Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 193 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 1 av 4 født på 1990-tallet snuser daglig

   Publisert:

   . For hele befolkningen mellom 16-74 år har snusbruken økt de siste 10 årene, men ser ut til å dagligrøykere i Norge de siste 10 årene. I 2011 svarte 17 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år at de

   Artikkel
  • Koronaåret i 10 grafer

   Publisert:

   . Statistikk om koronakrisen Befolkningen Påske Nina Tuv nina.tuv@ssb.no 99 40 85 93 Kristin Fredriksen kristin.fredriksen

   Artikkel
  • Middelaldrende røyker som før

   Publisert:

   røyker daglig og andel som snuser daglig. Befolkningen 16-74 år. 2010-2020. Prosent Figur 1. Andel som røyker daglig og andel som snuser daglig. Befolkningen 16-74 år. 2010-2020. Prosent 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

   Artikkel
  • Varierende kapasitet ved europeiske sykehus

   Publisert:

   … De nordiske landene er blant landene i Europa med færrest sykehussenger i forhold til befolkningen

   Artikkel
  • Flere pasienter og færre senger

   Publisert:

   økt prosentvis mer enn befolkningen ellers. I 2019 var det 2,5 legeårsverk ved sykehusene per 1 000. innbygger i Norge 5.0 Andre behandlingsrelaterte utdanninger¹ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Annet² 0.0 0.0 -1.00 2.0 2.0 Like mange årsverk per pasient Årsverk per innbygger sier oss noe om sykehusenes beredskap for befolkningen

   Artikkel
  • 1 av 3 drikker alkohol hver uke

   Publisert:

   1 av 3 drikker alkohol hver uke Publisert: 1. oktober 2020 Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å: Elin Skretting Lunde Til tross for økning i alkoholsalget ser ikke befolkningens drikkemønster ut til å

   Artikkel
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   . I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Omtrent en av fire. I befolkningen som helhet gjelder det en av seks. Forfatter: Petter Kristiansen Arnesen Levekårsundersøkelsen om

   Artikkel
  • Ny statistikk om levekår til personer med funksjonsnedsettelse

   Publisert:

   utgjør en relativt stor og heterogen gruppe av befolkningen. Nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner som FN understreker behovet for mer faktakunnskap om denne gruppen. I tillegg til

   Artikkel
  • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

   Publisert:

   venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befolkningen har to eller. 17 prosent av befolkningen har to eller færre de kan regne med i en slik situasjon – et fall på

   Artikkel
  • De over 80 lever sunnere

   Publisert:

   grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive. Forfatter: Elin Lunde / Jorun Ramm Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få

   Artikkel
  • Fire av fem eldre som dør, mottar omsorgstjenester i kommunen

   Publisert:

   sårbare i befolkningen hardest. Eldre mennesker med annen underliggende sykdom eller lidelse har vist seg å

   Artikkel
  • 28 500 kroner per innbygger til sykehustjenester

   Publisert:

   (f.eks. befolkningens alderssammensetning), sosioøkonomiske kjennetegn (f.eks. befolkningens utdanningsnivå) og geografiske forhold. Slik vil kravet om å tilby likeverdige tjenester til befolkningen koste ulikt i ulike områder, Figur 1

   Artikkel
  • Flere konsultasjoner hos fastleger og legevakt i fjor

   Publisert:

   Økningen i befolkningens bruk av fastleger gjelder ikke alle aldersgrupper. Som i årene før ble det registrert en nedgang i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner blant eldre. I disse gruppene har imidlertid veksten over tid vært mer moderat og nærmere utviklingen for befolkningen samlet

   Artikkel
  • Lite bruk av e-sigaretter i Norge

   Publisert:

   femteplass i OECD Norge kommer relativt godt ut når det sammenlignes med andre medlemsland i OECD hvor stor del av befolkningen som røyker daglig dagligrøykende med omtrent 8 prosent av befolkningen, mens Spania har størst andel som røyker daglig med 22 prosent

   Artikkel
  • Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet

   Publisert:

   . Helse Statistikk om koronakrisen Arbeid Befolkningen Geir Hjemås geir.hjemas@ssb.no 40 90 23 90 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel