Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 275 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg

   Ein sosioøkonomisk analyse

   Publisert:

   første gong har SSB gjort ei samanlikning mellom dei to landa. Denne rapporten skal auke kunnskapen om tannhelsetilstand, bruk av tannhelsetenester og utgifter til tannbehandling i den vaksne befolkninga i Noreg sosioøkonomiske forhold som utdanning, inntekt og mottak av ulike stønader i den vaksne befolkninga

   Publikasjon
  • Frisklivssentralane i frammarsj

   Publisert:

   førebygging vil gi befolkninga fleire år med god helse og spara samfunnet for store utgifter til behandling for sjukdomar som kan ha samanheng med livstilen vår redusera sosiale forskjellar i levevanar og helse i befolkninga. Helsedirektoratet anbefaler i sin rettleiar for kommunale frisklivssentralar at kommunane som

   Artikkel
  • Tre ganger så mange sykedager blant dem som har fedme

   Publisert:

   . Figur 1 Nordmenn med minst én kronisk lidelse har færrest i arbeid En sammenligning av figur 1 og figur 2 viser at tall for den norske befolkningen ligger på om lag samme nivå

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2016

   Publisert:

   også samanliknast med den som gjeld for befolkninga totalt. Funksjonshemming blir her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter, basert på sjølvrapportering via intervju. I 2016 oppgav 18 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

   Årsaker til ulik andel sysselsatte

   Publisert:

   . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

   Publikasjon
  • Færre røyker, flere unge kvinner snuser

   Publisert:

   . Mennenes forbruk er ganske stabilt. Figur 3 Sosiale forskjeller, men grunn til å nyansere Befolkningens bruk av tobakk varierer med utdanningsnivå, og personer med høyere utdanning røyker minst. I 2006 røykte 34 prosent i denne gruppen, mens de i dag røyker omtrent like lite som befolkningen generelt (13 prosent). Bruk av snus

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Vil snus overta for røyk?

   Publisert:

   færre i Norge røyker, og stadig flere bruker snus. Andelen som røyker daglig, har falt sterkt i hele befolkningen etter år 2000: Jens-Kristian Borgan Stadig færre i Norge røyker, og stadig flere bruker snus. Andelen som røyker daglig, har falt sterkt i hele befolkningen etter

   Artikkel
  • Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester

   Publisert:

   størst innenfor rusbehandling. Forfatter: Emshaw Gurmu Regionale helseforetak (RHF) oppfyller sitt «sørge-for»-ansvar ved å tilby befolkningen behandling ved helseforetak og ved. Staten har det overordnede ansvar for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   økt omtrent like mye som befolkningen (Helsedirektoratet, 2015). Dette utgjør en årlig vekst på i gjennomsnitt 2 milliarder kroner i perioden 2005

   Artikkel
  • Fire av fem tidligere røykere er tobakksfrie

   Publisert:

   . 10 prosent av befolkningen snuser daglig. Selv om de fleste som har røykt daglig tidligere, ikke bruker noen former for nikotin i dag, er det allikevel mange som har byttet ut røyking med snus

   Artikkel
  • Ungdom går mer til legen

   Publisert:

   . I 2016 var 7 av 10 til konsultasjon hos fastlege en eller flere ganger. Generelt har endringene i befolkningens bruk av fastleger gjennom de siste fem årene vært små 68 prosent, like under gjennomsnittet for hele befolkningen. Og med en økning på over 4 prosentpoeng var det gutter som bidro mest til at en

   Artikkel
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   . De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning. Tall fra reseptregisteret viser at smertestillende legemidler, sammen med antibiotika, er blant de mest brukte legemidlene i befolkningen

   Artikkel
  • Hvem spiser fisk?

   Publisert:

   . Men hvem spiser egentlig mest fisk? Eldre best på fisk Den eldre delen av befolkningen er de mest ivrige fiskespiserne

   Artikkel
  • Betydelige forskjeller i bruk av kommunale omsorgstjenester blant eldre

   Publisert:

   . Befolkningstall I løpet av 2016 var 244 000 personer i Norge 80 år eller eldre, noe som tilsvarer 4,6 prosent av befolkningen. Gjennom året døde høyest andel brukere i befolkningen 80 år og eldre, og eldre kvinner mottar i større grad omsorgstjenester enn eldre menn

   Artikkel