Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 44 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

   Publisert:

   Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2019

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2019 Publisert: 9. august 2019 Endret: 26. august 2019 Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette e

   Publikasjon
  • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

   Én av seks bor i blokk

   Publisert:

   . november var 2 205 000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. I alt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen, bodde i andre etasje eller

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)

   Ikke-vestlige innvandrere bor trangt

   Publisert:

   . Siden en stor del av innvandrerbefolkningen bor i Oslo, har forhold i Oslo en større innvirkning på innvandrernes boforhold enn for befolkningen for. Innvandrerbefolkningen er også jevnt over yngre enn befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Det bidrar til å forsterke de forskjellene vi finner, siden yngre personer generelt

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, studenters bosted og boforhold (opphørt)

   60 prosent av studentene bor alene

   Publisert:

   høyere tall enn resten av befolkningen i samme aldersgruppe, hvor vel 30 prosent oppgir at de bor alene. I tilsvarende aldersgruppe i resten av befolkningen bor 29 prosent i ett- eller toromsleilighet, og kun 9 prosent i ettromsleilighet

   Statistikk
  • Fra småhus til bygård og villa

   Publisert:

   . Folketellingene var, før registrenes tid, den eneste måten å få samlet inn opplysninger om hele befolkningen, og stadig nye øvrige befolkning, dels fordi deres abnormitet direkte stiller sig hindrende i veien, dels fordi abnormiteten minsker deres erhvervsevne.» (NOS VII 96). Kilder

   Artikkel
  • Stor andel leier i Oslo sentrum

   Publisert:

   . Den registerbaserte boforholdsstatistikken viser også boforhold for ulike grupper i befolkningen. Det er f.eks. tall på

   Artikkel
  • Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen

   Publisert:

   forholdet mellom tilgjengelige boliger og framskrevet alderssammensetning i befolkningen

   Publikasjon
  • Under halvparten av husholdninger med lav inntekt eier sin egen bolig

   Publisert:

   heis og andre indikatorer knyttet til befolkningens boforhold. Bolig Kommunefakta Finn tall fra din kommune Gå

   Artikkel
  • Nedgang i renteutgifter, men økende boliggjeld

   Publisert:

   større grad enn snittet for befolkningen. Fem prosent av par med små barn opplever boutgiftene som svært tyngende, som er en like stor andel som i befolkningen som helhet. To prosent av par med store barn opplever sine utgifter som

   Artikkel
  • Én av tre bor i område som er trafikkfarlig for barn

   Publisert:

   år som bor hos foreldre 26 Alle 34 De fleste har tilgang på tur- og rekreasjonsområder i nærmiljøet 69 prosent av befolkningen har et trygt. 12 prosent av befolkningen er plaget av støy fra gate eller vei, fly, bedrifter eller bygge- og anleggsvirksomhet

   Artikkel
  • Bolig og boforhold

   - for befolkningen og utsatte grupper

   Publisert:

   Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert i bredden og i dybden når vi undersøker boforholdene i befolkningen. I kapittel 2 tar vi for oss boligeierskap og ser

   Publikasjon
  • Mindre vanlig å eie bolig blant økonomisk utsatte grupper

   Publisert:

   . Ifølge det heldekkende registeret over husholdninger og boliger eier 35 prosent av den tiendedelen av befolkningen med lavest inntekt, sin egen bolig. I den tiendedelen av befolkningen som har høyest inntekt, eier 95 prosent boligen

   Artikkel
  • Lavere eierandel blant innvandrerne

   Publisert:

   . Siden mange kommer til landet i voksen alder, må en forvente at eierandelen er lavere sammenlignet med befolkningen ellers i samme alder. Men; dette innebærer også. Ingen heltrukken eierlinje Det at «bare» 60,4 prosent av personer med innvandrerbakgrunn bor i en bolig som husholdningen eier i 2016, mot 86,9 prosent i befolkningen for

   Artikkel
  • Hytte-Norge er flerkulturelt

   Publisert:

   . Personer med bakgrunn fra andre land utgjør 27 prosent av befolkningen. En lavere andel hytteeiere blant folk med annen landbakgrunn, kan dels forklares med at sannsynligheten for å. Den typiske hytteeier er imidlertid over 60 år, mens mens personer med innvandrerbakgrunn generelt fortsatt er relativ unge, sammenlignet med den øvrige befolkningen

   Artikkel