Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 50 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Eget hus og hage

   Publisert:

   ), har betydelig lavere andel eiere. Eierandelen er høy i Norge særlig når en tar i betraktning at en betydelig del av befolkningen bor alene sammenlignet med resten av Europa

   Artikkel
  • Økt generasjonskløft for boligeiere

   Publisert:

   særlig for dem som skal etablere seg første gang, sier Skrede. Befolkningen i Oslo og Akershus har. I tillegg har Oslo etter hvert fått en større andel av landets fødte enn de har av landets befolkning, og denne "sentraliseringen" i

   Artikkel
  • Utvikling i boforhold 1987-1997

   Rapport til Boligutvalget

   Publisert:

   at forskjellen mellom landsdelene er blitt litt redusert. Andelen av befolkningen som bor i økte for den voksne befolkningen fra 26 til 32 prosent. Andelen som bor svært romslig økte mest i de gruppene som i utgangspunktet bodde mest romslig, nemlig eldre

   Publikasjon
  • Eget hus og hage

   Publisert:

   ), har betydelig lavere andel eiere. Eierandelen er høy i Norge særlig når en tar i betraktning at en betydelig del av befolkningen bor alene sammenlignet med resten av Europa

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

   Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

   Publisert:

   . Siden en stor del av innvandrerbefolkningen bor i Oslo, har forhold i Oslo en større innvirkning på innvandrernes boforhold enn for befolkningen for. Innvandrerbefolkningen er også jevnt over yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Det bidrar til å forsterke de forskjellene vi finner, siden yngre personer generelt

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

   60 prosent av studentene bor alene

   Publisert:

   høyere tall enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe, hvor vel 30 prosent oppgir at de bor alene. I tilsvarende aldersgruppe i resten av befolkningen bor 29 prosent i ett- eller toromsleilighet, og kun 9 prosent i ettromsleilighet

   Statistikk
  • Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig

   Publisert:

   . Tallene viser at det er flere som har dårlige boforhold blant funksjonshemmede enn i befolkningen ellers, men forskjellen er ikke statistisk sikker. Enslige

   Artikkel
  • Bolig, omgivelser og miljø

   Publisert:

   økte fra 1 077 000 til 1 962 000 boliger. Samtidig økte befolkningen bare med vel en firedel

   Artikkel
  • Fra bolignød via «folkhem» til boligmarked

   Publisert:

   . Store utfordringer i boligforsyningen Både Norge og Sverige har stått overfor store utfordringer i boligforsyningen. Befolkningene har at samfunnet ikke bare har bygd boliger til en raskt voksende befolkning, men enda viktigere (og særlig for Norge

   Artikkel
  • Enda romsligere for dem som bodde romslig fra før

   Publisert:

   . Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende Boligutgiftene er skjevt fordelt i befolkningen, de er gjerne høyest for husholdninger som forholdsvis nylig er

   Artikkel
  • Fra småhus til bygård og villa

   Publisert:

   . Folketellingene var, før registrenes tid, den eneste måten å få samlet inn opplysninger om hele befolkningen, og stadig nye øvrige befolkning, dels fordi deres abnormitet direkte stiller sig hindrende i veien, dels fordi abnormiteten minsker deres erhvervsevne.» (NOS VII 96). Kilder

   Artikkel
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 82-537-7067-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 81

   Publikasjon
  • Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende

   Publisert:

   . I 2004 bodde vel 60 prosent av den voksne befolkningen i våningshus eller enebolig, og hele 80 prosent bodde i enebolig eller andre småhus. Dette er svært. Dårlig tilgjengelighet til norske boliger Med en stadig eldre befolkning må en vente at kravene til god tilgjengelighet til boligene øker

   Artikkel
  • ... i et bitte lite rom på loftet...?

   Publisert:

   . Dette er illustrert i figur 2 for studentgruppen «par med barn». Studenter leier oftere enn andre Blant aleneboende i hele befolkningen i alderen 16-29 økt blant aleneboende i aldersgruppen 16-29 år i hele befolkningen, har den altså gått noe ned blant enslige studenter

   Artikkel
  • Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen

   Publisert:

   både i verdiskapning, som levested for befolkningen og for miljøet. Nærmere 80 prosent av Norges befolkning bor nå i byer og tettsteder. Per 1. januar 2007 var innbyggertallet i de ti største kommunene på i alt 1,51 millioner innbyggere, eller nesten en tredel av befolkningen

   Artikkel