Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 47 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hytte-Norge er flerkulturelt

   Publisert:

   . Personer med bakgrunn fra andre land utgjør 27 prosent av befolkningen. En lavere andel hytteeiere blant folk med annen landbakgrunn, kan dels forklares med at sannsynligheten for å. Den typiske hytteeier er imidlertid over 60 år, mens mens personer med innvandrerbakgrunn generelt fortsatt er relativ unge, sammenlignet med den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Lavere eierandel blant innvandrerne

   Publisert:

   . Siden mange kommer til landet i voksen alder, må en forvente at eierandelen er lavere sammenlignet med befolkningen ellers i samme alder. Men; dette innebærer også. Ingen heltrukken eierlinje Det at «bare» 60,4 prosent av personer med innvandrerbakgrunn bor i en bolig som husholdningen eier i 2016, mot 86,9 prosent i befolkningen for

   Artikkel
  • 1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen

   Publisert:

   . I Oslo bor 3 prosent av befolkningen (20 700 personer) i femte etasje eller høyere uten heis. Andelen er nesten like

   Artikkel
  • Stort flertall eier boligen

   Publisert:

   . Aleneboende har også mindre eierandeler enn befolkningen som helhet. Figur 1. Husholdningstyper, etter eierandel Figur 1 større andeler enn i befolkningen totalt. Selv om vi ikke kan vite hvilken type gjeld de har, er det nærliggende å

   Artikkel
  • Én av ti bor trangt

   Publisert:

   være innvandrerandeler. Innvandrere bor klart trangere enn den øvrige befolkningen. 29 prosent av innvandrere fra Afrika, Asia etc. og 17 prosent av innvandrere fra EU/EØS etc. bor trangt. Andelen er 8 prosent i den øvrige befolkningen. I alle de

   Artikkel
  • Hvordan måle boutgiftsbelastning?

   En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig

   Publisert:

   slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen

   Publikasjon
  • Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

   Publisert:

   at vi bor stadig bedre. Figur1 I alt 82 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier år er eierandelen noe lavere med 89 prosent, men fortsatt over gjennomsnittet for befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

   Publisert:

   trangt eller romslig når vi ser antall rom opp mot antall personer i husholdningen. I 2015 bodde 7 prosent av den voksne befolkningen trangt. Men her er det

   Artikkel
  • Få bor i boliger fullt tilgjengelige for rullestolbrukere

   Publisert:

   . Det er litt over gjennomsnittet i befolkningen, der i alt 12 prosent mener boligen er for stor

   Artikkel
  • Mange drøymer om hytte – kven gjer draum til røyndom?

   Publisert:

   Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2013 Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2013 Trond Amund Steinset trond.amund.steinset@ssb.no 40 81 13

   Artikkel
  • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

   Publisert:

   . I husholdninger med inntil to barn er andelen vanskeligstilte mindre eller lik andelen i befolkningen generelt. Nesten tre av fire norskfødte er under 16 år. Generelt har innvandrere en annen demografisk struktur enn resten av befolkningen

   Artikkel
  • Økt boliggjeld, men også økte inntekter

   Publisert:

   boligsituasjonen slik den fremstår for befolkningen generelt, og ikke legge like stor vekt på. Undersøkelsen er representativ for den voksne befolkningen (16 år og eldre) i Norge, som ikke bor på institusjon. Til undersøkelsen knyttes også

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

   Én av seks bor i blokk

   Publisert:

   . november var 2 205 000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. I alt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen, bodde i andre etasje eller

   Statistikk
  • Innvandreres bostedspreferanser - årsak til innvandrertett bosetting?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 978-82-537-8564-6 ISBN

   Publikasjon
  • Hva driver utviklingen i boligprisene?

   Publisert:

   forklares som et svar på lav boligbygging, ikke minst på bakgrunn av at både befolkningen og antall husholdninger har økt med nær 10 prosent i dette tiåret

   Artikkel