Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 278 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Friskere og sterkere

   Publisert:

   . Det offentlige tok mer ansvar for befolkningens helse, og opplysningskampanjer, isolering av syke, etter hvert også høydeforskjeller mellom befolkningen i ulike fylker og landsdeler? Kraftig utbygging av det offentlige helsetilbudet De vitenskapelige gjennombruddene innenfor medisinfaget på

   Artikkel
  • Tryggere, men kanskje kjedeligere

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/3 Barndom Tryggere, men kanskje kjedeligere Publisert: 16. juni 2008 Risikoen for at et lite guttebarn skal dø i en ulykke er i dag om lag en niendedel av hva den var i 1950- og

   Artikkel
  • Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen

   Publisert:

   Innvandreres helse Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen Publisert: 10. september 2008 Innvandrerbefolkningen rapporterer oftere om dårlig helse enn hele befolkningen

   Artikkel
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   . I rapporten sammenliknes innvandrerbefolkningens helse med helsen til hele befolkningen basert på de ordinære levekårsundersøkelsene i 2002 og 2005. Innvandrere og etterkommere vurderer sin helse som noe dårligere enn befolkningen som helhet gjør

   Publikasjon
  • Utviklingen i offentlig ressursbruk knyttet til helse og omsorgstjenester

   En oversikt over relevant faglitteratur

   Publisert:

   følger en slik aldersprofil nesten per definisjon. Aldringen av befolkningen vil gjøre seg gjeldende i de fleste land¬tjenesten og eldreomsorg i bidrag fra endringer i henholdsvis dekningsgrad (antall brukere som andel av befolkningen i en gitt aldersgruppe), standard (timeverk per bruker), varighet (lengde på omsorgsopphold

   Publikasjon
  • Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)

   Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane

   Publisert:

   . 21 09 47 42, eller trond.ekornrud@ssb.no tlf. 21 09 43 99. Tabeller (publisert 26. november 2008) Tabell 1 Befolkningstall for 1

   Statistikk
  • Rapport om fremskrivning av helse- og omsorgsutgifter

   Publisert:

   . I Norge og andre land vil aldringen av befolkningen føre til at denne sektoren vil vokse sterkt fra en allerede. Flere drivkrefter bak utgiftsveksten I tillegg til aldringen av befolkningen blir utviklingen i de eldres helsetilstand en viktig drivkraft bak den framtidige

   Artikkel
  • Hva skjer med helsen vår midt i livet?

   Publisert:

   . De siste 100 årene har Norge gått fra å være et fattig land der befolkningen led av mangelsykdommer, til å være et land der befolkningen har mulighet til å spise både variert og sunt - likevel er det slik at mange i dag spiser mer fet mat og får i seg

   Artikkel
  • Mange har store helseutgifter

   Publisert:

   største enkeltutgiften til helseformål. Andelen som har vært hos tannlege er omtrent den samme blant de med nedsatt funksjonsevne som i befolkningen, vel 70 prosent svært mange. Mest brukt er fastlegene. I befolkningen har 70 prosent konsultert fastlege i løpet av siste år

   Artikkel
  • Dårlig fysisk helse - ingen hindring for å jobbe?

   Publisert:

   . Hver gruppe inneholder 10 prosent av befolkningen i alderen 40-79 år, slik at de ti gruppene er like store. Dermed tilhører gruppene 1-5 den halvdelen av befolkningen (40-79 år) som har dårligst helse, mens gruppene 6-10

   Artikkel
  • Yrke og dødelighet 1960 - 2000

   Publisert:

   Rapporter 2009/05 Yrke og dødelighet 1960 - 2000 Publisert: 10. mars 2009 Hovedtrekkene i dødelighetsforskjellene mellom yrkesklasser av menn viser at dødeligheten er lavest i akademiske yrker. De fle

   Publikasjon
  • Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester

   En analyse av data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt

   Publisert:

   , følger en sosial gradient gjennom hele befolkningen (gradienttilnærmingen). Bruken av ulike typer av helsetjenester antas å

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   . Heile 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav å ha ei funksjonshemming i 2008. Av desse var om lag 45 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 77 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Ny kunnskap gir spesialisert medisin

   Publisert:

   . «Laveste forsvarlig faglig nivå» – nær bostedet Grunner til en mer restriktiv holdning til nye spesialiteter her i landet er befolkningens størrelse, bosettingsmønsteret og økonomiske forhold.. Det

   Artikkel
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008, som vil gi data om helseutgifter i hele befolkningen. I denne. Storbrukere av helsetjenester Når det gjelder bruk av noen typer helsetjenester har vi sammenlikningsdata for hele befolkningen

   Publikasjon