Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1238 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Andelen som dør, har aldri vært mindre

   Publisert:

   Andelen som dør, har aldri vært mindre Publisert: 7. mars 2019 Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen. Aldri har en så liten andel av befolkningen dødd i løpet av et år. Forfatter: Anders Sønstebø Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned

   Publisert:

   . Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget noe høyere enn for den øvrige befolkningen. Dette har dermed bidratt til 2.26 2.29 2.12 2.05 1.98 1.95 1.94 1.92 1.93 1.87 Norskfødte med innvandrerforeldre 1.6 1.66 1.54 1.61 1.52 1.62 1.54 1.48 Øvrig befolkning¹ 1.73 1.69 1.73 1.77 1.77 1.84 1.84 1.91 1.93 1.91 1.85 1.83 1.76 1.73 1.7 1.67 1.56

   Artikkel
  • Likestillingen i din kommune

   Publisert:

   Interaktivt kommunekart Likestillingen i din kommune Publisert: 6. mars 2019 Endret: 12. desember 2019 09:40 Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestilli

   Artikkel
  • Slik definerer SSB innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Lavere vekst i antall innvandrere

   Publisert:

   å finne et år med lavere tilvekst. Dette året ble det registrert en økning på 17 500 innvandrere. Innvandrere utgjorde 14,4 prosent av befolkningen i Norge per 1

   Artikkel
  • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

   Publisert:

   På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Publisert: 5. mars 2019 Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 p

   Artikkel
  • Lettlest statistikk om Norge

   Publisert:

   Lettlest statistikk om Norge Publisert: 28. februar 2019 Dette er Norge er vår mest leste og brukte statistikkpublikasjon. Nå har vi tilpasset den til PC og mobilskjermer. De fleste temaene har samme

   Artikkel
  • Likestilling og familie

   Publisert:

   Likestilling og familie Publisert: 26. februar 2019 Endret: 18. februar 2020 Bruk av fedrekvoten og andel barn i barnehage er to av de de 12 indikatorene SSB bruker for å måle likestilling. I tillegg

   Artikkel
  • Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid

   Publisert:

   på kjønn: Utdanningsnivå i befolkningen: Tabell 09429 i Statistikkbanken: Utdanningsnivå

   Artikkel
  • Stadig mindre innvandring

   Publisert:

   . Befolkning Innvandring Harald Utne harald.utne@ssb.no 40 02 00 37 Laila Holmen Lystad laila.holmen.lystad@ssb.no 40 81 13 31 Kåre Vassenden kare.vassenden

   Artikkel
  • Vi nærmar oss 5,33 millionar

   Publisert:

   238305 2008 266260 2009 302977 2010 333873 2011 369228 2012 407262 2013 448765 2014 483177 2015 512154 2016 538223 2017 559218 2018 567769 2019 584233 Ei stadig eldre befolkning 1. januar 2019 var befolkninga i gjennomsnitt 40,28 år gamal. I alle år vi har tilgjengeleg

   Artikkel
  • Færre inngåtte ekteskap

   Publisert:

   @ssb.no 40 81 13 31 Anders Sønstebø anders.sonstebo@ssb.no 46 66 37 74 Oppdrag befolkningsstatistikk befolkning

   Artikkel
  • Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

   Publisert:

   Notater 2019/07 Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå Publisert: 31. januar 2019 Dette dokumentet summerer opp prinsippene for Statistisk sentralbyrås kvalitetsarbeid. Som en faglig uavhengig insti

   Publikasjon
  • Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen

   Publisert:

   Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen Publisert: 28. januar 2019: Lars Dommermuth Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde litt over 3 prosent av befolkningen i Norge per 1. januar 2018

   Artikkel
  • Dette var de mest populære navnene i 2018

   Publisert:

   . I tabellen Mest brukte jentenavn 1880–2018 figurerer således Nora øverst i 2017 selv om Sofie var årets navn det året. Befolkningen Jørgen Ouren joergen.ouren

   Artikkel