Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 278 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Store forskjeller i Europa

   Publisert:

   én tredjedel av den voksne befolkningen daglig. Denne andelen er svakt synkende henge sammen med befolkningens økende utdanningsnivå. I de fleste land er det en klar sammenheng mellom røyking og utdanning. Andelen

   Artikkel
  • Stadig flere får langvarige helseplager

   Publisert:

   . Mange er plaget med smerter i kroppen I 1998 var omlag en firedel av befolkningen plaget av stadig tilbakevendende smerter svært mye plaget av smerter, og forskjellene øker med alder.I 1975 og 1985 hadde om lag 18 prosent av befolkningen over 16

   Artikkel
  • Bonden sliter mest

   Publisert:

   når befolkningen ses under ett. Innenfor primærnæringene og i lavere og midlere

   Artikkel
  • Bedre helse blant høyt utdannede

   Publisert:

   . Før var infeksjonssykdommer en viktig årsak til helseproblemer. I dag er det andre lidelser som preger befolkningen. Nesten en tredel av befolkningen har sykdom eller plager som begrenser dem i daglige gjøremål. Likevel mener

   Artikkel
  • Pleie- og omsorgstjenestene - bedre enn sitt rykte?

   Publisert:

   . Det er antydet at dekningsgraden av slike plasser bør være 25 prosent sett i forhold til befolkningen over 80 år. Hvis vi grupperer kommunene etter befolkningstall, ser vi at dekningsgraden av institusjonsplasser og omsorgsboliger i forhold til personer over 80 år er

   Artikkel
  • Større åpenhet om psykiske lidelser

   Publisert:

   . Det antas at om lag 30 prosent av befolkningen i løpet av livet har en psykisk lidelse av typen depresjon, angst, fobi eller somatoforme lidelser1, ca løpet av livet rundt 1 prosent av befolkningen, det samme gjør manisk depressiv lidelse (NOU 1999:13). Det er svært vanskelig å

   Artikkel
  • Likestilling i nord - og blant de unge

   Publisert:

   : Jan Erik Kristiansen I Norge røyker nå om lag én tredjedel av den voksne befolkningen daglig dagligrøykere de siste 30-40 årene må i stor grad antas å henge sammen med befolkningens økende utdanningsnivå

   Artikkel
  • Hiv-/aids-epidemien svært utbredt

   Publisert:

   . av disse i Afrika sør for Sahara. I løpet av 2001 ble 5 mill. smittet og 3 mill. døde. I epidemiologi brukes betegnelsen prevalens om forekomsten av en tilstand i en befolkning på et gitt tidspunkt, f.eks. andel av den voksne befolkning som er hiv-positiv

   Artikkel
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020

   Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD

   Publisert:

   Tønseth og Seksjon for befolkning og utdanning ved Torill Vangen for nyttige råd. Erling Steen, Sosial- og helsedirektoratet

   Publikasjon
  • Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt

   Publisert:

   : 6. desember 2002 Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet fritids- og kulturaktiviteter i Longyearbyen enn på fastlandet. Forfatter: Øyvin Kleven Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående

   Artikkel
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2002

   Publisert:

   . Samtidig var hensikten å kunne sammenligne resultatene med en tilsvarende undersøkelse i 4. kvartal 2000. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66. kvartal 2002 noe lavere, nærmere bestemt 22 000 færre funksjonshemmede, noe som utgjør ett prosentpoeng i andelen av befolkningen 16- 66 år

   Publikasjon
  • Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner - men fylkesvise variasjone

   Publisert:

   . Store fylkesvise variasjoner Det er et helsepolitisk mål at hele befolkningen, uavhengig av alder spesialiserte psykiatriske helsetjenester er større hos Oslos befolkning enn i befolkningen ellers i landet. Den høye dekningsgraden for Oslo kan derfor dels

   Artikkel
  • 3 prosent har problemer med synet

   Publisert:

   Undersøkelse om synsproblemer 3 prosent har problemer med synet Publisert: 14. mai 2003 3 prosent i den voksne befolkningen har problemer med synet. To av tre eldre har vært til synskontroll siste 2 år. 3 prosent i den voksne befolkningen har problemer med synet

   Artikkel
  • 100 år med redusert spedbarnsdødelighet

   Publisert:

   kårene i befolkningen bedret, og det er etablert ordninger som har gitt bedre helseforhold for mor og barn. Historiske begivenheter, økonomisk vekst og etablering av velferdsordninger som forbedret befolkningens sosiale

   Artikkel
  • Helsesvake partnere mindre populære

   Publisert:

   . Disse dataene har blitt koplet gjennom Forløpsdatabasen (FD) Trygd i Statistisk sentralbyrå. Dataene er fra årene 1992 til 1997. Data Vi analyserer data fra et 20 prosent utvalg av Norges befolkning mellom 25 og 67

   Artikkel