Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 279 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Alle skal med? Utdanning og arbeid for fysisk funksjonshemmede

   Publisert:

   utvalgsundersøkelse med data fra offentlige registre. I et tilfeldig utvalg av befolkningen var andelen 87 prosent utvalgsundersøkelse med data fra offentlige registre. I et tilfeldig utvalg av befolkningen var andelen 87 prosent

   Artikkel
  • Tilfreds med livet? Samlivet betyr mer for kvinner enn for menn

   Publisert:

   intervjuundersøkelse gjennomført av Statistisk sentralbyrå og forskningsinstituttet NOVA. Undersøkelsen omfatter et utvalg av befolkningen i alderen 18-79 år. Disse ble utgjør om lag en fjerdedel (23 prosent) av befolkningen. Det er også stilt spørsmål om psykisk helse i LOGG. Her ser vi nærmere på

   Artikkel
  • Er barn og unge blitt mindre fysisk aktive?

   Publisert:

   befolkninga har ein geografisk dimensjon (Jensen 2009). Nord- Noreg er landsdelen der førekomsten av dårleg eigenvurdert helse er høgast. Spørsmålet er om det

   Artikkel
  • Skader og skaderisiko blant personer med nedsatt funksjonsevne

   En kunnskapsoversikt

   Publisert:

   høyere enn blant voksne uten funksjonshemming. I befolkningen generelt er menn mer utsatt for skader enn kvinner, og yngre i noe større grad enn eldre høyere blant personer 55 år over sammenlignet med befolkningen i samme aldersgruppe

   Publikasjon
  • Halvparten av innvandrerne til fastlege

   Publisert:

   én eller flere konsultasjoner, mens i befolkningen for øvrig gikk to av tre til legen. Drøyt halvparten av innvandrerne hadde dette året én eller flere konsultasjoner, mens i befolkningen for

   Artikkel
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2012

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2012 å. Av desse var 41 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var nær 75 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Barn og overvekt - kan me dra slutningar?

   Publisert:

   ). Førebygging av overvekt og feite i den norske befolkninga er ein av dei største utfordringane helsemyndigheitene måla overvekt og feite i befolkninga. Indeksen vert mykje brukt i (helse) fagmiljø

   Artikkel
  • Udekt behov for tannlegetenester

   Internasjonale samanlikningar og analysar av sosiale og regionale skilnader i Noreg

   Publisert:

   påverkar sannsynet for å ha eit udekt behov for tannlegetenester i den norske befolkninga

   Publikasjon
  • Skilnader i udekt tenestebehov

   Publisert:

   ) gjer det mogleg å sjå det udekte behovet for tannlegetenester i den norske befolkninga i alderen 16 årsaka til at den vaksne befolkninga i EU-land har eit udekt behov for tannlegetenester

   Artikkel
  • Personer med nedsatt funksjonsevne

   Indikatorer for levekår og likestilling

   Publisert:

   finne frem til et indikatorsett som gir et bilde av funksjonshemmedes levekår og grad av likestilling, samt i hvilken grad denne delen av befolkningen deltar på

   Publikasjon
  • 17-årige ungdommer – hver 10. jente undervektig?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1/2013 Undervekt og overvekt blant jenter og gutter 17-årige ungdommer – hver 10. jente undervektig? Publisert: 5. mars 2013 Økt kroppsvekt er et tiltakende problem i befolkningen) Økt kroppsvekt er et tiltakende problem i befolkningen, også blant ungdom. Samtidig viser tall oppgitt av 17

   Artikkel
  • Korleis står det til med norsk tannhelse?

   Publisert:

   som tema som SSB har publisert sidan 2010. Dei to føregåande la vekt på høvesvis å etablere eit faktagrunnlag og analysere tannhelsetilstanden og tenestebruken i den norske befolkninga som tema som SSB har publisert sidan 2010. Dei to føregåande la vekt på høvesvis å etablere eit faktagrunnlag og analysere tannhelsetilstanden og tenestebruken i den norske befolkninga

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   publiseres i løpet av 2013. Populasjonen i levekårsundersøkelsene er den hjemmeboende befolkningen 16 år og over. Levekårsundersøkelsen om helse dekker temaer

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   Røyker Snuser Antall personer Ja, daglig Ja, av og til Nei Ja, daglig Ja, av og til Nei Befolkningen 22 9 69 6 4 89 6 443 Alle unge 16-30

   Artikkel
  • Unge uten jobb og skoleplass sliter med helsen

   Publisert:

   Søvnproblemer Trett eller slapp Antall personer Befolkningen 26 18 6 7 9 5 10 17 20 6 452 Alle unge 16-30

   Artikkel