Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 273 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   sykehus Psykolog eller psykiater Innlagt på sykehus Antall personer Befolkningen 83 20 27 4 11 6 452 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   antallet marginaliserte er ekstra få, det gjør resultatene usikre. Befolkningen 13 25 25 35 1 4 505 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg

   Publisert:

   økt med 11 000, noe som tilsvarer en økning på 80 prosent. Sysselsatte fra resten av befolkningen har også hatt en

   Artikkel
  • Fire av fem tidligere røykere er tobakksfrie

   Publisert:

   . 10 prosent av befolkningen snuser daglig. Selv om de fleste som har røykt daglig tidligere, ikke bruker noen former for nikotin i dag, er det allikevel mange som har byttet ut røyking med snus

   Artikkel
  • Vekst i bruk av fastlegene i 2017

   Publisert:

   årene etter 2012, men økt etter 2015. Når befolkningen vokste med 0,7 prosent fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, vil det altså si at

   Artikkel
  • Ei holete refusjonsordning?

   Publisert:

   ? Publisert: 16. mars 2016 Den vaksne befolkninga må hovudsakleg betale for tannhelsetenester sjølv. Stønadsmottakarar og personer med låg utdanning fekk refusjon oftare enn andre, og beløpa var høgare enn gjennomsnittet for befolkninga

   Artikkel
  • Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt

   Publisert:

   : 6. desember 2002 Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet fritids- og kulturaktiviteter i Longyearbyen enn på fastlandet. Forfatter: Øyvin Kleven Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 4. kvartal 2009 å ha ei funksjonshemming, her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter. Av desse var 43,1 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid.Samanlikna med 2

   Publikasjon
  • Korleis står det til med norsk tannhelse?

   Publisert:

   som tema som SSB har publisert sidan 2010. Dei to føregåande la vekt på høvesvis å etablere eit faktagrunnlag og analysere tannhelsetilstanden og tenestebruken i den norske befolkninga som tema som SSB har publisert sidan 2010. Dei to føregåande la vekt på høvesvis å etablere eit faktagrunnlag og analysere tannhelsetilstanden og tenestebruken i den norske befolkninga

   Artikkel
  • Mange har store helseutgifter

   Publisert:

   største enkeltutgiften til helseformål. Andelen som har vært hos tannlege er omtrent den samme blant de med nedsatt funksjonsevne som i befolkningen, vel 70 prosent svært mange. Mest brukt er fastlegene. I befolkningen har 70 prosent konsultert fastlege i løpet av siste år

   Artikkel
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   . De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning. Tall fra reseptregisteret viser at smertestillende legemidler, sammen med antibiotika, er blant de mest brukte legemidlene i befolkningen

   Artikkel
  • Færre røyker, flere unge kvinner snuser

   Publisert:

   . Mennenes forbruk er ganske stabilt. Figur 3 Sosiale forskjeller, men grunn til å nyansere Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst. I 2006 røykte 34 prosent i denne gruppen, mens de i dag røyker omtrent like lite som befolkningen generelt (13 prosent). Bruk av snus

   Artikkel
  • Velferdsstatens siste hull?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2005/3 Velferdsstatens siste hull? Publisert: 16. juni 2005 En ikke ubetydelig andel av den norske befolkningen lar være å gå: Jørgen Svalund En ikke ubetydelig andel av den norske befolkningen lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd

   Artikkel
  • Kvalitet i IPLOS-registeret. 2015

   Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering 2015

   Publisert:

   gi et bedre grunnlag for å noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar

   Publikasjon