Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Skilnader i udekt tenestebehov

   Publisert:

   ) gjer det mogleg å sjå det udekte behovet for tannlegetenester i den norske befolkninga i alderen 16 årsaka til at den vaksne befolkninga i EU-land har eit udekt behov for tannlegetenester

   Artikkel
  • Barn og overvekt - kan me dra slutningar?

   Publisert:

   ). Førebygging av overvekt og feite i den norske befolkninga er ein av dei største utfordringane helsemyndigheitene måla overvekt og feite i befolkninga. Indeksen vert mykje brukt i (helse) fagmiljø

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2012

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2012 å. Av desse var 41 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var nær 75 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Halvparten av innvandrerne til fastlege

   Publisert:

   én eller flere konsultasjoner, mens i befolkningen for øvrig gikk to av tre til legen. Drøyt halvparten av innvandrerne hadde dette året én eller flere konsultasjoner, mens i befolkningen for

   Artikkel
  • Skader og skaderisiko blant personer med nedsatt funksjonsevne

   En kunnskapsoversikt

   Publisert:

   høyere enn blant voksne uten funksjonshemming. I befolkningen generelt er menn mer utsatt for skader enn kvinner, og yngre i noe større grad enn eldre høyere blant personer 55 år over sammenlignet med befolkningen i samme aldersgruppe

   Publikasjon
  • Er barn og unge blitt mindre fysisk aktive?

   Publisert:

   befolkninga har ein geografisk dimensjon (Jensen 2009). Nord- Noreg er landsdelen der førekomsten av dårleg eigenvurdert helse er høgast. Spørsmålet er om det

   Artikkel
  • Tilfreds med livet? Samlivet betyr mer for kvinner enn for menn

   Publisert:

   intervjuundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA. Undersøkelsen omfatter et utvalg av befolkningen i alderen 18-79 år. Disse ble utgjør om lag en fjerdedel (23 prosent) av befolkningen. Det er også stilt spørsmål om psykisk helse i LOGG. Her ser vi nærmere på

   Artikkel
  • Alle skal med? Utdanning og arbeid for fysisk funksjonshemmede

   Publisert:

   utvalgsundersøkelse med data fra offentlige registre. I et tilfeldig utvalg av befolkningen var andelen 87 prosent utvalgsundersøkelse med data fra offentlige registre. I et tilfeldig utvalg av befolkningen var andelen 87 prosent

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

   Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012

   Publisert:

   . Behovene for helsepersonell vil øke sterkt i årene framover på grunn av aldringen av befolkningen. På videregående nivå

   Publikasjon
  • Flere små barn bor i trafikkfarlige strøk

   Publisert:

   . Mens befolkningen totalt øker, er det blitt færre barn og unge de siste 40 årene. De fleste barn bor med begge foreldrene, og ett av ti barn har innvandrerbakgrunn

   Artikkel
  • Barn og unges miljø og helse 2011

   Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer

   Publisert:

   . Hver fjerde innbygger i Norge er i aldersgruppen 0-20 år. Mens befolkningen i alt øker, er det blitt

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • På randen av samhandling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/5-6 Helse På randen av samhandling Publisert: 5. desember 2011 En aldrende befolkning, vekst i kroniske lidelser og et. Parallelt med denne utviklingen øker samfunnets utgifter til helseformål, og befolkningens levevaner peker ikke entydig i riktig retning. Forfatter: Geir

   Artikkel
  • Tannlegebruk varierer med regionale og sosiale kjenneteikn

   Publisert:

   . Kven dekker den vaksne befolkninga sitt behov for tannlegetenester? Personar i aldersgruppa 21

   Artikkel
  • Vaksne bruker tannlegetenester ulikt

   Publisert:

   administrative og statistiske register blir kopla på personane i utvalet etter samtykke. Undersøkinga er landsrepresentativ for den norske befolkninga i alderen 16 år og eldre bruken av tannlegetenester i befolkninga kan det aller først vere nyttig å dvele litt ved korleis tannhelsetenesta er organisert, og kven som tilbyr tannhelsetenester i Noreg

   Artikkel