Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 825 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker - Tillit til det politiske systemet. Innvandrere i alt og etter opprinnelsesland.Prosent og gjennomsnitt

   Publisert:

   Tillit til det politiske systemet. Innvandrere i alt og etter opprinnelsesland. Prosent og gjennomsnitt1 Innvandrere I alt Polen Bosnia-Hercegovina Kosovo Tyrkia Irak Iran Afghanistan Pakistan Sri

   Artikkel
  • Innvandrere har mindre tillit til sine medmennesker

   Publisert:

   . mars 2019 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt. Forfatter: Kristina Strand Støren 22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt

   Artikkel
  • Færre er blitt norske statsborgere

   Publisert:

   Færre er blitt norske statsborgere Publisert: 26. mars 2019 I 2018 fikk 10 300 personer norsk statsborgerskap, som er over 50 prosent færre enn i 2017. Statsborgere fra Asia hadde den største nedgange

   Artikkel
  • Folk flest er positivt innstilt til innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 17,7 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen av 2019. En stadig øvrige befolkningen er det en liten andel av dem med innvandrerbakgrunn som blir siktet for lovbrudd, men som gruppe er de overrepresentert i den norske kriminalstatistikken

   Artikkel
  • Andelen som dør, har aldri vært mindre

   Publisert:

   Andelen som dør, har aldri vært mindre Publisert: 7. mars 2019 Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen. Aldri har en så liten andel av befolkningen dødd i løpet av et år. Forfatter: Anders Sønstebø Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen

   Artikkel
  • Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned

   Publisert:

   . Fruktbarheten til innvandrere har tradisjonelt ligget noe høyere enn for den øvrige befolkningen. Dette har dermed bidratt til 2.26 2.29 2.12 2.05 1.98 1.95 1.94 1.92 1.93 1.87 Norskfødte med innvandrerforeldre 1.6 1.66 1.54 1.61 1.52 1.62 1.54 1.48 Øvrig befolkning¹ 1.73 1.69 1.73 1.77 1.77 1.84 1.84 1.91 1.93 1.91 1.85 1.83 1.76 1.73 1.7 1.67 1.56

   Artikkel
  • Fruktbarheten fortsetter å synke

   Publisert:

   . Befolkningen Espen Andersen espen.andersen@ssb.no 40 81 13 35 Anders Sønstebø anders.sonstebo@ssb.no 46 66 37 74 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Likestillingen i din kommune

   Publisert:

   Interaktivt kommunekart Likestillingen i din kommune Publisert: 6. mars 2019 Endret: 12. desember 2019 09:40 Gjennom tolv ulike indikatorer kartlegger SSB hvert år hvordan det går med kjønnslikestilli

   Artikkel
  • Lavere vekst i antall innvandrere

   Publisert:

   å finne et år med lavere tilvekst. Dette året ble det registrert en økning på 17 500 innvandrere. Innvandrere utgjorde 14,4 prosent av befolkningen i Norge per 1

   Artikkel
  • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

   Publisert:

   På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor Publisert: 5. mars 2019 Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 p

   Artikkel
  • Slik definerer SSB innvandrere

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen

   Artikkel
  • Likestilling og familie

   Publisert:

   Likestilling og familie Publisert: 26. februar 2019 Endret: 18. februar 2020 Bruk av fedrekvoten og andel barn i barnehage er to av de de 12 indikatorene SSB bruker for å måle likestilling. I tillegg

   Artikkel
  • Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid

   Publisert:

   på kjønn: Utdanningsnivå i befolkningen: Tabell 09429 i Statistikkbanken: Utdanningsnivå

   Artikkel
  • Færre inngåtte ekteskap

   Publisert:

   @ssb.no 40 81 13 31 Anders Sønstebø anders.sonstebo@ssb.no 46 66 37 74 Oppdrag befolkningsstatistikk befolkning

   Artikkel
  • Stadig mindre innvandring

   Publisert:

   . Befolkning Innvandring Harald Utne harald.utne@ssb.no 40 02 00 37 Laila Holmen Lystad laila.holmen.lystad@ssb.no 40 81 13 31 Kåre Vassenden kare.vassenden

   Artikkel