Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Spanskesyken rammet sosialt skjevt

   Publisert:

   ). Den nye forskningen viser at spanskesyken ikke bare påvirket Norges befolkning i form av høy. Det er usikkert hvor mange som ble syke. Det mest siterte globale anslaget antyder at minst 30 prosent av en befolkning

   Artikkel
  • Flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . mars 2005 Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste, ønsker seg til arbeidslivet. Forfatter: Tor Petter Bø Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste

   Artikkel
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2004. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 4. kvartal 2000, er andelen som definerer seg som funksjonshemmede i befolkningen i alderen 16-66 år omtrent på samme nivå i 4. kvartal 2004

   Publikasjon
  • Velferdsstatens siste hull?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2005/3 Velferdsstatens siste hull? Publisert: 16. juni 2005 En ikke ubetydelig andel av den norske befolkningen lar være å gå: Jørgen Svalund En ikke ubetydelig andel av den norske befolkningen lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd

   Artikkel
  • Flere eldre mottar hjemmesykepleie

   Publisert:

   øker, og spesielt lever mange kvinner lenge (se artikler om befolkning og helse. Blant den eldre delen av befolkningen er det imidlertid en motsatt tendens, spesielt blant de aller eldste over 80 år

   Artikkel
  • Kvinner lever lenger - med flere sykdommer

   Publisert:

   . Samtidig som kvinner lever lenger, har de i større grad varig sykdom. Selv om den egenrapporterte helsetilstanden i befolkningen har større grad varig sykdom. Selv om den egenrapporterte helsetilstanden i befolkningen har

   Artikkel
  • Syv år med opptrappingsplanen for psykisk helse - hvor står vi nå?

   Publisert:

   bedre befolkningens psykiske helse, øke brukermedvirkningen og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet. Arbeidet med planen er organisert rundt fem delprosjekter

   Artikkel
  • Inntektsforholdene til grupper med nedsatt funksjonsevne

   Inntektsregnskap for personer

   Publisert:

   . Hensikten med rapporten er å sammenligne individuelle inntektsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne med inntektsforholdene i befolkningen i alt. Vi ser på forsørgelse enn befolkningen i alt. Gjennomsnittlig samlet inntekt fra inntektsregnskapet viser at personer med nedsatt funksjonsevne har om lag 75 prosent av inntekten sammenlignet med

   Publikasjon
  • Ikkje berre eit spørsmål om helsa til pasienten

   Publisert:

   undersøkje om dei forklaringsmåtane som er nytta i denne forskinga også kan nyttast til å forstå variasjonar i tilvisingar hos eit representativt utval av befolkninga. Samansetjinga av pasientar på lista til legen kan òg vere bestemt av aldersprofilen på den lokale befolkninga, eller dei sosioøkonomiske tilhøva i

   Artikkel
  • Om "Idioter" og "Tullinger" i statistikken

   Publisert:

   : Ragnhild Rein Bore Inntil Det sentrale personregister ble opprettet på 1960-tallet var folketellingene den viktigste kilden til kunnskap om befolkningens undersøkelse, og stadig nye opplysninger om befolkningens liv og levnet ble innhentet. I perioden 1825-1930 samlet myndighetene inn opplysninger om blinde

   Artikkel
  • I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid?

   Publisert:

   ? Tall for perioden 2000 – 2005 viser en økende andel registrert i arbeidssøkerregisteret Arena. Økningen er sterkere for de funksjonshemmede enn for resten av den ikke-sysselsatte befolkningen som – 2005 viser en økende andel registrert i arbeidssøkerregisteret Arena. Økningen er sterkere for de funksjonshemmede enn for resten av den ikke-sysselsatte befolkningen som ønsker jobb

   Artikkel
  • «En avskyelig flatulents»

   Publisert:

   . Medisinalberetningene skulle gi en oversikt over befolkningens helsetilstand og den innflytelse klima slutten av 1800-tallet. Legene klaget også over befolkningens uhensiktsmessige ernæring som førte til fordøyelsesbesvær, som oftest under fellesbetegnelsen

   Artikkel
  • Mer hjemmetjenester til mottakere under 67 år

   Publisert:

   år og over i befolkningen. Dette varte fram til 2004, da kurven begynte å peke oppover (1936-kullet ble 67 år). Hele tiden har det

   Artikkel
  • Mens vi venter på eldrebølgen...

   Publisert:

   år eller eldre, har man bil. De eldste spiser sunt, sunnere enn resten av befolkningen andel av befolkningen som en eller flere ganger i løpet av året har tatt seg en tur på kino. Nordmenn er ikke spesielt flinke til å oppsøke valglokalene

   Artikkel
  • Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

   Publisert:

   . 12 prosent av befolkningen oppgir å ha konsultert allmennlege de siste 14 dagene, og med unntak av de yngste som ikke går så. Befolkningens vurdering av egen helse har vært stabil siden 1995. Likevel oppgir mange at de har en varig sykdom, skade eller funksjonshemming

   Artikkel