Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 302 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

   Publisert:

   . desember 2014 Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. 13 prosent av befolkningen er født i utlandet. Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på

   Publikasjon
  • Vil klimaendringer gi økt innvandring?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2014 Vil klimaendringer gi økt innvandring? Publisert: 24. april 2014 Hvem vil flytte som følge av klimaendringene, og hvor vil de flytte til? Et varmere klima globalt kan gi øk

   Artikkel
  • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

   Publisert:

   utgjør innvandrerne i Norge rundt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Fødte og

   Publikasjon
  • Stort mangfold i lille Norge

   Publisert:

   . desember 2013 Det etniske og kulturelle mangfoldet i Norge er blitt større enn tidligere. Befolkningen vokste med 1,3 prosent i fjor, og innvandringen sto for hele 72 prosent av denne veksten. Det vil si at landets befolkning, som har passert 5 millioner, er blitt mer sammensatt

   Artikkel
  • Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

   Stadig flere dør av KOLS

   Publisert:

   Stadig flere dør av KOLS I 2012 døde i alt 41 900 personer bosatt i Norge: 22 300 kvinner og 19 600 menn. 10 prosent av alle dødsfall dette året skyldtes lungesykdommer. Åtte av ti dødsfall var forår

   Statistikk
  • Fortsatt store forskjeller i levealder i Oslo

   Publisert:

   bydeler er neppe årsaken Vi vet at innvandrere utgjør en stor andel av befolkningen i noen bydeler, særlig i ytre by øst og i indre by øst (Aalandslid 2009). Disse byområdene har også lav forventet levealder. Man kunne kanskje tenke seg at en stor andel innvandrere i befolkningen kan bidra til å forklare de

   Artikkel
  • Statistisk årbok 2013

   Publisert:

   Statistisk årbok Årg. 132 Statistisk årbok 2013 Publisert: 30. september 2013 Årboken presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall fo

   Publikasjon
  • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8730-5 ISBN (trykt) 978-82-537-8729-9 ISSN 1892-7513 Antall sider 69 Målform

   Publikasjon
  • Utvandring fra Norge 1971-2011

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-8722-0 ISBN (trykt) 978-82-537-8721-3 ISSN 1892-7513 Antall sider 94 Målform

   Publikasjon
  • Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

   Arbeidsinntekt viktigst for to av tre

   Publisert:

   Arbeidsinntekt viktigst for to av tre I aldergruppen 19-66 år var arbeid den viktigste inntektskilden for 69 prosent av befolkningen: Statistisk sentralbyrå < Forrige 1 2 Neste > Ser vi på hele befolkningen var det 44 prosent som hadde arbeid som viktigste inntektskilde

   Statistikk
  • Likestilling – avhengig av hvor vi bor

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 3/2013 Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene Likestilling – avhengig av hvor vi bor Publisert: 11. juni 2013 Hvordan står det til med likestillingen i norske kommuner og regi

   Artikkel
  • Ungdoms levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 136 Ungdoms levekår Publisert: 10. juni 2013 I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, f

   Publikasjon
  • Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3. juni 2013 Rapporten omtaler BEFINN, en modell for framskrivning av befolkningen, og et sett av beregninger

   Publikasjon
  • Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)

   Flest menn sysselsatt nesten overalt

   Publisert:

   måten var 22 prosent av befolkningen som var 15 år eller eldre, pensjonister. Andelen var høyere for kvinner enn for menn, henholdsvis 25 prosent og 18 prosent. Oslo er det fylket i landet som har den laveste andelen av befolkningen i gruppen 67

   Statistikk
  • Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)

   Én av seks bor i blokk

   Publisert:

   . november var 2 205 000 bebodde boliger i Norge. Av disse var 23 prosent blokkleiligheter, noe som betyr at 17 prosent av befolkningen bodde i blokk. I alt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen, bodde i andre etasje eller

   Statistikk