser tallene fra Røykevaner. - Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier

   Artikkel
  • Helsekonsum har økt med 215 milliarder kroner på 25 år

   Publisert:

   , viser tall fra Nasjonalregnskapet. 50 000 kroner per innbygger Totalt var den norske befolknings konsum av helsetjenester, legemidler og andre helserelaterte varer i 2015 på særlig to faktorer som kan forklare denne økningen i helsekonsumet. Både endringer i befolkningens

   Artikkel
  • Flest kvinner rehabiliteres i institusjon

   Publisert:

   1165 646 135 2016 884 964 1132 1206 700 155 2017 924 1055 1154 1195 693 148 Antallet brukere endres i takt med befolkningens alder Antall brukere, som andel av befolkningen, endret seg lite fra 2009 til. Andel brukere i prosent av befolkningen etter alder. Kvinner Figur 3. Rehabilitering i institusjon

   Artikkel
  • Røykepilene peker riktig vei

   Publisert:

   år markert 31. mai. I internasjonal sammenheng kommer Norge relativt godt ut når det gjelder hvor stor del av befolkningen som første gang ble registrert flere snusere enn røykere. Stadig færre dagligrøykere I Norge har røykevanene i befolkningen blitt kartlagt siden 1973, og i internasjonal

   Artikkel
  • Økt behov for sykepleiere i årene som kommer

   Publisert:

   høyere levealder i befolkningen. Forfatter: Othilde Skjøstad Behovet for helsepersonell høyere levealder i befolkningen. Forfatter: Othilde Skjøstad Dette er en bakgrunnsartikkel til en serie om sykepleiere og deres forhold til arbeidslivet

   Artikkel