Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Helse

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/4 Helse Publisert: 26. september 2003 Som vi har sett i avsnittet om befolkningen, var den forventede levealderen i 2002 76,5 år for menn og 81,5 år for kvinner. Det er en økning på vel to andre indikatorer på helse viser en gunstig utvikling. Til tross for en økning i registrerte helseplager i befolkningen, har den egenvurderte helsen, slik vi velger å

   Artikkel
  • Pleie- og omsorgstjenester

   Publisert:

   sett i forhold til befolkningen totalt, er det en stabil andel blant de yngste som bor på institusjon. Rundt 1 700 personer under 67 år av befolkningen bodde i institusjon i 2002. I aldersgruppen over 80

   Artikkel
  • De fleste fikk den de ville ha

   Publisert:

   måtte i prinsippet hele den norske befolkningen forholde seg til en situasjon der de ble oppfordret til å velge lege at kvinner og menn har ulike ønsker og behov for legekontakt. Et hovedmål med FLO har vært å øke kontinuiteten i forholdet mellom allmennlegetjenesten og befolkningen

   Artikkel
  • Stadig hindringer for funksjonshemmede

   Publisert:

   . De har som gruppe lavere utdanningsnivå og sysselsettingsprosenten er knapt halvparten av det den er i befolkningen ellers benytte offentlig transport. De har som gruppe lavere utdanningsnivå og sysselsettingsprosenten er knapt halvparten av det den er i befolkningen ellers

   Artikkel
  • Mindre røyking, men mer overvekt

   Publisert:

   å begrense røykingen. Tiltakene ser ut til å gi resultater. Dagligrøyking har vært nedadgående i befolkningen over lang tid år viser at andelen dagligrøykere i befolkningen 16 år og over er redusert fra 32 prosent i 1998 til 28 prosent i 2002

   Artikkel
  • Funksjonshemmede i Europa

   Publisert:

   transportmuligheter med mer. Samtidig er dette land hvor en stor andel av befolkningen er i arbeid og arbeider mye. Sysselsettingen i tjenesteytende næringer og andre arbeid, varierer så vidt lite mellom landene. Imidlertid varierer andelen som er sysselsatt i befolkningen som helhet. Irland har en lav

   Artikkel
  • World Health Survey

   Publisert:

   . Undersøkelsen belyste forholdet mellom behovet for helsetjenester i befolkningen og tilbudet av helsetjenester, og tok for seg kvalitetsmessige sider ved tilbudet som gis. Undersøkelsen belyste forholdet mellom behovet for helsetjenester i befolkningen og tilbudet av helsetjenester, og tok for seg kvalitetsmessige sider ved tilbudet som gis. I

   Artikkel
  • Små kommuner har høyest utgifter til primærlegetjenesten

   Publisert:

   legeårsverk per 10 000 innbyggere, men legedekning og avtaleform varierer med kommunestørrelse. Målt i forhold til befolkningen er legedekningen

   Artikkel
  • Blanda resultat av fastlegereforma

   Publisert:

   intervjutidspunktet? Har ein større del av befolkninga fått ein fast lege? 2. Varigheit: Datagrunnlaget gjer det mogleg å auka kontinuiteten, i den forstand at ein større del av befolkninga no har ein fast allmennlege. Ser ein isolert på denne forma for kontinuitet, kan ein

   Artikkel
  • Flertallet er positive til røykfrie serveringssteder

   Publisert:

   alle norske serveringssteder. Vel 60 prosent av befolkningen mellom 16-79 år er enige i at norske serveringssteder skal være. Da blir det forbud mot å røyke på alle norske serveringssteder. Vel 60 prosent av befolkningen mellom 16-79

   Artikkel
  • Prester og fysioterapeuter lever lengst

   Publisert:

   sterkere dødelighetsnedgang i hele befolkningen enn vi vil få i de enkelte yrker. Om vi vil få en utjevning mellom yrkene er vanskelig å forutse. Historiske

   Artikkel
  • Pleie og omsorgstjenester

   Publisert:

   10 prosent i befolkningen som faller i denne aldersgruppen. Samtidig kan bedret helse ha redusert behovet for pleie- og omsorgstjenester 2002.1 Endringer i aldersfordelingen for hjemmetjenestemottakere Det har vært endringer både i aldersfordelingen blant brukerne av hjemmetjenester og i andelen av befolkningen som mottar slike tjenester

   Artikkel
  • Helse

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/4 Helse Publisert: 15. september 2004 Gjennom hele 1900-tallet er den generelle helsetilstanden i den norske befolkningen blitt bedre: Jørgen Svalund / Julie Kjelvik Gjennom hele 1900-tallet er den generelle helsetilstanden i den norske befolkningen blitt bedre

   Artikkel
  • Flere funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . desember 2004 Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste, ønsker seg til arbeidslivet. Forfatter: Tor Petter Bø Knapt halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt i alderen 16-66 år. Det siste

   Artikkel
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2000. Om lag 16 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppgav å ha en funksjonshemning i 2 funksjonshemmede personer om lag 40 000 høyere, noe som utgjør ett prosentpoeng av befolkningen i alderen 16-66 år. Derimot er de på

   Publikasjon