Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Utgifter til behandling hos tannlege

   Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar

   Publisert:

   stønadsmottakarar og blant personar med låg utdanning samanlikna med resten av den vaksne befolkninga. Den vaksne befolkninga over 21 år skal i utgangspunktet betale for behandling hos tannlege og tannpleiar sjølve

   Publikasjon
  • Stadig mer hjelp til dem under 67 år

   Publisert:

   -åringer i befolkningen, fram til rundt 2008. Deretter har det så vidt holdt tritt med veksten i befolkningen perspektiv. I Daatland, Svein Olav og Marijke Veenstra (red.): Bærekraftig omsorg? Familien, velferdsstaten og aldringen av befolkningen. NOVA, Rapport 2/2012

   Artikkel
  • Institusjon eller omsorgsbolig?

   Publisert:

   beholde sykehjemmene. Økonomien har tillatt det, og sykehjemmene har hatt tillit i befolkningen beholde sykehjemmene. Økonomien har tillatt det, og sykehjemmene har hatt tillit i befolkningen

   Artikkel
  • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2014

   Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

   Publisert:

   . oktober 2015 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. 6 av 10 er kvinner, men andelen menn vokser i takt med at deres levealder øker. 6,6 prosent av befolkningen mottar kommunale helse- og omsorgstjenester

   Publikasjon
  • Norge nest best i mest, nesten…

   Publisert:

   befolkningens helse. Har du god helse, kan du forvente å leve lenge. Det vil alltid være unntak, men statistisk sett er det ofte slik

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2015

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 43 prosent av dei funksjonshemma i alderen 15–66 år var i arbeid i 2. kvartal 2015 mot 74 prosent av den totale befolkninga i same aldersgruppe. Frå 2002 til 2015 har sysselsettingsprosenten falle med nær 3 prosentpoeng for dei funksjonshemma mot 2 prosentpoeng for befolkninga samla Dette er ein rapport frå ei

   Publikasjon
  • Få bor i boliger fullt tilgjengelige for rullestolbrukere

   Publisert:

   . Det er litt over gjennomsnittet i befolkningen, der i alt 12 prosent mener boligen er for stor

   Artikkel
  • Frisklivssentralar i kommunane

   Kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod

   Publisert:

   største delen av befolkninga. Det kan tyde på at tilbodet er ein viktig del av førebyggande verksemda i dei små

   Publikasjon
  • Ei holete refusjonsordning?

   Publisert:

   Utvalde innslagspunkt, mottakar-del i befolkninga og utbetalte beløp. Personar over 21 år. Prosent. 2014 Mottakardel i befolkninga Utbetalte

   Artikkel
  • Fire av ti funksjonshemmede i arbeid

   Publisert:

   . mars 2016 I 2015 var 74 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år i arbeid. Det samme gjaldt for 43 prosent av personer med funksjonshemning. Siden 2002 har andelen falt med nær tre prosentpoeng for de funksjonshemmede, mot to prosentpoeng for hele befolkningen

   Artikkel
  • Ei holete refusjonsordning?

   Publisert:

   ? Publisert: 16. mars 2016 Den vaksne befolkninga må hovudsakleg betale for tannhelsetenester sjølv. Stønadsmottakarar og personer med låg utdanning fekk refusjon oftare enn andre, og beløpa var høgare enn gjennomsnittet for befolkninga

   Artikkel
  • Store forskjeller i røyking mellom generasjonene

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå har innhentet intervjudata om røykevaner i den norske befolkningen etter kjønn og alder hvert år siden 1973. Den gang røykte vel halvparten av den mannlige befolkningen daglig, mens tilsvarende andel blant kvinner var en av tre. Tilbake i 1950

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden - særlig i Oppland, Telemark, Nord-Trøndelag og Finnmark. Den sunneste delen av befolkningen bor i hovedstaden

   Artikkel