Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig

   Publisert:

   . For hele befolkningen mellom 16-74 år har snusbruken økt de siste 10 årene, men ser ut til å dagligrøykere i Norge de siste 10 årene. I 2011 svarte 17 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år at de

   Artikkel
  • Koronaåret i 10 grafer

   Publisert:

   . Statistikk om koronakrisen Befolkningen Påske Nina Tuv nina.tuv@ssb.no 99 40 85 93 Kristin Fredriksen kristin.fredriksen

   Artikkel
  • Personer med funksjonsnedsettelse – muligheter og begrensninger i måling av effekter av Covid-19

   Publisert:

   . Befolkningen rammes ulikt, og for noen grupper i samfunnet kan konsekvensene bli omfattende og langvarige utviklings­hemmede og sammenlikne tilsvarende bruk blant befolkningen generelt, ved hjelp av informasjon fra databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR

   Publikasjon
  • Middelaldrende røyker som før

   Publisert:

   røyker daglig og andel som snuser daglig. Befolkningen 16-74 år. 2010-2020. Prosent Figur 1. Andel som røyker daglig og andel som snuser daglig. Befolkningen 16-74 år. 2010-2020. Prosent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

   Artikkel
  • Frisklivssentraler og tilsvarende helsefremmende tilbud i norske kommuner 2019

   Analyse av tilbud for livsstilsendringer og mestring av sykdom

   Publisert:

   tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen, men står fritt til å organisere dette arbeidet endre levevaner og mestre sykdom. I tillegg er det en målsetning at frisklivssentraler skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester samt motvirke sosiale forskjeller i levevaner og helse i befolkningen

   Publikasjon
  • Varierende kapasitet ved europeiske sykehus

   Publisert:

   … De nordiske landene er blant landene i Europa med færrest sykehussenger i forhold til befolkningen

   Artikkel
  • Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060

   Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg

   Publisert:

   . Dette gjelder utviklingen i befolkningen etter kjønn og alder, kjønns- og aldersavhengigheten i bruken av HDOP, aldersspesifikk

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2019

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   : 26. oktober 2020 Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen). Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Flere pasienter og færre senger

   Publisert:

   økt prosentvis mer enn befolkningen ellers. I 2019 var det 2,5 legeårsverk ved sykehusene per 1 000. innbygger i Norge 5.0 Andre behandlingsrelaterte utdanninger¹ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Annet² 0.0 0.0 -1.00 2.0 2.0 Like mange årsverk per pasient Årsverk per innbygger sier oss noe om sykehusenes beredskap for befolkningen

   Artikkel
  • Rusundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

   Publikasjon
  • 1 av 3 drikker alkohol hver uke

   Publisert:

   1 av 3 drikker alkohol hver uke Publisert: 1. oktober 2020 Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å: Elin Skretting Lunde Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Omtrent en av fire. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Levekårsundersøkelsen om

   Artikkel
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen 7 prosent. Det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest. Gruppa som; anslagene varierer mellom 2 og 8 prosent av den voksne befolkningen. Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også

   Publikasjon
  • Ny statistikk om levekår til personer med funksjonsnedsettelse

   Publisert:

   utgjør en relativt stor og heterogen gruppe av befolkningen. Nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner som FN understreker behovet for mer faktakunnskap om denne gruppen. I tillegg til

   Artikkel