Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1261 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Likestillingen i din kommune

   Publisert:

   Interaktivt kommunekart Likestillingen i din kommune Publisert: 6. mars 2019 Endret: 12. desember 2019 09:40 Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestilli

   Artikkel
  • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

   Publisert:

   På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Publisert: 5. mars 2019 Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 p

   Artikkel
  • Dette var de mest populære navnene i 2018

   Publisert:

   . I tabellen Mest brukte jentenavn 1880–2018 figurerer således Nora øverst i 2017 selv om Sofie var årets navn det året. Befolkningen Jørgen Ouren joergen.ouren

   Artikkel
  • Likestilling og familie

   Publisert:

   Likestilling og familie Publisert: 26. februar 2019 Endret: 18. februar 2020 Bruk av fedrekvoten og andel barn i barnehage er to av de de 12 indikatorene SSB bruker for å måle likestilling. I tillegg

   Artikkel
  • Folketalet veks med 36 000 i år

   Publisert:

   : Laila Holmen Lystad Dersom vi samanlikner over fleire år vil dette bli den lågaste folkeveksten sidan 2005, viser statistikken Befolkning. Både. Oppland har og ein liten nedgang i folkemengda, og Telemark har nullvekst. Figur 2 Befolkning Innvandring Kirsten Dybendal kirsten.enger.dybendal

   Artikkel
  • Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

   Publisert:

   Notater 2019/07 Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå Publisert: 31. januar 2019 Dette dokumentet summerer opp prinsippene for Statistisk sentralbyrås kvalitetsarbeid. Som en faglig uavhengig insti

   Publikasjon
  • Norges 100 mest folkerike kommuner - De 100 mest folkerike kommunene

   Publisert:

   : Statistisk sentralbyrå Innvandring Befolkning Utdanning SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Samboerpar med lik landbakgrunn mest stabile

   Publisert:

   norskfødte barn 17,3% av landets totale befolkning. Som andre steder i Europa er andregenerasjonen en voksende befolkningsundergruppe, som per januar 2018 består av rundt 170 000 personer, eller 3,2 % av den samlede norske befolkningen. «Blandingspar» velger oftere samboerskap Resultatene i studien viser at 92

   Artikkel
  • Framleis svak folkevekst

   Publisert:

   år, syner statistikken Befolkning. Det vart fødd vel 14 800 born i 3. kvartal, medan om lag 9 500 personar døydde, og påfølgande kvartal eller for heile året. Befolkning Innvandring Kirsten Dybendal kirsten.enger.dybendal@ssb.no 40 81 13 37 Laila Holmen Lystad

   Artikkel
  • Utdanningsgapet bare øker

   Publisert:

   Utdanningsgapet bare øker Publisert: 8. januar 2019 Forskjellen mellom menn og kvinners utdanningsnivå blir større år for år, og i mange norske kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbe

   Artikkel
  • Uvanlige navn – før og nå

   Publisert:

   beslutningen er tatt, sier Ouren. – Husk å ta vare på alle lister! Ofte ombestemmer man seg flere ganger underveis, legger Ouren til. Befolkningen Jørgen Ouren

   Artikkel
  • Ny tabell med detaljerte tall for kjønn og alder i grunnkretser

   Publisert:

   . Slik bruker du API-et med ferdige datasett. Befolkningen Kommunefakta Finn tall fra din kommune Gå

   Artikkel
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   Flest nye bosatte fra Syria

   Publisert:

   . sto for hele 93 prosent av denne veksten. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen i Norge per 1

   Statistikk
  • Befolkning

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/4 Befolkning Publisert: 15. september 2004 Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange Bodø og Stavanger med 1,3 prosent. Ulik alderssammensetning i fylkene Ved inngangen til 2004 var 26 prosent av Norges befolkning yngre enn 20 år

   Artikkel
  • Befolkning

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/4 Befolkning Publisert: 26. september 2003 Ved inngangen til 2003 var vel 4,5 millioner personer registrert bosatt i Norge. Folketallet. Som resultat har vi fått en markant endring i befolkningens aldersstruktur. Den 1.1.2003 var drøyt en fjerdedel av befolkningen under 20

   Artikkel