Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1286 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flyttestrøm til Svalbard

   Publisert:

   Flyttestrøm til Svalbard Publisert: 2. oktober 2019 Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009. Forfatter: Anders Sønstebø På tross av en

   Artikkel
  • Adopsjoner

   Publisert:

   Adopsjonsstatistikken viser antallet adopterte barn i løpet av et år. Den omfatter både barn adoptert fra utlandet og barn som er adoptert innenlands i Norge.

   Statistikk
  • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen år og eldre. Norskfødte med innvandrerforeldre oppnår noe svakere resultater i grunnskolen sammenlignet med den øvrige befolkningen. De har også

   Publikasjon
  • Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring

   Publisert:

   Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring Publisert: 20. mai 2019 Endret: 9. august 2019 Den norske befolkninga vaks med 8 300 personar i 1. kvartal. Ved utgangen av kvartalet budde det 5 336 500 personar i Noreg. Forfattar: Magnus Haug Den norske befolkninga vaks med 8 300 personar i 1

   Artikkel
  • Færre utenlandsadopsjoner

   Publisert:

   Befolkningen Innvandring Alice Steinkellner alice.steinkellner@ssb.no 90 72 90 51 Ghazala Naz ghazala.naz

   Artikkel
  • Personer med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   Personer med flyktningbakgrunn, per 1. januarPublisert 13. mai 2020 2020 Endring i prosent 2020 2019 - 2020 Andel personer med flyktningbakgrunn av alle innvandrere. Prosent Andel personer med flykt

   Statistikk
  • Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger

   Hvem bosettes hvor, og hva er sammenhengen mellom bosettingskommunens egenskaper og videre integreringsutfall?

   Publisert:

   Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9931-5 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Innvandrere etter innvandringsgrunn

   Publisert:

   Statistikk over innvandrere etter innvandringsgrunn viser hvor mange personer som innvandret til Norge siste år, og hvorfor de innvandret. Nordiske statsborgere er ikke med i statistikken.

   Statistikk
  • Flyttinger

   Publisert:

   : Statistisk sentralbyrå SSBs informasjonstjeneste E-post: informasjon@ssb.no tlf.: 21 09 46 42 Oppdrag befolkningsstatistikk E-post: befolkning@ssb.no Even

   Statistikk
  • Visualisering av innvandringsgrunner

   Publisert:

   Vis meg tallene Visualisering av innvandringsgrunner Publisert: 4. juni 2019 Statistikken over innvandringsgrunn viser hvor mange ikke-nordiske innvandrere som har kommet til Norge. Innvandrere kommer

   Artikkel
  • 1 av 3 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund er utlendinger

   Publisert:

   -Ålesund fra 2 310 til 2 258 personer, viser nye tall fra statistikken Befolkningen på Svalbard Svalbard utenlandske statsborgere. Fakta om befolkning Even Høydahl even.hoydahl@ssb.no 95 77 79 06 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker

   Publisert:

   . mars 2019 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt. Forfatter: Kristina Strand Støren 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Svakere vekst i antall personer med flyktningbakgrunn

   Publisert:

   Svakere vekst i antall personer med flyktningbakgrunn Publisert: 14. mai 2019 I løpet av fjoråret ble det 5 600 flere personer med flyktningbakgrunn i Norge. Dette er den laveste veksten i løpet av de

   Artikkel
  • Mindre innvandring gir større flyttetap for mange kommuner

   Publisert:

   år som går bor en stadig større andel av befolkningen i de mer sentrale delene av landet

   Artikkel
  • Slik definerer SSB innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen

   Artikkel