Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dyrere tannlegepasienter

   Publisert:

   . For eksempel har befolkningen i de nordligste fylkene dårligere tannhelse enn i resten av landet. Samtidig

   Artikkel
  • Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

   Publisert:

   Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger Publisert: 6. april 2018 15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers

   Artikkel
  • 4 av 10 nordmenn innom sykehus

   Publisert:

   . Statistikken Pasienter på sykehus viser at en stor andel av Norges befolkning blir behandlet på større i aldersgruppen 10-19 år enn i aldersgruppen 80 år eller eldre. Men hvis vi ser på hvor mange pasienter det er i hver aldersgruppe i forhold til hvor mange personer det totalt er i befolkningen, endrer forholdet seg

   Artikkel
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Flere snusere enn røykere

   Publisert:

   : Elin Skretting Lunde I 2017 var 11 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år dagligrøykere, mens 12 prosent snuste daglig viser tallene fra Røykevaner. - Til tross for nedgangen i dagligrøyking har den totale andelen i befolkningen som daglig bruker tobakksprodukter økt, sier

   Artikkel
  • En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private

   Publisert:

   tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen. Hovedsakelig tilbyr helseforetakene disse tjenestene ved offentlige sykehus, men de kjøper også. Flere av disse sykehusene fungerer som lokalsykehus for befolkningen i et gitt område, og de regionale helseforetakene legger

   Artikkel
  • Utgifter til behandling hos tannlege og tannpleier 2014-2016

   En sosioøkonomisk analyse av voksne mottakere av folketrygdrefusjoner

   Publisert:

   strøk, indikerer likevel at behovet for tannbehandling er høyere der enn i resten av befolkningen

   Publikasjon
  • Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

   Publisert:

   fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen. Forfatter. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen. Forfatter: Jorun Ramm / Berit Otnes Unge funksjonshemmede har langt lavere livskvalitet sammenliknet med jevnaldrende i befolkningen

   Artikkel
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . Resultatene for hele befolkningen er imidlertid representative for den norske befolkningen. Hele befolkningen inkluderer også innvandrere. Mange av spørsmålene i LKI er sammenliknbare med den ordinære levekårsundersøkelsen (EU-SILC) som

   Artikkel
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . Resultatene for hele befolkningen er imidlertid representative for den norske befolkningen. Hele befolkningen inkluderer også innvandrere. Mange av spørsmålene i LKI er sammenliknbare med den ordinære levekårsundersøkelsen (EU-SILC) som

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

   Publisert:

   Rapporter 2017/33 Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisert: 27. november 2017 I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Norge bruker fjerde mest på helse i OECD

   Publisert:

   . Figur 1 Slik leser du Health at a Glance Health at a Glance 2017 er bygget opp rundt et begrepsmessig rammeverk som ser befolkningens helsetilstand og landenes helsesystem i en både generelle endringer i befolkningens levekår og utdanningsnivå, endringer i helserelatert livsstil og levevaner, og fremskritt innenfor medisin og organisering av helsetjenesten

   Artikkel
  • Framtidens eldre i by og bygd

   Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

   Publisert:

   . november 2017 Endret: 19. desember 2018 Rettet side 197. Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller. Rapporten beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

   Publikasjon
  • Ambulansetjenester koster mest i nord

   Publisert:

   , båt, fly og helikopter. I Norge bor mange langt fra sykehus, og godt fungerende ambulansetjenester er en forutsetning for at befolkningen skal få

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon