Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kvalitet i IPLOS-registeret 2016

   Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering

   Publisert:

   gi et bedre grunnlag for å vite noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar omsorgstjenester i dag, og hvordan vi kan fremskrive behov for tjenester i

   Publikasjon
  • Personar med låg inntekt går sjeldnare til tannlegen

   Publisert:

   låg inntekt som ikkje går til tannlege sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga. Forfatter sjølv om dei har behov for det. Det er store forskjellar mellom dei og resten av befolkninga. Forfatter

   Artikkel
  • Mer bruk av fastlege med nye fraværsregler

   Publisert:

   -åringene hele 37 prosent høyere enn i 2015. Når vi ser på andre aldersgrupper eller befolkningen som helhet, finner vi ikke noen tilsvarende økning i 2016. Det var heller ingen økning i 16–19-åringers legebesøk fra 2014 til 2015. For både befolkningen som helhet og 16–19

   Artikkel
  • Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

   Publisert:

   : befolkning fordelt etter kommunestørrelse. 2016 (prosent) Figur 5. Kommunegrupper: befolkning fordelt etter kommunestørrelse. 2016 (prosent) Andel av befolkningen 0-1999 2 2000-4999 8 5000-9999 12 10000-19999 15 20000-29999 11 30000-49999 12 50000- 39 Helse Fatima Valdes Haugstveit fatima.valdes.haugstveit

   Artikkel
  • Økt behov for sykepleiere i årene som kommer

   Publisert:

   høyere levealder i befolkningen. Forfatter: Othilde Skjøstad Behovet for helsepersonell høyere levealder i befolkningen. Forfatter: Othilde Skjøstad Dette er en bakgrunnsartikkel til en serie om sykepleiere og deres forhold til arbeidslivet

   Artikkel
  • Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre

   Publisert:

   . Befolkningstall I løpet av 2016 var 244 000 personer i Norge 80 år eller eldre, noe som tilsvarer 4,6 prosent av befolkningen. Gjennom året døde høyest andel brukere i befolkningen 80 år og eldre, og eldre kvinner mottar i større grad omsorgstjenester enn eldre menn

   Artikkel
  • Hvem spiser fisk?

   Publisert:

   . Men hvem spiser egentlig mest fisk? Eldre best på fisk Den eldre delen av befolkningen er de mest ivrige fiskespiserne

   Artikkel
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   . De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning. Tall fra reseptregisteret viser at smertestillende legemidler, sammen med antibiotika, er blant de mest brukte legemidlene i befolkningen

   Artikkel
  • Ungdom går mer til legen

   Publisert:

   . I 2016 var 7 av 10 til konsultasjon hos fastlege en eller flere ganger. Generelt har endringene i befolkningens bruk av fastleger gjennom de siste fem årene vært små 68 prosent, like under gjennomsnittet for hele befolkningen. Og med en økning på over 4 prosentpoeng var det gutter som bidro mest til at en

   Artikkel
  • Fire av fem tidligere røykere er tobakksfrie

   Publisert:

   . 10 prosent av befolkningen snuser daglig. Selv om de fleste som har røykt daglig tidligere, ikke bruker noen former for nikotin i dag, er det allikevel mange som har byttet ut røyking med snus

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   økt omtrent like mye som befolkningen (Helsedirektoratet, 2015). Dette utgjør en årlig vekst på i gjennomsnitt 2 milliarder kroner i perioden 2005

   Artikkel
  • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

   Publisert:

   størst innenfor rusbehandling. Forfatter: Emshaw Gurmu Regionale helseforetak (RHF) oppfyller sitt «sørge-for»-ansvar ved å tilby befolkningen behandling ved helseforetak og ved. Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste

   Artikkel
  • Vil snus overta for røyk?

   Publisert:

   færre i Norge røyker, og stadig flere bruker snus. Andelen som røyker daglig, har falt sterkt i hele befolkningen etter år 2000: Jens-Kristian Borgan Stadig færre i Norge røyker, og stadig flere bruker snus. Andelen som røyker daglig, har falt sterkt i hele befolkningen etter

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Færre røyker, flere unge kvinner snuser

   Publisert:

   . Mennenes forbruk er ganske stabilt. Figur 3 Sosiale forskjeller, men grunn til å nyansere Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst. I 2006 røykte 34 prosent i denne gruppen, mens de i dag røyker omtrent like lite som befolkningen generelt (13 prosent). Bruk av snus

   Artikkel