Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Norge – god helse og store utgifter

   Publisert:

   : I 2016 var 11 prosent av den voksne befolkningen i Norge dagligrøykere. Snittet for EU-landene er 20 prosent og har det siste tiåret: 12 prosent brukte snus daglig, mot 11 prosent dagligrøykere. Mange leger og sykepleiere Tallene i Health at a Glance viser at Norge har mange leger og sykepleiere sett i forhold til befolkningstall

   Artikkel
  • Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . I 2018 var andelen sysselsatte på 44 prosent, sammenlignet med 74 prosent for hele befolkningen i alderen 15–66 år, sosialt nettverk og det lokale arbeidsmarkedet. Hovedpoenget med disse undersøkelsene er å få belyst tilknytningen til arbeidsmarkedet for de funksjonshemmede sammenlignet med befolkningen totalt, ikke

   Artikkel
  • Eldre drikker oftest, yngre drikker mest

   Publisert:

   høyest blant dem over 66 år. Forfatter: Elin Skretting Lunde I 2018 drikker 35 prosent av den norske befolkningen alkohol en gang i uken eller mer, og dette er vanligere blant menn (41 prosent) enn blant kvinner (29 prosent. Én av fire i alderen 16-64 år i den norske befolkningen har prøvd cannabis en eller flere ganger i livet

   Artikkel
  • Kvalitet i IPLOS-registeret 2017

   Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering

   Publisert:

   vite noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar omsorgstjenester i dag, og hvordan vi kan fremskrive behov for tjenester i

   Publikasjon
  • Frisklivssentralar i kommunane 2013-2016

   Ei kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013-2016

   Publisert:

   motverke sosiale forskjellar i levevanar og helse i befolkninga. Kartleggingane av frisklivssentralar som blei

   Publikasjon
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017

   Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

   Publisert:

   løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge året, noe som den gang representerte om lag 6,5 prosent av befolkningen. I perioden 2007-2017 har dermed antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester

   Publikasjon
  • Helsekonsum har økt med 215 milliarder kroner på 25 år

   Publisert:

   , viser tall fra Nasjonalregnskapet. 50 000 kroner per innbygger Totalt var den norske befolknings konsum av helsetjenester, legemidler og andre helserelaterte varer i 2015 på særlig to faktorer som kan forklare denne økningen i helsekonsumet. Både endringer i befolkningens

   Artikkel
  • Kortere pasientlister, lengre arbeidsdager?

   Publisert:

   . I 2017 sto bare 0,6 prosent av befolkningen utenfor ordningen. Alle med adresse i Norge har rett til fastlege, også) og n er antall takster som er med i beregningen Har befolkningens pågang ved fastlegekontorene økt

   Artikkel
  • Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg

   Publisert:

   økt med 11 000, noe som tilsvarer en økning på 80 prosent. Sysselsatte fra resten av befolkningen har også hatt en

   Artikkel
  • Flest til fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser

   Publisert:

   sammenligne bruk av helsetjenester med sykelighet i befolkningen og tar derfor utgangspunkt i statistikk for 2015, fordi dette. Eldre menn har vond rygg, men går sjeldnere til lege enn yngre Rygglidelser er tilstander som forekommer ofte i befolkningen

   Artikkel
  • Vekst i bruk av fastlegene i 2017

   Publisert:

   årene etter 2012, men økt etter 2015. Når befolkningen vokste med 0,7 prosent fra utgangen av 2016 til utgangen av 2017, vil det altså si at

   Artikkel
  • Rusundersøkelsen 2017

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. I dette notatet dokumenteres gjennomføringen av undersøkelsen. Populasjonen er befolkningen i landet

   Publikasjon
  • Røykepilene peker riktig vei

   Publisert:

   år markert 31. mai. I internasjonal sammenheng kommer Norge relativt godt ut når det gjelder hvor stor del av befolkningen som første gang ble registrert flere snusere enn røykere. Stadig færre dagligrøykere I Norge har røykevanene i befolkningen blitt kartlagt siden 1973, og i internasjonal

   Artikkel
  • Flest kvinner rehabiliteres i institusjon

   Publisert:

   1165 646 135 2016 884 964 1132 1206 700 155 2017 924 1055 1154 1195 693 148 Antallet brukere endres i takt med befolkningens alder Antall brukere, som andel av befolkningen, endret seg lite fra 2009 til. Andel brukere i prosent av befolkningen etter alder. Kvinner Figur 3. Rehabilitering i institusjon

   Artikkel
  • Over halvparten av oss blir over 80 år, og stadig sprekere

   Publisert:

   undersøkelsen viser at de eldre ser ut til å ha et sunnere kosthold enn befolkningen under pensjonsalderen, sier Otnes) Helse Befolkningen Berit Otnes berit.otnes@ssb.no 45 00 49 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel