Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 1262 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vi får færre barn enn vi forventer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/3 Vi får færre barn enn vi forventer Publisert: 2. oktober 1995 Kvinner både i vårt eget og andre europeiske land har en tendens til å overvurdere hvor mange barn de skal få. Nor

   Artikkel
  • Undergang eller overgang for uttynningskommunene?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Undergang eller overgang for uttynningskommunene? Publisert: 1. desember 1995 Her føres noen resonnementer omkring spørsmålene: Hvordan virker en befolkningsnedgang i en gitt

   Artikkel
  • Å tallfeste kvinner og menn - kan det være nødvendig?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4 Likestillingsstatistikk Å tallfeste kvinner og menn - kan det være nødvendig? Publisert: 1. desember 1995 Ja, det er nødvendig. Ikke minst kom dette til uttrykk under FNs verde

   Artikkel
  • Nå vokser det enkelte årskull med årene

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4 Nå vokser det enkelte årskull med årene Publisert: 1. desember 1995 Før i tida ble et fødselskull gradvis redusert med alderen ved at folk døde. Nå har innvandringen de siste 2

   Artikkel
  • Befolkningspolitikk - nødvendig men vanskelig

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Befolkningspolitikk - nødvendig men vanskelig Publisert: 1. desember 1995 Befolkningspolitikk er nødvendig for å sikre en god forvaltning av den menneskelige ressurs. Forsknin

   Artikkel
  • Norsk bosettingsutvikling ved et generasjonsskifte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Norsk bosettingsutvikling ved et generasjonsskifte Publisert: 1. desember 1995 Med oppveksten av dagens barne- og ungdomsgenerasjon møter landet en helt ny bosettingssituasjon

   Artikkel
  • Norges befolkning gjennom 200 år

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Norges befolkning gjennom 200 år Publisert: 1. desember 1995 Norge har de siste 200 år

   Artikkel
  • Husholdningenes status og endring

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/4E Husholdningenes status og endring Publisert: 1. desember 1995 Husholdningenes antall og sammensetning har forandret seg mye de siste tiårene. Veksten i antallet skyides først

   Artikkel
  • Flere aleneboende, men færre venneløse

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1996/1 Flere aleneboende, men færre venneløse Publisert: 1. mars 1996 Stadig flere bor alene, og færre har besøkskontakt med mange naboer. Det mest påfallende utviklingstrekket i det

   Artikkel
  • Inn i samfunnet?

   Flyktningkull i arbeid, utdanning og på sosialhjelp

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (trykt) 82-537-4249-5 ISSN 1892-7513 Antall sider 84 Målform

   Publikasjon
  • Kraftig befolkningsvekst i byene på 1990-tallet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1996/2 Kraftig befolkningsvekst i byene på 1990-tallet Publisert: 3. juni 1996 Utviklingen i bosettingsmønsteret har på 1990-tallet vært preget av sentralisering. De fleste byene har

   Artikkel
  • Kvalitetsundersøkelsen for Folke- og boligtelling 1990

   Publisert:

   Rapporter 1996/10 Kvalitetsundersøkelsen for Folke- og boligtelling 1990 Publisert: 1. juli 1996 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kvalitetsundersøkelsen fo

   Publikasjon
  • Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994

   Publisert:

   Rapporter 1996/09 Kohort- og periodedødelighet i Norge 1846-1994 Publisert: 1. juli 1996 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kohort- og periodedødelighet i No

   Publikasjon
  • Statistisk årbok 1996

   Publisert:

   Statistisk årbok Årg. 115 Statistisk årbok 1996 Publisert: 1. august 1996 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Statistisk årbok 1996 er et nyttig oppslag

   Publikasjon
  • Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1996/3 Redusert kjønnsforskjell i forventet levealder de siste årene Publisert: 1. oktober 1996 På midten av 1980-tallet kunne nyfødte jenter forvente å leve sju år lenger enn nyfødte

   Artikkel