Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 38 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Eget hus og hage

   Publisert:

   ), har betydelig lavere andel eiere. Eierandelen er høy i Norge særlig når en tar i betraktning at en betydelig del av befolkningen bor alene sammenlignet med resten av Europa

   Artikkel
  • Økt generasjonskløft for boligeiere

   Publisert:

   særlig for dem som skal etablere seg første gang, sier Skrede. Befolkningen i Oslo og Akershus har. I tillegg har Oslo etter hvert fått en større andel av landets fødte enn de har av landets befolkning, og denne "sentraliseringen" i

   Artikkel
  • Eget hus og hage

   Publisert:

   ), har betydelig lavere andel eiere. Eierandelen er høy i Norge særlig når en tar i betraktning at en betydelig del av befolkningen bor alene sammenlignet med resten av Europa

   Artikkel
  • Halvparten av innvandrere og økonomisk vanskeligstilte i Stor-Oslo bor dårlig

   Publisert:

   . Tallene viser at det er flere som har dårlige boforhold blant funksjonshemmede enn i befolkningen ellers, men forskjellen er ikke statistisk sikker. Enslige

   Artikkel
  • Bolig, omgivelser og miljø

   Publisert:

   økte fra 1 077 000 til 1 962 000 boliger. Samtidig økte befolkningen bare med vel en firedel

   Artikkel
  • Fra bolignød via «folkhem» til boligmarked

   Publisert:

   . Store utfordringer i boligforsyningen Både Norge og Sverige har stått overfor store utfordringer i boligforsyningen. Befolkningene har at samfunnet ikke bare har bygd boliger til en raskt voksende befolkning, men enda viktigere (og særlig for Norge

   Artikkel
  • Enda romsligere for dem som bodde romslig fra før

   Publisert:

   . Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende Boligutgiftene er skjevt fordelt i befolkningen, de er gjerne høyest for husholdninger som forholdsvis nylig er

   Artikkel
  • Fra småhus til bygård og villa

   Publisert:

   . Folketellingene var, før registrenes tid, den eneste måten å få samlet inn opplysninger om hele befolkningen, og stadig nye øvrige befolkning, dels fordi deres abnormitet direkte stiller sig hindrende i veien, dels fordi abnormiteten minsker deres erhvervsevne.» (NOS VII 96). Kilder

   Artikkel
  • Boligutgiftene tynger mest for yngre aleneboende

   Publisert:

   . I 2004 bodde vel 60 prosent av den voksne befolkningen i våningshus eller enebolig, og hele 80 prosent bodde i enebolig eller andre småhus. Dette er svært. Dårlig tilgjengelighet til norske boliger Med en stadig eldre befolkning må en vente at kravene til god tilgjengelighet til boligene øker

   Artikkel
  • ... i et bitte lite rom på loftet...?

   Publisert:

   . Dette er illustrert i figur 2 for studentgruppen «par med barn». Studenter leier oftere enn andre Blant aleneboende i hele befolkningen i alderen 16-29 økt blant aleneboende i aldersgruppen 16-29 år i hele befolkningen, har den altså gått noe ned blant enslige studenter

   Artikkel
  • Tre av ti bybarn har farlig vei til lekeplassen

   Publisert:

   både i verdiskapning, som levested for befolkningen og for miljøet. Nærmere 80 prosent av Norges befolkning bor nå i byer og tettsteder. Per 1. januar 2007 var innbyggertallet i de ti største kommunene på i alt 1,51 millioner innbyggere, eller nesten en tredel av befolkningen

   Artikkel
  • Store forskjeller i boutgiftene

   Publisert:

   øker der befolkningen øker Det er flere årsaker til at det er så store forskjeller. Den viktigste årsaken er at befolkningen områder sammenlignet med mindre sentrale områder. Som det går fram av tabell 1, er nesten en fjerdedel av befolkningen i Norge bosatt i Oslo og Akershus, og alle kommunene i denne landsdelen

   Artikkel
  • Inntekter og boligutgifter vokser i takt

   Publisert:

   gjennomføres med vekslende og repeterende tema. Disse er utvalgsundersøkelser der et tverrsnitt av befolkningen blir trukket ut til å delta? Og er denne utviklingen lik for alle? Både inntekter og boligutgifter varierer mellom ulike grupper i befolkningen. Vi skal først se på

   Artikkel
  • De fleste bor romslig i eide boliger

   Publisert:

   rundt 1,2 prosent av befolkningen i alderen 16-79 år. I tillegg er tverrsnittsundersøkelsene om boforhold blitt brukt, men disse er ikke årlige forsørgere og funksjonshemmede. Etableringslån og bostøtte er blant virkemidlene. Figur 1. Andel av befolkningen som bor i tettbygde

   Artikkel
  • Hva driver utviklingen i boligprisene?

   Publisert:

   forklares som et svar på lav boligbygging, ikke minst på bakgrunn av at både befolkningen og antall husholdninger har økt med nær 10 prosent i dette tiåret

   Artikkel