Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Energi og industri (13)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 13 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • 10 000 flere i vest

   Publisert:

   første verdenskrigen utgjorde antallet arbeidere litt over 5 prosent av hele befolkningen. Mens det tok nær 50 år før antallet industriarbeidere steg fra 1 til 3 prosent av befolkningen (1850-1897), tok det bare 20 år

   Artikkel
  • Husholdningsgruppers respons på endringer i forbruksavgiften på elektrisitet

   Publisert:

   responsen i ulike undergrupper av befolkningen, samt hvorvidt en regionalt inndelt versjon vil kunne gi rimelige anslag på

   Publikasjon
  • Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten

   Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi

   Publisert:

   dempe nye sjokk fra petroleumsnæringen. En annen grunn er at demografiske endringer, ikke minst aldringen av befolkningen, gjør at den

   Publikasjon
  • Energibruk i kommunene (opphørt)

   Redusert energibruk i kommunene

   Publisert:

   2,7 prosent fra 2008. I samme periode økte også befolkningen i Oslo med 2,7 prosent, til 560 000 innbyggere

   Statistikk
  • Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse

   Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk

   Publisert:

   . Sammen med at befolkningen eldes, vil disse to trekkene med stor sikkerhet prege den

   Publikasjon
  • Energibruken øker – økonomien vokser mer

   Publisert:

   energi var på 65 TWh i 2012, 8 prosent høyere enn i 2000. Norges befolkning har samtidig økt med 11 prosent. Energibruk per innbygger har dermed gått ned

   Artikkel
  • På verdenstoppen i bruk av strøm

   Publisert:

   store deler av befolkningen greie seg helt uten strøm, og heller bruke for eksempel biobrensel, tørket. I mange utviklingsland er økt tilgang til strøm for befolkningen en målsetting, mens industrilandene er mest opptatt av energieffektivisering. Disse ulike

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket

   Publisert:

   konsekvensene av ulike forutsetninger for energiforbruket: ett scenario med høyere befolkningsvekst enn i referansebanen, som vi kaller Befolkning ett scenario med større svært ulik i de to scenarioene. Hva påvirker energiforbruket? Det største stasjonære energiforbruket finner vi i Teknologi, mens Befolkning gir

   Publikasjon
  • På vei mot gamle høyder?

   Publisert:

   ført til et fall i etterspørselen etter papirprodukter. SSBs mediebarometer viser at andelen i den norske befolkningen mellom 9 og 79

   Artikkel
  • På vei mot gamle høyder?

   Publisert:

   ført til et fall i etterspørselen etter papirprodukter. SSBs mediebarometer viser at andelen i den norske befolkningen mellom 9 og 79

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Kraftig nedgang i kraftinvesteringene

   Publisert:

   . I tillegg har det vært et generelt stemningsskifte i befolkningen hvor motstanden mot vindkraft på land har økt. Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på

   Artikkel