Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1248 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Framleis svak folkevekst

   Publisert:

   år, syner statistikken Befolkning. Det vart fødd vel 14 800 born i 3. kvartal, medan om lag 9 500 personar døydde, og påfølgande kvartal eller for heile året. Befolkning Innvandring Kirsten Dybendal kirsten.enger.dybendal@ssb.no 40 81 13 37 Laila Holmen Lystad

   Artikkel
  • Samboerpar med lik landbakgrunn mest stabile

   Publisert:

   norskfødte barn 17,3% av landets totale befolkning. Som andre steder i Europa er andregenerasjonen en voksende befolkningsundergruppe, som per januar 2018 består av rundt 170 000 personer, eller 3,2 % av den samlede norske befolkningen. «Blandingspar» velger oftere samboerskap Resultatene i studien viser at 92

   Artikkel
  • Dette er Norge

   Publisert:

   Dette er Norge Publisert: 5. desember 2018 Hva jobber vi med, hva er de vanligste bilmerkene, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i publikasjonen «Dette er Norg

   Artikkel
  • Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

   Publisert:

   . Slik bruker du API-et med ferdige datasett. Befolkningen Kommunefakta Finn tall fra din kommune Gå

   Artikkel
  • Livskvalitet blant innvandrere

   En analyse basert på Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

   Publisert:

   med tilfredsheten i befolkningen som helhet, basert på data fra Levekårsundersøkelsen om helse 2015. I gjennomsnitt er det små forskjeller i subjektiv livskvalitet mellom innvandrerne og befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Voksne personer med flyktningbakgrunn med lav utdanning, ingen utdanning eller ukjente utdanningsopplysninger

   Hvem er de og hvordan går det med dem 5, 10 og 15 år etter bosetting?

   Publisert:

   år etter bosettingstidspunkt. Denne gruppen har dermed lavere sysselsettingsgrad enn hele befolkningen (15-74 år (30 timer eller mer) eller deltid. Etter fem års botid er andelen sysselsatte som jobber heltid rundt 60 prosent, som er omtrent ti prosentpoeng under befolkningen totalt. Etter 15

   Publikasjon
  • Liten folkevekst i 2. kvartal

   Publisert:

   påfølgjande kvartal eller for heile året. Befolkning Innvandring Laila Holmen Lystad laila.holmen.lystad@ssb.no 40 81 13 31 Anders Falnes-Dalheim

   Artikkel
  • Dette er Norge 2018

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2018 Publisert: 3. september 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hva jobber vi med, hva er de vanlig

   Publikasjon
  • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre med befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Disse dataene er hentet fra de generelle levekårsundersøkelsene. Helt generelt likner de norskfødte med innvandrerforeldre mer på befolkningen sett under ett enn det innvandrerne fra de samme landene

   Publikasjon
  • Slik er livet for norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   på mange områder mer på befolkningen generelt enn på foreldregenerasjonen. Men den yngre generasjonen opplever ofte diskriminering og har lavere tillit til andre mennesker. Forfatter befolkningen generelt enn på foreldregenerasjonen. Men den yngre generasjonen opplever ofte diskriminering og har lavere tillit til andre mennesker. Forfatter

   Artikkel
  • Lavere befolkningsvekst framover

   Publisert:

   . SSB framskriver befolkningen i kommunene fram til 2040. På nasjonalt nivå publiseres tall fram til 2100, med fokus på perioden 2018-2060. I hovedalternativet øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060 – da vil altså

   Artikkel
  • Befolkningsframskrivinger fram til 2040 for hver enkelt kommune – søk i kart

   Publisert:

   . I hovedalternativet øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre fra 12 prosent i dag til 21 prosent i 2060 – da vil altså. Befolkning Kommunefakta Finn tall fra din kommune Gå til kommunefakta Henvendelser om framskrivingene folkfram

   Artikkel
  • Hva skal sommerbarnet hete?

   Publisert:

   . – Alt gammelt er fint, bare det blir gammelt nok, sier Ouren. Befolkningen SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Befolkningsframskrivingene 2018

   Modeller, forutsetninger og resultater

   Publisert:

   . En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige størrelse og sammensetning strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Vi får en tydelig aldring av den befolkningen, og om femten år vil det for første gang være flere eldre (65+) enn barn og unge (0-19) i Norge

   Publikasjon
  • Slik er norske barnefamilier

   Publisert:

   . 2018 1 2 3 4 Familier 44.2 40.2 12.9 2.7 Barn 19.8 46.6 25.2 8.4 Befolkningen Kirsten Dybendal kirsten.enger.dybendal

   Artikkel