Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 268 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flest fastleger per innbygger i små kommuner

   Publisert:

   større kommuner Kommunene med 50 000 eller flere innbyggere utgjorde over 40 prosent av befolkningen i 2018 7.74 Landet - fastlegeavtaler per 10000 innbyggere 8.3 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.9 8.9 9.0 9.1 9.1 Færre bor i små kommuner Befolkningen i de

   Artikkel
  • Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet

   Publisert:

   . Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen, vil

   Publikasjon
  • 1 av 4 konsultasjoner hos private spesialister

   Publisert:

   . Når vi ser aktivitet hos private avtalespesialister og i helseforetakene under ett, hadde hver person i befolkningen i gjennomsnitt 2,2 konsultasjoner i 2018, viser nye tall fra statistikk for spesialisthelsetjenesten. Figur 1. De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby befolkningen i egen region

   Artikkel
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Små endringer i bruk av fastlegene

   Publisert:

   tiåret og var helt uendret fra 2017 til 2018. Uendret var også det gjennomsnittlige antallet konsultasjoner per person, om hele befolkningen betraktes under ett, viser nye tall fra offisiell statistikk over allmennlegetjenesten økt i takt med befolkningsveksten. Det skiller seg fra utviklingen i perioden 2010-2017 da aktiviteten vokste noe raskere enn veksten i befolkningen skulle tilsi. Figur 1

   Artikkel
  • Færre røyker hver dag

   Publisert:

   . I internasjonal sammenheng kommer Norge relativt godt ut når det gjelder hvor stor del av befolkningen som. Samtidig er det store forskjeller i røyking mellom generasjonene og mellom fylker. I Norge har røykevanene i befolkningen blitt kartlagt siden 1973, og i internasjonal

   Artikkel
  • Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060

   Publisert:

   kjønns- og aldersavhengigheten i bruken av ulike HO-tjenester. Befolkningen fordeles på befolkning og forventninger om flere og bedre offentlige HO-tjenester, fører til en betydelig vekst i

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035

   Publisert:

   og kommunale helse- og omsorgstjenester er i stor grad avhengig av aldringen av befolkningen. En betydelig økning i tallet på eldre i. Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet for få sykepleiere

   Publikasjon
  • Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år

   Publisert:

   år brukte omsorgstjenester i løpet av 2017. Videre stiger andelen i befolkningen som bruker omsorgstjenester entydig med. Brukere av omsorgstjenester, etter alder og andel i befolkningen. 2017. Prosent Figur 1. Brukere av omsorgstjenester, etter alder og andel i befolkningen

   Artikkel
  • Færre institusjonsplassar i omsorgstenesta

   Publisert:

   høve til denne aldersgruppa i befolkninga. Den generelle tendensen er at talet på

   Artikkel
  • Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet

   Publisert:

   . Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil få

   Publikasjon
  • Finnmarkinger snuser, østfoldinger røyker

   Publisert:

   . Samtidig er det betydelige fylkesvise forskjeller i tobakksbruk. Forfatter: Elin Skretting Lunde I 2018 var 12 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år. Dagligrøykere og dagligsnusere, etter tobakksprodukt og år. Befolkningen 16-74 år. Prosent Figur 1. Dagligrøykere og dagligsnusere, etter tobakksprodukt og

   Artikkel
  • Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner

   Publisert:

   befolkningen i alderen 65 år og eldre, for å finne hvordan denne gruppen i befolkningen og deres bruk av omsorgstjenester fordeler seg etter kommunestørrelse. Framtidens eldre i by og bygd SSBs rapport fra 2017 «Framtidens eldre i by og bygd» belyser momenter og scenarier knyttet til aldring av befolkningen i Norge frem til 2040

   Artikkel
  • Norge – god helse og store utgifter

   Publisert:

   : I 2016 var 11 prosent av den voksne befolkningen i Norge dagligrøykere. Snittet for EU-landene er 20 prosent og har det siste tiåret: 12 prosent brukte snus daglig, mot 11 prosent dagligrøykere. Mange leger og sykepleiere Tallene i Health at a Glance viser at Norge har mange leger og sykepleiere sett i forhold til befolkningstall

   Artikkel
  • Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . I 2018 var andelen sysselsatte på 44 prosent, sammenlignet med 74 prosent for hele befolkningen i alderen 15–66 år, sosialt nettverk og det lokale arbeidsmarkedet. Hovedpoenget med disse undersøkelsene er å få belyst tilknytningen til arbeidsmarkedet for de funksjonshemmede sammenlignet med befolkningen totalt, ikke

   Artikkel