Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

   Publisert:

   venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på

   Artikkel
  • De over 80 lever sunnere

   Publisert:

   grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive. Forfatter: Elin Lunde / Jorun Ramm Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få

   Artikkel
  • Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen

   Publisert:

   sårbare i befolkningen hardest. Eldre mennesker med annen underliggende sykdom eller lidelse har vist seg å

   Artikkel
  • 28 500 kroner per innbygger til sykehustjenester

   Publisert:

   (f.eks. befolkningens alderssammensetning), sosioøkonomiske kjennetegn (f.eks. befolkningens utdanningsnivå) og geografiske forhold. Slik vil kravet om å tilby likeverdige tjenester til befolkningen koste ulikt i ulike områder, Figur 1

   Artikkel
  • Flere konsultasjoner hos fastleger og legevakt i fjor

   Publisert:

   Økningen i befolkningens bruk av fastleger gjelder ikke alle aldersgrupper. Som i årene før ble det registrert en nedgang i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner blant eldre. I disse gruppene har imidlertid veksten over tid vært mer moderat og nærmere utviklingen for befolkningen samlet

   Artikkel
  • Lite bruk av e-sigaretter i Norge

   Publisert:

   femteplass i OECD Norge kommer relativt godt ut når det sammenlignes med andre medlemsland i OECD hvor stor del av befolkningen som røyker daglig dagligrøykende med omtrent 8 prosent av befolkningen, mens Spania har størst andel som røyker daglig med 22 prosent

   Artikkel
  • Etterspørselsnedgang og ringvirkninger av disse som følge av Covid-19 og tiltak for å redusere smittespredningen

   Publisert:

   frisørtjenester, massasje og kroppspleie og lignende. Tiltakene (kombinert med at alvoret i situasjonen ble klar for befolkningen

   Publikasjon
  • Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet

   Publisert:

   . Helse Statistikk om koronakrisen Arbeid Befolkningen Geir Hjemås geir.hjemas@ssb.no 40 90 23 90 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten

   Publisert:

   . Folkehelseinstituttet Befolkningen Helse Astri Syse astri.syse@ssb.no 47 03 23 04 Lars Dommermuth lars.dommermuth

   Artikkel
  • Færre røykere, flere snusere

   Publisert:

   økningen i andelen som bruker snus daglig, fortsatte i 2019. Den yngre delen av befolkningen snuser, mens den eldre røyker. Forfatter. Den yngre delen av befolkningen snuser, mens den eldre røyker. Forfatter: Joachim Wettergreen I 2019 fortsatte trenden med synkende andel dagligrøykere og

   Artikkel
  • Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse

   Publisert:

   utdanning, inntekt, arbeidslivstilknytning, boligforhold m.m., på samme måte som dagens levekårsstatistikk for hele befolkningen

   Publikasjon
  • 1 av 7 unge har brukt cannabis siste året

   Publisert:

   (FHI). 1 av 4 nordmenn har prøvd cannabis I 2019 oppgir 23 prosent av befolkningen 16–64 år å ha. Ifølge 2019-rapporten fra EMCDDA er det 7,4 prosent av EUs befolkning som har brukt cannabisprodukter siste

   Artikkel
  • Rusundersøkelsen 2019

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det det trukket et tilleggsutvalg

   Publikasjon
  • Lengst kjøretid til akuttmottak i Finnmark

   Publisert:

   . Samtidig er det en tydelig tendens at det er blant kommunene i nord, og kommuner der befolkningen i stor grad er avhengig av fergetransport, at kjøretiden er lengst. Kjøretiden er for

   Artikkel
  • Eldrebølgen legger press på flere omsorgstjenester i kommunen

   Publisert:

   årene har tallet på personer i alderen 80 år og eldre i befolkningen vært tilnærmet uendret, og i 2018 var det omtrent 220 000 personer i denne aldersgruppen økning i antall nordmenn over 80 år. Alderssammensetningen i befolkningen viser blant annet at det var 164 000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79

   Artikkel