Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 49 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Eget hus og hage

   Publisert:

   ), har betydelig lavere andel eiere. Eierandelen er høy i Norge særlig når en tar i betraktning at en betydelig del av befolkningen bor alene sammenlignet med resten av Europa

   Artikkel
  • Økt generasjonskløft for boligeiere

   Publisert:

   særlig for dem som skal etablere seg første gang, sier Skrede. Befolkningen i Oslo og Akershus har. I tillegg har Oslo etter hvert fått en større andel av landets fødte enn de har av landets befolkning, og denne "sentraliseringen" i

   Artikkel
  • Utvikling i boforhold 1987-1997

   Rapport til Boligutvalget

   Publisert:

   at forskjellen mellom landsdelene er blitt litt redusert. Andelen av befolkningen som bor i økte for den voksne befolkningen fra 26 til 32 prosent. Andelen som bor svært romslig økte mest i de gruppene som i utgangspunktet bodde mest romslig, nemlig eldre

   Publikasjon
  • Eget hus og hage

   Publisert:

   ), har betydelig lavere andel eiere. Eierandelen er høy i Norge særlig når en tar i betraktning at en betydelig del av befolkningen bor alene sammenlignet med resten av Europa

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

   Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

   Publisert:

   . Siden en stor del av innvandrerbefolkningen bor i Oslo, har forhold i Oslo en større innvirkning på innvandrernes boforhold enn for befolkningen for. Innvandrerbefolkningen er også jevnt over yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Det bidrar til å forsterke de forskjellene vi finner, siden yngre personer generelt

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

   60 prosent av studentene bor alene

   Publisert:

   høyere tall enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe, hvor vel 30 prosent oppgir at de bor alene. I tilsvarende aldersgruppe i resten av befolkningen bor 29 prosent i ett- eller toromsleilighet, og kun 9 prosent i ettromsleilighet

   Statistikk
  • Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig

   Publisert:

   . Tallene viser at det er flere som har dårlige boforhold blant funksjonshemmede enn i befolkningen ellers, men forskjellen er ikke statistisk sikker. Enslige

   Artikkel
  • Bolig, omgivelser og miljø

   Publisert:

   økte fra 1 077 000 til 1 962 000 boliger. Samtidig økte befolkningen bare med vel en firedel

   Artikkel
  • Fra bolignød via «folkhem» til boligmarked

   Publisert:

   . Store utfordringer i boligforsyningen Både Norge og Sverige har stått overfor store utfordringer i boligforsyningen. Befolkningene har at samfunnet ikke bare har bygd boliger til en raskt voksende befolkning, men enda viktigere (og særlig for Norge

   Artikkel
  • Enda romsligere for dem som bodde romslig fra før

   Publisert:

   . Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende Boligutgiftene er skjevt fordelt i befolkningen, de er gjerne høyest for husholdninger som forholdsvis nylig er

   Artikkel
  • Fra småhus til bygård og villa

   Publisert:

   . Folketellingene var, før registrenes tid, den eneste måten å få samlet inn opplysninger om hele befolkningen, og stadig nye øvrige befolkning, dels fordi deres abnormitet direkte stiller sig hindrende i veien, dels fordi abnormiteten minsker deres erhvervsevne.» (NOS VII 96). Kilder

   Artikkel
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 82-537-7067-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 81

   Publikasjon
  • Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende

   Publisert:

   . I 2004 bodde vel 60 prosent av den voksne befolkningen i våningshus eller enebolig, og hele 80 prosent bodde i enebolig eller andre småhus. Dette er svært. Dårlig tilgjengelighet til norske boliger Med en stadig eldre befolkning må en vente at kravene til god tilgjengelighet til boligene øker

   Artikkel
  • Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen

   Publisert:

   både i verdiskapning, som levested for befolkningen og for miljøet. Nærmere 80 prosent av Norges befolkning bor nå i byer og tettsteder. Per 1. januar 2007 var innbyggertallet i de ti største kommunene på i alt 1,51 millioner innbyggere, eller nesten en tredel av befolkningen

   Artikkel
  • Store forskjeller i boutgiftene

   Publisert:

   øker der befolkningen øker Det er flere årsaker til at det er så store forskjeller. Den viktigste årsaken er at befolkningen områder sammenlignet med mindre sentrale områder. Som det går fram av tabell 1, er nesten en fjerdedel av befolkningen i Norge bosatt i Oslo og Akershus, og alle kommunene i denne landsdelen

   Artikkel