Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1106 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Befolkningsframskrivinger fram til 2050 for hver enkelt kommune – søk i kart

   Publisert:

   å bo i din kommune i framtiden? Kommer sentraliseringen av befolkningen til å fortsette? Hvilke kommuner får de eldste innbyggerne: Stefan Leknes Hvor mange forventes å bo i din kommune i framtiden? Kommer sentraliseringen av befolkningen til å fortsette? Hvilke kommuner

   Artikkel
  • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

   Publisert:

   : 18. august 2020 De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk. Resultatene viser at befolkningen sentraliseres: befolkningsveksten er særlig tydelig på Østlandet, og i og rundt de store byene

   Publikasjon
  • Slik bruker du de regionale befolkningsframskrivingene

   Publisert:

   Slik bruker du de regionale befolkningsframskrivingene Publisert: 18. august 2020 Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på. Løkken Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet

   Artikkel
  • Voksende byer og aldrende bygder

   Publisert:

   . Forfatter: Stefan Leknes De regionale framskrivingenes hovedalternativ viser at befolkningen samlet sett vil vokse med 11 prosent fram til 2050: under 10 prosent av befolkningen var 70 år eller eldre i de mest sentrale kommunene i starten av 2020, mens i de minst sentrale kommunene gjaldt dette over 17 prosent

   Artikkel
  • Flere bor alene

   Publisert:

   . Der er færrest aleneboende i Viken og Rogaland. Befolkningen Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

   Modeller, forutsetninger og resultater

   Publisert:

   , norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden med to typer input: • Oppdaterte tall for befolkningen etter kjønn og ettårig alder

   Publikasjon
  • Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid

   Publisert:

   » dermed befolkningen i nye Sandefjord til rett over 62 000 personer. Skulle tabellen ha vist det korrekte befolkningstallet for nye Sandefjord kommunen i 2016, skulle tallet dermed ha ligger påSlik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid Publisert: 27. februar 2020 Ved publisering av befolkningstall i kommunene per

   Artikkel
  • Befolkning

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/4 Befolkning Publisert: 15. september 2004 Ved inngangen til 2004 bodde det 4 577 457 personer i Norge - vel 25 200 flere enn ved forrige årsskifte. I 2003 døde det færre enn på mange Bodø og Stavanger med 1,3 prosent. Ulik alderssammensetning i fylkene Ved inngangen til 2004 var 26 prosent av Norges befolkning yngre enn 20 år

   Artikkel
  • Befolkning

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/4 Befolkning Publisert: 26. september 2003 Ved inngangen til 2003 var vel 4,5 millioner personer registrert bosatt i Norge. Folketallet. Som resultat har vi fått en markant endring i befolkningens aldersstruktur. Den 1.1.2003 var drøyt en fjerdedel av befolkningen under 20

   Artikkel
  • Å forstå statistikk i krisetider

   Publisert:

   . Men registrerte smittede gir da ikke et representativt bilde av smittede i befolkningen tallene, for eksempel på dødeligheten eller smitteraten. Relevante faktorer i dette tilfellet er befolkningens aldersstruktur, botetthet, helsetilstanden generelt og forskjeller i helsesystemene. Dette forklares nærmere her

   Artikkel
  • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

   Publisert:

   Notater 2020/23 Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Publisert: 13. mai 2020 This document details the workflow and technical solutions in the BEFINN model, which constitutes Statistics

   Publikasjon
  • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

   Publisert:

   Notater 2020/21 Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen Publisert: 6. mai 2020 Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med moderniser

   Publikasjon
  • Ulike samfunn, ulike epidemier

   Publisert:

   konsekvensene av koronavirusets spredning. Flere av svarene på hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen. Forfatter hvorfor land rammes ulikt finnes i hvordan befolkningen er satt sammen. Forfatter: Astri Syse Menneskeheten står midt i en pandemi. Fra det

   Artikkel
  • Her finner du ukentlige tall på antall døde

   Publisert:

   . Dødsårsaksregisteret er hos Folkehelseinstituttet. Sammenlign med tidligere år Hvert år dør det i overkant av 40 000 mennesker i Norge, og andelen av befolkningen som dør årlig faller stadig. Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon. Statistikk om koronakrisen Befolkningen Helse Anders Sønstebø anders.sonstebo

   Artikkel
  • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

   Publisert:

   overføringer 5963 15080 Skattepliktige overføringer 67026 83056 Nesten like mange menn og kvinner har kapitalinntekt I befolkningen i alderen 20-66 kapitalinntektsbeløpet i befolkningen, og tre av fire av dem er menn. Samme kjønnsfordeling (3/4) er det når vi utelukkende ser

   Artikkel