Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 287 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dårlegast tannhelse i Nord-Noreg

   Publisert:

   Tannhelse Dårlegast tannhelse i Nord-Noreg Publisert: 3. juni 2010 Befolkninga i dei tre nordlegaste fylka har grunn av akutte problem. Forfatter: Arne Jensen / Trond Ekornrud Befolkninga i dei tre nordlegaste fylka har

   Artikkel
  • Tannhelse

   Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk

   Publisert:

   . Rapportering av tannlegekonsultasjonar i den vaksne befolkninga gir eit uttrykk for befolkninga si bruk av tannhelsetenester år og eldre skjer i all hovudsak gjennom eigenbetaling. Det finst relativt lite informasjon om kor mykje befolkninga faktisk betalar hos tannlege og kor mykje av betalinga dei

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 4. kvartal 2009 å ha ei funksjonshemming, her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter. Av desse var 43,1 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid.Samanlikna med 2

   Publikasjon
  • Helse - flere velger alternativt

   Publisert:

   : Jorun Ramm Andelen av den voksne befolkningen som har benyttet alternativ behandling, har dokumentasjonsmiljø ved Universitetet i Tromsø, NAFKAM. Figur 1. Befolkningens bruk av alternativ behandling - prosentvis fordeling på type behandlinger

   Artikkel
  • Uførhet er mer enn bare helse

   Publisert:

   nødvendig arbeidskraft, spesielt når vi vet at andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder i forhold til eldre er synkende. Figur 3. Andel

   Artikkel
  • Dobbeltarbeidende seniorer

   Publisert:

   år en eller begge foreldrene i live, og økt levealder i befolkningen vil føre til at andelen over tid vil øke yrkesaktiviteten til den største gruppen av ulønnede omsorgsarbeidere, nemlig 45-66-åringer. De demografiske utfordringene og en skjevere fordeling mellom antallet eldre og den yrkesaktive delen av befolkningen vil

   Artikkel
  • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

   Publisert:

   år med hele befolkningen i samme aldersgruppe. Storbrukere av helsetjenester Personer med nedsatt funksjonsevne brukte betydelig mer enn totalbefolkningen av nesten alle typer helsetjenester vært hos legespesialist sammenliknet med befolkningen. Tre ganger så mange med nedsatt funksjonsevne hadde

   Publikasjon
  • Har store merutgifter til helse

   Publisert:

   . april 2010 Personer med nedsatt funksjonsevne bruker 70 prosent mer enn gjennomsnittet for befolkningen til helseformål. Forfatter: Berit Otnes Personer med nedsatt funksjonsevne bruker 70 prosent mer enn gjennomsnittet for befolkningen til helseformål

   Artikkel
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Faktahefter Kvinner og menn i Norge Dette er Kari og Ola 2010 Publisert: 1. februar 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette er Kari og Ola prese

   Publikasjon
  • Regionale helseforskjeller i Norge

   Publisert:

   ) viser store regionale forskjeller i helse, dersom man ser på befolkningens egen vurdering og de regionale dødelighetstallene

   Artikkel
  • Er helsen avhengig av hvor vi bor?

   Publisert:

   . En sentral målsetting for staten er å sikre hele befolkningen, uavhengig av bosted, tilgang på være likhet i helsetilbudet, og ikke minst at helsetilbud oppfattes likt av befolkningen i Norge, uavhengig av bosted, er et overordnet

   Artikkel
  • Kan behovet for helse- og omsorgstjenester dekkes?

   Publisert:

   . Selv om befolkningen samlet vil ønske å bruke mer av samfunnets ressurser til helse og omsorg, kan stadig mer anstrengte statsfinanser etter 2020 gjøre det vanskelig å oppnå. Selv om befolkningen samlet vil ønske å bruke mer av samfunnets ressurser til helse og omsorg, kan stadig mer anstrengte statsfinanser etter 2020 gjøre det vanskelig å oppnå

   Artikkel
  • Hver femte fastlege er innvandrer

   Publisert:

   økonomi gjerne forutsetter fri flyt av arbeidskraft. På den annen side er det hensynet til landene som avgir helsepersonell, der helsesystemene og befolkningen kan bli skadelidende

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   første verdenskrig var rundt 10 prosent av befolkningen medlemmer av en avholdsforening. Beretningene var et sammendrag av legenes innberetninger om befolkningens sykdom og dødelighet og forhold som påvirket disse

   Artikkel
  • Trær og det gode liv liv?

   Publisert:

   undersøkelser funnet en positiv sammenheng mellom tilgangen på naturkapital og befolkningens tilfredshet med livet se at slike forskningsresultater har politiske implikasjoner. De peker på muligheten for at en sterkere urbanisering har uforutsette konsekvenser for befolkningens livskvalitet. Ikke minst vil

   Artikkel