Søk

Viser 16 av 2 233
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Variabelområdet befolkning

  Befolkning Data om folkemengden eller familier og husholdninger, innvandring, og andre demografiske opplysninger. Publisert : 17. mars 2021 For å

 3. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet

  Infografikk Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 72,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 74

 4. Kvinner inntar Svalbard - SSB

  Kvinner inntar Svalbard Publisert: 4. mai 2021 Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund

 5. Store inntektsforskjeller blant enslige mindreårige flyktninger - SSB

  inkludere de som har forholdsvis lang botid, og er i aldersgruppen 30-39 år i denne analysen. Som sammenligningsgrupper benytter vi befolkningen i tilsvarende aldergrupper, samt personer med flyktningbakgrunn

 6. Ingen vekst i antall personer med asylbakgrunn - SSB

  0,1 prosentpoeng fra 2020. Av hele befolkningen utgjorde personer med flyktningbakgrunn 4,5 prosent, nokså likt som i fjor. Få

 7. Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - Flytting mellom kommuner etter fra-sentralitet og til-sentralitet. 2020. Prosent- SSB

  : Statistisk sentralbyrå Befolkningen Statistikk om koronakrisen Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 8. Koronaflytting og andre flyttinger i 2020 - SSB

  øysamfunn uten veiforbindelse, til kommunesenteret. Og hovedtrenden er at utkantene i kommunene tynnes ut, mens befolkningen i

 9. Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002 - SSB

  . Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen

 10. Lågaste folkeauke sidan 2001 - SSB

  frå statistikken Befolkning. Spesielt låg innvandring våren 2020 Det var 38 100 innvandringar i 2020, noko som er det lågaste sidan 2004. Til samanlikning

 11. Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene - SSB

  norsk statsborgerskap. I de 15 årene fra 2005 til 2019 ble befolkningen i Norge tilført 855 400 nye utenlandske statsborgere (altså

 12. Innvandringa opp att i tredje kvartal - SSB

  Innvandringa opp att i tredje kvartal Publisert: 23. november 2020 Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal

 13. Økt tillit til innvandrere - SSB

  løpet av perioden som undersøkelsen har pågått har andelen innvandrere i befolkningen

 14. Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt - SSB

  . Vi sammenligner overføringsflyktninger med andre personer med flyktningbakgrunn, innvandrere og hele befolkningen

 15. Færre familieinnvandringer i 2019 - Familieetablering, etter familieinnvandrerens innvandringsår, referansepersonen innvandringsbakgrunn.Referansepersonen er 18-23 år. 1990-2019. Absolutte tall - SSB

  . Referansepersonen er 18-23 år. 1990-2019. Absolutte tall Ialt I alt Innvandrer Øvrig befolkning

 16. Færre familieinnvandringer i 2019 - Familieetableringer til menn/kvinner uten innvandrerbakgrunn, største grupper. 1990-2019.Absloutte tall - SSB

  (Etablert + Gjenforening av ektefeller). Inkludert samboere Fam. etablering i alt Øvrig befolkning Innvandrer