Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Innvandrerens møte med fastlegen

   Publisert:

   . Innvandrere bruker fastlegen i gjennomsnitt noe mindre enn hele befolkningen gjør, men det er store forskjeller etter landbakgrunn, gjør det oftere enn befolkningen totalt. Alderssammensetning og botid i Norge forklarer mye av variasjonen i legebruk mellom innvandrere fra de enkelte land. Forfatter

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013

   Publisert:

   gjennomførte årleg sidan 2002. Nær 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år svarte i 2. kvartal 2013 at dei har ei funksjonshemming

   Publikasjon
  • Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

   Stadig flere dør av KOLS

   Publisert:

   Stadig flere dør av KOLS I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forår

   Statistikk
  • Mange har god helse, færrest i Finland

   Publisert:

   økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger og at det fødes færre barn. Indikatorene knyttet til helse bygger. Svarene kan gi en indikasjon på befolkningens helsetilstand og vil også belyse potensialet for å øke eller unngå

   Artikkel
  • Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester

   Publisert:

   : 27. juni 2013 Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre, og andelen vil står for halvparten av tilveksten av årsverk de siste årene. Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre

   Publikasjon
  • Korleis står det til med norsk tannhelse?

   Publisert:

   som tema som SSB har publisert sidan 2010. Dei to føregåande la vekt på høvesvis å etablere eit faktagrunnlag og analysere tannhelsetilstanden og tenestebruken i den norske befolkninga som tema som SSB har publisert sidan 2010. Dei to føregåande la vekt på høvesvis å etablere eit faktagrunnlag og analysere tannhelsetilstanden og tenestebruken i den norske befolkninga

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   publiseres i løpet av 2013. Populasjonen i levekårsundersøkelsene er den hjemmeboende befolkningen 16 år og over. Levekårsundersøkelsen om helse dekker temaer

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   Røyker Snuser Antall personer Ja, daglig Ja, av og til Nei Ja, daglig Ja, av og til Nei Befolkningen 22 9 69 6 4 89 6 443 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   Søvnproblemer Trett eller slapp Antall personer Befolkningen 26 18 6 7 9 5 10 17 20 6 452 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   sykehus Psykolog eller psykiater Innlagt på sykehus Antall personer Befolkningen 83 20 27 4 11 6 452 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   antallet marginaliserte er ekstra få, det gjør resultatene usikre. Befolkningen 13 25 25 35 1 4 505 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   . Prosent Aldri Sjeldnere enn en gang i uken En gang i uken eller mer Antall personer Befolkningen 14 14 72 6 457 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Personer med nedsatt funksjonsevne

   Indikatorer for levekår og likestilling

   Publisert:

   finne frem til et indikatorsett som gir et bilde av funksjonshemmedes levekår og grad av likestilling, samt i hvilken grad denne delen av befolkningen deltar på

   Publikasjon
  • Udekt behov for tannlegetenester

   Internasjonale samanlikningar og analysar av sosiale og regionale skilnader i Noreg

   Publisert:

   påverkar sannsynet for å ha eit udekt behov for tannlegetenester i den norske befolkninga

   Publikasjon