Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 50 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Store forskjeller i boutgiftene

   Publisert:

   øker der befolkningen øker Det er flere årsaker til at det er så store forskjeller. Den viktigste årsaken er at befolkningen områder sammenlignet med mindre sentrale områder. Som det går fram av tabell 1, er nesten en fjerdedel av befolkningen i Norge bosatt i Oslo og Akershus, og alle kommunene i denne landsdelen

   Artikkel
  • Inntekter og boligutgifter vokser i takt

   Publisert:

   gjennomføres med vekslende og repeterende tema. Disse er utvalgsundersøkelser der et tverrsnitt av befolkningen blir trukket ut til å delta? Og er denne utviklingen lik for alle? Både inntekter og boligutgifter varierer mellom ulike grupper i befolkningen. Vi skal først se på

   Artikkel
  • De fleste bor romslig i eide boliger

   Publisert:

   rundt 1,2 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år. I tillegg er tverrsnittsundersøkelsene om boforhold blitt brukt, men disse er ikke årlige forsørgere og funksjonshemmede. Etableringslån og bostøtte er blant virkemidlene. Figur 1. Andel av befolkningen som bor i tettbygde

   Artikkel
  • Hva driver utviklingen i boligprisene?

   Publisert:

   forklares som et svar på lav boligbygging, ikke minst på bakgrunn av at både befolkningen og antall husholdninger har økt med nær 10 prosent i dette tiåret

   Artikkel
  • Innvandreres bostedspreferanser - årsak til innvandrertett bosetting?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 978-82-537-8564-6 ISBN

   Publikasjon
  • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

   Én av seks bor i blokk

   Publisert:

   . november var 2 205 000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. I alt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen, bodde i andre etasje eller

   Statistikk
  • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

   Publisert:

   . I husholdninger med inntil to barn er andelen vanskeligstilte mindre eller lik andelen i befolkningen generelt. Nesten tre av fire norskfødte er under 16 år. Generelt har innvandrere en annen demografisk struktur enn resten av befolkningen

   Artikkel
  • Økt boliggjeld, men også økte inntekter

   Publisert:

   boligsituasjonen slik den fremstår for befolkningen generelt, og ikke legge like stor vekt på. Undersøkelsen er representativ for den voksne befolkningen (16 år og eldre) i Norge, som ikke bor på institusjon. Til undersøkelsen knyttes også

   Artikkel
  • Mange drøymer om hytte – kven gjer draum til røyndom?

   Publisert:

   Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 2013 Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2013 Trond Amund Steinset trond.amund.steinset@ssb.no 40 81 13

   Artikkel
  • Få bor i boliger fullt tilgjengelige for rullestolbrukere

   Publisert:

   . Det er litt over gjennomsnittet i befolkningen, der i alt 12 prosent mener boligen er for stor

   Artikkel
  • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

   Publisert:

   trangt eller romslig når vi ser antall rom opp mot antall personer i husholdningen. I 2015 bodde 7 prosent av den voksne befolkningen trangt. Men her er det

   Artikkel
  • Enslige forsørgere har dårligere boligstandard

   Publisert:

   dårligere bostandard enn barnefamilier generelt. Forfatter: Lene Sandvik Barnefamilier er oftere boligeiere enn befolkningen i alt. Som det åtte av ti i befolkningen generelt. For dem som tilhører barnefamilier med lav inntekt og dem som er enslige

   Artikkel
  • Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

   Publisert:

   at vi bor stadig bedre. Figur1 I alt 82 prosent av befolkningen 16 år og over bor i en bolig som husholdningen selv eier år er eierandelen noe lavere med 89 prosent, men fortsatt over gjennomsnittet for befolkningen som helhet

   Artikkel
  • Hvordan måle boutgiftsbelastning?

   En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig

   Publisert:

   slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen

   Publikasjon
  • Én av ti bor trangt

   Publisert:

   være innvandrerandeler. Innvandrere bor klart trangere enn den øvrige befolkningen. 29 prosent av innvandrere fra Afrika, Asia etc. og 17 prosent av innvandrere fra EU/EØS etc. bor trangt. Andelen er 8 prosent i den øvrige befolkningen. I alle de

   Artikkel