Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1099 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Færre fødte og flere eldre gir sterkere aldring

   Publisert:

   . Figur 1 Avtagende befolkningsvekst i verden For verdens befolkning som helhet har den prosentvise befolkningsveksten sunket klart siden 1960-årene, da den var på over 2 prosent. Nå synker også det våre nordeuropeiske naboland. I Europa vokser befolkningen raskest i nord og vest, mens Øst- og Sør-Europa i flere

   Artikkel
  • Færre fødte og flere eldre gir sterkere aldring - Endring i aldersstruktur fra 2018 til 2019

   Publisert:

   Endring i aldersstruktur fra 2018 til 2019 2018 2019 Endring 2018-2019 Endring 2018-2019 (prosent) 0-4 år 299 579 294 863 -4 716 -1,6 5-9 år 323 672 320 053 -3 619 -1,1 10-14 år 315 683 320 042 4 35

   Artikkel
  • Færre fødte og flere eldre gir sterkere aldring - Antall barn blant kvinner ved alder 45 år (prosent) og totalt barnetall(kohortfruktbarhet) for utvalgte fødselskohorter

   Publisert:

   Antall barn blant kvinner ved alder 45 år (prosent) og totalt barnetall (kohortfruktbarhet) for utvalgte fødselskohorter Fødselskohort 0 barn 1 barn 2 barn 3 barn 4+ barn Totalt barnetall (kohortfrukt

   Artikkel
  • Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker

   Publisert:

   . mars 2019 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt. Forfatter: Kristina Strand Støren 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Folk flest er positivt innstilt til innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17,7 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen av 2019. En stadig øvrige befolkningen er det en liten andel av dem med innvandrerbakgrunn som blir siktet for lovbrudd, men som gruppe er de overrepresentert i den norske kriminalstatistikken

   Artikkel
  • Andelen som dør, har aldri vært mindre

   Publisert:

   Andelen som dør, har aldri vært mindre Publisert: 7. mars 2019 Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen. Aldri har en så liten andel av befolkningen dødd i løpet av et år. Forfatter: Anders Sønstebø Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned

   Publisert:

   . Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget noe høyere enn for den øvrige befolkningen. Dette har dermed bidratt til 2.26 2.29 2.12 2.05 1.98 1.95 1.94 1.92 1.93 1.87 Norskfødte med innvandrerforeldre 1.6 1.66 1.54 1.61 1.52 1.62 1.54 1.48 Øvrig befolkning¹ 1.73 1.69 1.73 1.77 1.77 1.84 1.84 1.91 1.93 1.91 1.85 1.83 1.76 1.73 1.7 1.67 1.56

   Artikkel
  • Fruktbarheten fortsetter å synke

   Publisert:

   . Befolkningen Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 Anders Sønstebø anders.sonstebo@ssb.no 46 66 37 74 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Likestillingen i din kommune

   Publisert:

   Interaktivt kommunekart Likestillingen i din kommune Publisert: 6. mars 2019 Endret: 12. desember 2019 09:40 Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestilli

   Artikkel
  • Slik definerer SSB innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

   Publisert:

   På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Publisert: 5. mars 2019 Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 p

   Artikkel
  • Likestilling og familie

   Publisert:

   Likestilling og familie Publisert: 26. februar 2019 Endret: 18. februar 2020 Bruk av fedrekvoten og andel barn i barnehage er to av de de 12 indikatorene SSB bruker for å måle likestilling. I tillegg

   Artikkel
  • Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid

   Publisert:

   på kjønn: Utdanningsnivå i befolkningen: Tabell 09429 i Statistikkbanken: Utdanningsnivå

   Artikkel
  • Stadig mindre innvandring

   Publisert:

   . Befolkning Innvandring Harald Utne harald.utne@ssb.no 40 02 00 37 Laila Holmen Lystad laila.holmen.lystad@ssb.no 40 81 13 31 Kåre Vassenden kare.vassenden

   Artikkel
  • Vi nærmar oss 5,33 millionar

   Publisert:

   238305 2008 266260 2009 302977 2010 333873 2011 369228 2012 407262 2013 448765 2014 483177 2015 512154 2016 538223 2017 559218 2018 567769 2019 584233 Ei stadig eldre befolkning 1. januar 2019 var befolkninga i gjennomsnitt 40,28 år gamal. I alle år vi har tilgjengeleg

   Artikkel