Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 195 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flere eldre - store utfordringer

   Publisert:

   størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav Aspås størst betydning for den eldre del av befolkningen: trygdesystemet - spesielt alderspensjonene - og pleie- og omsorgstjenestene. Forfatter: Jon Olav

   Artikkel
  • Enslige har oftere helseproblemer enn andre

   Publisert:

   : 1. mars 1996 Helsetilstanden har endret seg forholdsvis lite de siste 15 årene for befolkningen under ett (1.2 MB) Helsetilstanden har endret seg forholdsvis lite de siste 15 årene for befolkningen under ett

   Artikkel
  • Trafikkulykker alvorligst i lengden

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/2 Trafikkulykker alvorligst i lengden Publisert: 2. juni 1997 7 prosent av den norske befolkning har) 7 prosent av den norske befolkning har vært utsatt for ulykker som har gitt varige skader

   Artikkel
  • Sakker akterut, tross forbedringer

   Publisert:

   områder har forbedringene vært enda større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet. Forfatter: Karl-Gerhard Hem / Arne H

   Artikkel
  • Spanskesyken krevde 15 000 norske liv

   Publisert:

   . Halvparten av Norges befolkning, 1,2 millioner mennesker, ble trolig syke av epidemien

   Artikkel
  • Tuberkulose - et stort folkehelseproblem

   Publisert:

   . Verdens helseorganisasjon anslår at en tredjedel av verdens befolkning er smittet med tuberkelbasillen, og at

   Artikkel
  • Flere lærer å svømme

   Publisert:

   lå så lavt. Svømmedyktighet er en mye brukt målestokk på befolkningens helsetilstand

   Artikkel
  • Store forskjeller i dødeligheten mellom yrker

   Publisert:

   første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter første statistiske analyse av sammenheng mellom yrke og dødelighet i den mannlige befolkningen i Norge. Undersøkelsen omfattet årene 1960-1964. Forfatter

   Artikkel
  • Kostnadene og konsekvensene

   Publisert:

   århundret satte ikke bare sine spor i samtidens befolkning. Konsekvensene av den har århundret satte ikke bare sine spor i samtidens befolkning. Konsekvensene av den har

   Artikkel
  • Vi bruker mer og dyrere medisiner

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/2 Vi bruker mer og dyrere medisiner Publisert: 2. mai 2000 Legemiddelbruken i befolkningen er økende Åpne og les artikkelen i PDF (11.2 MB) Legemiddelbruken i befolkningen er økende, både i antall brukerdoser og i antall kroner vi legger igjen hos apotekene

   Artikkel
  • Helse, vedtatte reformer og sysselsettingsbehov i kommunene fram mot 2040

   Publisert:

   . Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning. Det meste av veksten i sysselsettingsbehovet skyldes pleie og omsorgsbehov fra en aldrende befolkning

   Artikkel
  • Store forskjeller i Europa

   Publisert:

   én tredjedel av den voksne befolkningen daglig. Denne andelen er svakt synkende henge sammen med befolkningens økende utdanningsnivå. I de fleste land er det en klar sammenheng mellom røyking og utdanning. Andelen

   Artikkel
  • Stadig flere får langvarige helseplager

   Publisert:

   . Mange er plaget med smerter i kroppen I 1998 var omlag en firedel av befolkningen plaget av stadig tilbakevendende smerter svært mye plaget av smerter, og forskjellene øker med alder.I 1975 og 1985 hadde om lag 18 prosent av befolkningen over 16

   Artikkel
  • Bonden sliter mest

   Publisert:

   når befolkningen ses under ett. Innenfor primærnæringene og i lavere og midlere

   Artikkel
  • Bedre helse blant høyt utdannede

   Publisert:

   . Før var infeksjonssykdommer en viktig årsak til helseproblemer. I dag er det andre lidelser som preger befolkningen. Nesten en tredel av befolkningen har sykdom eller plager som begrenser dem i daglige gjøremål. Likevel mener

   Artikkel