Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 275 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dødelighet blant yrkesaktive

   Sosiale ulikheter i 1970-årene

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 062 Sosiale ulikheter i 1970-årene Dødelighet blant yrkesaktive Publisert: 20. oktober 1986 Denne publikasjonen tar sikte på å gi en kort oversikt over de viktigste funne

   Publikasjon
  • Helseboka 1995

   Hovedtrekk ved helsetilstand og helsetjeneste i Norge

   Publisert:

   . juni 1995 Helseboka 1995 beskriver status og hovedtrekk ved utviklingen i befolkningens helsetilstand og virksomheten i helsetjenestene i perioden 1980 og fram til og med 1993. Boka er en. Formålet med publikasjonen er å gi en mest mulig samlet framstilling av ulike sykdommers utbredelse i befolkningen, og av status og utvikling i ressursbruk og aktivitet i ulike deler av helsetjenesten

   Publikasjon
  • Flere eldre - store utfordringer

   Publisert:

   størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav Aspås størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav

   Artikkel
  • Enslige har oftere helseproblemer enn andre

   Publisert:

   : 1. mars 1996 Helsetilstanden har endret seg forholdsvis lite de siste 15 årene for befolkningen under ett (1.2 MB) Helsetilstanden har endret seg forholdsvis lite de siste 15 årene for befolkningen under ett

   Artikkel
  • Trafikkulykker alvorligst i lengden

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/2 Trafikkulykker alvorligst i lengden Publisert: 2. juni 1997 7 prosent av den norske befolkning har) 7 prosent av den norske befolkning har vært utsatt for ulykker som har gitt varige skader

   Artikkel
  • Sakker akterut, tross forbedringer

   Publisert:

   områder har forbedringene vært enda større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter: Karl-Gerhard Hem / Arne H

   Artikkel
  • Spanskesyken krevde 15 000 norske liv

   Publisert:

   . Halvparten av Norges befolkning, 1,2 millioner mennesker, ble trolig syke av epidemien

   Artikkel
  • Tuberkulose - et stort folkehelseproblem

   Publisert:

   . Verdens helseorganisasjon anslår at en tredjedel av verdens befolkning er smittet med tuberkelbasillen, og at

   Artikkel
  • Flere lærer å svømme

   Publisert:

   lå så lavt. Svømmedyktighet er en mye brukt målestokk på befolkningens helsetilstand

   Artikkel
  • Store forskjeller i dødeligheten mellom yrker

   Publisert:

   første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter

   Artikkel
  • Kostnadene og konsekvensene

   Publisert:

   århundret satte ikke bare sine spor i samtidens befolkning. Konsekvensene av den har århundret satte ikke bare sine spor i samtidens befolkning. Konsekvensene av den har

   Artikkel
  • Vi bruker mer og dyrere medisiner

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/2 Vi bruker mer og dyrere medisiner Publisert: 2. mai 2000 Legemiddelbruken i befolkningen er økende Åpne og les artikkelen i PDF (11.2 MB) Legemiddelbruken i befolkningen er økende, både i antall brukerdoser og i antall kroner vi legger igjen hos apotekene

   Artikkel
  • Omnibusundersøkelse mars 2000

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2000/32 Dokumentasjonsrapport Omnibusundersøkelse mars 2000 Publisert: 9. mai 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Omnibusundersøkelse mars 2000.

   Publikasjon
  • Helse i Norge

   Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelser

   Publisert:

   når befolkningen ses under ett. Innenfor primærnæringene og i lavere og midlere

   Publikasjon
  • Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

   Publisert:

   . Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning

   Artikkel