Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 50 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Andelen leietakere øker

   Publisert:

   så stor andel leietakere blant innvandrere sammenliknet med den øvrige befolkningen. Mens 14,3 prosent av den øvrige befolkningen leier boligen, gjelder det 39,1 prosent av innvandrere fra EU, EØS etc

   Artikkel
  • Innvandrere bor trangere

   Publisert:

   . Den norske befolkningens boforhold er særlig interessant under koronapandemien, fordi man tilbringer mer tid hjemme, og boligen har blitt viktigere enn før. Innvandrere opplever dårlige boforhold oftere enn den øvrige befolkningen, og enkelte innvandrergrupper er overrepresentert blant de som har

   Artikkel
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Stor andel leier i Oslo sentrum

   Publisert:

   . Den registerbaserte boforholdsstatistikken viser også boforhold for ulike grupper i befolkningen. Det er f.eks. tall på

   Artikkel
  • Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig

   Publisert:

   heis og andre indikatorer knyttet til befolkningens boforhold. Bolig Kommunefakta Finn tall fra din kommune Gå

   Artikkel
  • Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen

   Publisert:

   forholdet mellom tilgjengelige boliger og framskrevet alderssammensetning i befolkningen

   Publikasjon
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Grunnen til dette er at vi ikke har sikker informasjon om boutgifter for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Én av tre bor i område som er trafikkfarlig for barn

   Publisert:

   år som bor hos foreldre 26 Alle 34 De fleste har tilgang på tur- og rekreasjonsområder i nærmiljøet 69 prosent av befolkningen har et trygt. 12 prosent av befolkningen er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet

   Artikkel
  • Nedgang i renteutgifter, men økende boliggjeld

   Publisert:

   større grad enn snittet for befolkningen. Fem prosent av par med små barn opplever boutgiftene som svært tyngende, som er en like stor andel som i befolkningen som helhet. To prosent av par med store barn opplever sine utgifter som

   Artikkel
  • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

   Publisert:

   Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Meir pengar til beredskap

   Publisert:

   . Dersom ein ser brannane i forhold til befolkninga, var det 0,35 bustadbrannar per 1000 innbyggjarar i landet totalt i fjor, som er uendra frå 2016

   Artikkel
  • 7 av 10 Oslo-husholdninger bor i blokk

   Publisert:

   . Til sammen bor 985 000 personer i disse husholdningene. Dette utgjør 19 prosent av befolkningen, en andel som er noe mindre enn om man ser på», «Rekkehus, kjedehus, andre småhus» og «Boligblokk». For befolkningen som helhet går andelen av husholdningene i «Annen boligbygning» ned med ca. 3 prosentpoeng

   Artikkel
  • Over halvparten av enslige småbarnsforeldre leier

   Publisert:

   større, men fortsatt klart mindre enn i befolkningen generelt. 61 prosent av trygdemottakere der hovedinntektstaker er under 67 år eier boligen. I alt bor 82 prosent av befolkningen i en bolig eid av dem selv eller et annet husholdningsmedlem

   Artikkel
  • Halvparten av unge boligkjøpere får foreldrehjelp

   Publisert:

   én av forfatterne av den ferske rapporten Bolig og boforhold – i befolkningen og utsatte grupper

   Artikkel
  • Bolig og boforhold

   - for befolkningen og utsatte grupper

   Publisert:

   Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert i bredden og i dybden når vi undersøker boforholdene i befolkningen. I kapittel 2 tar vi for oss boligeierskap og ser

   Publikasjon