Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 276 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Få bor i boliger fullt tilgjengelige for rullestolbrukere

   Publisert:

   . Det er litt over gjennomsnittet i befolkningen, der i alt 12 prosent mener boligen er for stor

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot 2 prosentpoeng for befolkninga samla Dette er ein rapport frå ei

   Publikasjon
  • Norge nest best i mest, nesten…

   Publisert:

   befolkningens helse. Har du god helse, kan du forvente å leve lenge. Det vil alltid være unntak, men statistisk sett er det ofte slik

   Artikkel
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014

   Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

   Publisert:

   . oktober 2015 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 6 av 10 er kvinner, men andelen menn vokser i takt med at deres levealder øker. 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

   Publikasjon
  • Institusjon eller omsorgsbolig?

   Publisert:

   beholde sykehjemmene. Økonomien har tillatt det, og sykehjemmene har hatt tillit i befolkningen beholde sykehjemmene. Økonomien har tillatt det, og sykehjemmene har hatt tillit i befolkningen

   Artikkel
  • Stadig mer hjelp til dem under 67 år

   Publisert:

   -åringer i befolkningen, fram til rundt 2008. Deretter har det så vidt holdt tritt med veksten i befolkningen perspektiv. I Daatland, Svein Olav og Marijke Veenstra (red.): Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. NOVA, Rapport 2/2012

   Artikkel
  • Utgifter til behandling hos tannlege

   Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar

   Publisert:

   stønadsmottakarar og blant personar med låg utdanning samanlikna med resten av den vaksne befolkninga. Den vaksne befolkninga over 21 år skal i utgangspunktet betale for behandling hos tannlege og tannpleiar sjølve

   Publikasjon
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Helsefakta – Norge i verden

   Fakta om helsetilstand og helsetjenester i Norge

   Publisert:

   . • Stadig færre røyker. I 2014 røykte 14 prosent av den mannlige befolkningen, mens 13 prosent av kvinnene røykte. Samtidig drikker vi mer. I 2012 drakk 19 prosent av befolkningen alkohol to ganger i uken eller oftere

   Publikasjon
  • Folkehelse i samhandlingens tegn

   Publisert:

   år og eldre i den norske befolkningen god egenvurdert helse. Det er på samme nivå prosent i 2012, men tall fra 2013 viser at andelen i den norske befolkningen har sunket med ytterligere 1 prosentpoeng, til 15 prosent

   Artikkel
  • Stadig mindre forskjell på menns og kvinners levealder

   Publisert:

   – det vil si en body mass index (BMI) > 30 – i befolkningen har økt siden 1995. For 19 år siden rapporterte 5 prosent av nordmenn BMI

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2014 å. Av desse var 43 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt i alderen 15-66

   Publikasjon
  • Rusbehandling – mye i privat regi

   Publisert:

   sørge for at befolkningen i regionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester de har behov for. Ansvaret innebærer dermed

   Artikkel
  • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

   Publisert:

   . Behovet fremskrives til 2060 ved å kombinere Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningen fordelt på alder og

   Publikasjon