Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 287 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Rusundersøkelsen 2021

   Publisert:

   ) Undersøkelsen er finansiert av Folkehelseinstituttet (FHI). Hovedformålet er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

   Artikkel
  • Unge har drukket sjeldnere under pandemien

   Publisert:

   når det gjelder andelen i befolkningen som opplyser å ha drukket ukentlig siste. Totalt er det 5 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år som drikker seks eller flere enheter ved samme anledning ukentlig. I fjor lå nivået på 4 prosent

   Artikkel
  • 4 av 5 kommuner med psykolog i helse- og omsorg

   Publisert:

   ://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/ny-sentralitetsindeks-for-kommunene. Lukk viser KOSTRA-tall for 2020 at det er forskjeller i psykologkompetanse etter kommunenes sentralitet

   Artikkel
  • Allmennlegetjenesten

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt. Konsultasjoner hos fastlege i gjennomsnitt Antall konsultasjoner hos kontakt 585 314 3,8 Forebyggende kontakt 432 715 2,8 Andre diagnoser 4 789 351 30,8 Statistikken viser befolkningens

   Statistikk
  • Færre småbarn hos fastlege i 2020

   Publisert:

   . Det var likevel en mindre andel av befolkningen som konsulterte fastlege i 2020 enn i årene før. Det var. I legevakttjenesten Utgjør sammen med fastlegetjenesten en del av kommunal legetjeneste, og gir befolkningen et tilbud utenfor fastlegenes ordinære kontortid

   Artikkel
  • 1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig

   Publisert:

   . For hele befolkningen mellom 16-74 år har snusbruken økt de siste 10 årene, men ser ut til å dagligrøykere i Norge de siste 10 årene. I 2011 svarte 17 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år at de

   Artikkel
  • Koronaåret i 10 grafer

   Publisert:

   . Statistikk om koronakrisen Befolkningen Påske Nina Tuv nina.tuv@ssb.no 99 40 85 93 Kristin Fredriksen kristin.fredriksen

   Artikkel
  • Personer med funksjonsnedsettelse – muligheter og begrensninger i måling av effekter av Covid-19

   Publisert:

   . Befolkningen rammes ulikt, og for noen grupper i samfunnet kan konsekvensene bli omfattende og langvarige utviklings­hemmede og sammenlikne tilsvarende bruk blant befolkningen generelt, ved hjelp av informasjon fra databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR

   Publikasjon
  • Middelaldrende røyker som før

   Publisert:

   røyker daglig og andel som snuser daglig. Befolkningen 16-74 år. 2010-2020. Prosent Figur 1. Andel som røyker daglig og andel som snuser daglig. Befolkningen 16-74 år. 2010-2020. Prosent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

   Artikkel
  • Frisklivssentraler og tilsvarende helsefremmende tilbud i norske kommuner 2019

   Analyse av tilbud for livsstilsendringer og mestring av sykdom

   Publisert:

   tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen, men står fritt til å organisere dette arbeidet endre levevaner og mestre sykdom. I tillegg er det en målsetning at frisklivssentraler skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester samt motvirke sosiale forskjeller i levevaner og helse i befolkningen

   Publikasjon
  • Varierende kapasitet ved europeiske sykehus

   Publisert:

   … De nordiske landene er blant landene i Europa med færrest sykehussenger i forhold til befolkningen

   Artikkel
  • Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060

   Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg

   Publisert:

   . Dette gjelder utviklingen i befolkningen etter kjønn og alder, kjønns- og aldersavhengigheten i bruken av HDOP, aldersspesifikk

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2019

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   : 26. oktober 2020 Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen). Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Flere pasienter og færre senger

   Publisert:

   økt prosentvis mer enn befolkningen ellers. I 2019 var det 2,5 legeårsverk ved sykehusene per 1 000. innbygger i Norge 5.0 Andre behandlingsrelaterte utdanninger¹ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Annet² 0.0 0.0 -1.00 2.0 2.0 Like mange årsverk per pasient Årsverk per innbygger sier oss noe om sykehusenes beredskap for befolkningen

   Artikkel
  • Rusundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

   Publikasjon