Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   Søvnproblemer Trett eller slapp Antall personer Befolkningen 26 18 6 7 9 5 10 17 20 6 452 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   . Prosent Aldri Sjeldnere enn en gang i uken En gang i uken eller mer Antall personer Befolkningen 14 14 72 6 457 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   antallet marginaliserte er ekstra få, det gjør resultatene usikre. Befolkningen 13 25 25 35 1 4 505 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester

   Publisert:

   : 27. juni 2013 Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre, og andelen vil står for halvparten av tilveksten av årsverk de siste årene. Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre

   Publikasjon
  • Mange har god helse, færrest i Finland

   Publisert:

   økning i antall eldre i befolkningen som følge av at folk lever lenger og at det fødes færre barn. Indikatorene knyttet til helse bygger. Svarene kan gi en indikasjon på befolkningens helsetilstand og vil også belyse potensialet for å øke eller unngå

   Artikkel
  • Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

   Stadig flere dør av KOLS

   Publisert:

   Stadig flere dør av KOLS I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forår

   Statistikk
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013

   Publisert:

   gjennomførte årleg sidan 2002. Nær 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år svarte i 2. kvartal 2013 at dei har ei funksjonshemming

   Publikasjon
  • Innvandrerens møte med fastlegen

   Publisert:

   . Innvandrere bruker fastlegen i gjennomsnitt noe mindre enn hele befolkningen gjør, men det er store forskjeller etter landbakgrunn, gjør det oftere enn befolkningen totalt. Alderssammensetning og botid i Norge forklarer mye av variasjonen i legebruk mellom innvandrere fra de enkelte land. Forfatter

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

   Publisert:

   . Behovet fremskrives til 2060 ved å kombinere Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningen fordelt på alder og

   Publikasjon
  • Rusbehandling – mye i privat regi

   Publisert:

   sørge for at befolkningen i regionen blir tilbudt spesialisthelsetjenester de har behov for. Ansvaret innebærer dermed

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2014 å. Av desse var 43 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt i alderen 15-66

   Publikasjon
  • Stadig mindre forskjell på menns og kvinners levealder

   Publisert:

   – det vil si en body mass index (BMI) > 30 – i befolkningen har økt siden 1995. For 19 år siden rapporterte 5 prosent av nordmenn BMI

   Artikkel
  • Folkehelse i samhandlingens tegn

   Publisert:

   år og eldre i den norske befolkningen god egenvurdert helse. Det er på samme nivå prosent i 2012, men tall fra 2013 viser at andelen i den norske befolkningen har sunket med ytterligere 1 prosentpoeng, til 15 prosent

   Artikkel
  • Helsefakta – Norge i verden

   Fakta om helsetilstand og helsetjenester i Norge

   Publisert:

   . • Stadig færre røyker. I 2014 røykte 14 prosent av den mannlige befolkningen, mens 13 prosent av kvinnene røykte. Samtidig drikker vi mer. I 2012 drakk 19 prosent av befolkningen alkohol to ganger i uken eller oftere

   Publikasjon