Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1267 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fedrekvoten forsetter å fenge

   Publisert:

   utdanningsnivået i befolkningen har økt for begge kjønn over en tiårsperiode, har også gapet mellom andel kvinner og menn med. Likestilling Befolkningen Arbeid Karin Hamre karin.hamre@ssb.no 40 90 23 79 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

   Artikkel
  • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

   Publisert:

   Indikatorer for kjønnslikestilling, grunnlagstall for hele landet1Publisert 5. desember 2019 2017 2018 1Det er brudd i tidsserien for arbeidsstyrkeindikatoren fra og med 2017 på grunn av nytt datagr

   Statistikk
  • Generic Statistical Business Process Model GSBPM

   (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse

   Publisert:

   Notater 2019/43 (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse Generic Statistical Business Process Model GSBPM Publisert: 2. desember 2019 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver

   Publikasjon
  • Heter du Hege, og er lærer?

   Publisert:

   finne fram til navnets typetall hva angår fødselsår. Befolkningen Norge Miljø SSB skole skole@ssb.no SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Stadig mindre folkeauke

   Publisert:

   statistikken Befolkning. Årvisse rørsler i befolkningsutviklinga Det tredje kvartalet er ei tid på året med fleire fødslar, færre dødsfall og. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

   Publisert:

   Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder Publisert: 4. november 2019 En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder. Forfatter

   Artikkel
  • Den norske statistikkfamilien – statistikk fra flere enn SSB

   Publisert:

   Den norske statistikkfamilien – statistikk fra flere enn SSB Publisert: 4. oktober 2019 SSB er den desidert største, men vi er ikke den eneste produsenten av statistikk i Norge. En rekke andre statlig

   Artikkel
  • Flyttestrøm til Svalbard

   Publisert:

   Flyttestrøm til Svalbard Publisert: 2. oktober 2019 Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009. Forfatter: Anders Sønstebø På tross av en

   Artikkel
  • Lågare folketal i 201 kommunar

   Publisert:

   . Til samanlikning budde det i gjennomsnitt 5 200 personar i kommunane kor det var nedgang i folketalet, viser statistikken Befolkning. Folkeauken var. Befolkning Innvandring Magnus Haug magnus.haug@ssb.no 40 81 14 91 Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Dette er Norge 2019

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2019 Publisert: 9. august 2019 Endret: 26. august 2019 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hva jobber vi

   Publikasjon
  • Hva er det med Ingrid?

   Publisert:

   : § 1. Ingen kaller opp etter tanter. § 2. Alt gammelt blir pent, bare det blir gammelt nok. § 3. Ikke spør besteforeldrene. Befolkningen Jørgen Ouren joergen.ouren

   Artikkel
  • Er religiøse innvandrere mindre integrert?

   Publisert:

   sekulært samfunn enn tidligere. Det er en utbredt skepsis til religiøs tro og praksis: En femtedel av befolkningen sier at de er skeptiske til personer med kristen tro, mens. Religionen er en langt viktigere del av livet enn for befolkningen forøvrig, både blant kristne og blant dem som bekjenner seg til andre religioner. På

   Artikkel
  • Er religiøse innvandrere mindre integrert? - Regresjonsanalyse av tilbøyelighet til å gjøre gratisarbeid for en sekulær forening. Modell for alle innvandrere, og separate modeller for muslimer og kristne. 2016. Oddsrater, logistisk regresjon

   Publisert:

   Regresjonsanalyse av tilbøyelighet til å gjøre gratisarbeid for en sekulær forening . Modell for alle innvandrere, og separate modeller for muslimer og kristne. 2016. Oddsrater, logistisk regresjon1

   Artikkel
  • Er religiøse innvandrere mindre integrert? - Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blantinnvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 2016

   Publisert:

   Lineære regresjonsanalyser av tillit til andre og institusjonell tillit blant innvandrere. Skala 0-10. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter. 20161 Tillit til andre Institusjonell tillit Alle Mu

   Artikkel
  • Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster?

   Publisert:

   . I denne artikkelen tar vi for oss den kjønnsmessige fordelingen på yrkesgrupper, og hvordan denne arter seg for innvandrere sammenliknet med befolkningen uten innvandrerbakgrunn (dvs. majoriteten næringsdrivende i befolkningen mellom 15 og 74 år som er registrert bosatt i Norge (i Det sentrale folkeregisteret

   Artikkel