Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 829 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Forskningssjefens faglige force

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2001/6 Forskningssjefens faglige force Publisert: 14. desember 2001 Kari Skredes CV inneholder ingen unødvendige opplysninger, men er like fullt et langt vitnemål om faglig bredde og

   Artikkel
  • Bokanmeldelse: enhet og mangfold av Kristen Ringdal

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2001/6 Bokanmeldelse: enhet og mangfold av Kristen Ringdal Publisert: 14. desember 2001 Professor Kristen Ringdal har skrevet en ny metodebok for de samfunnsvitenskapelige grunnfagene

   Artikkel
  • Fruktbarhet og familiepolitikk - bør det bli enklere å få barn med kortere mellomrom?

   Publisert:

   , når vi ser bort fra befolkningens aldersstruktur og inn- og utvandring. Med dagens dødelighet tilsvarer

   Artikkel
  • Iakttakelser og erfaringer vedrørende representative utvalg

   Publisert:

   til det faktiske befolkningstallet, mens tallene fra det representative utvalget refererer seg til befolkningen som er til stede, hvilket i Norge vil si, mens en har tildelt Kristiania 6 350 skjema, noe som tilsvarer omtrent 1/16 av den voksne befolkningen i 1891, har en valgt 1/9 som basis for den voksne befolkningen i de mellomstore byene, og

   Artikkel
  • Få fødsler, mange unnfangelser

   Publisert:

   Fødsler i jule- og nyttårshelgen Få fødsler, mange unnfangelser Publisert: 21. desember 2001 I jule- og nyttårshelgen blir det født færre barn enn andre dager. Samtidig unnfanges flere barn enn vanlig

   Artikkel
  • Nordmenn på flyttetopp

   Publisert:

   Flyttinger Nordmenn på flyttetopp Publisert: 3. januar 2002 Nordmenn flytter hyppigere enn de fleste andre europeere. For første gang er det gjennomført fullstendige analyser som sammenlikner innenlan

   Artikkel
  • Misforståelse om husholdningsstatistikk og singelliv

   Publisert:

   . Eller med andre ord 829 000 personer av hele Norges befolkning på 4 445 000. Litt enkelt kan man si at ved å

   Artikkel
  • Finnene skiller seg hyppigst

   Publisert:

   blant annet ses i sammenheng med hvor mange som egentlig kan skille seg og hvordan aldersfordelingen i befolkningen er, Rapporter, 2001/40 Council of Europe (2000): Recent demographic developments in Europe 2000 Danmarks Statistikk (1998): Befolkningens bevægelser 1996 Danmarks

   Artikkel
  • Befolkningsutviklingen

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 1/2002 Befolkningsutviklingen Publisert: 6. februar 2002 Våre anslag viser at ved årsskiftet var om lag 4 524 000 personer bosatt i Norge. Befolkningsøkningen ble dermed på 20 400

   Artikkel
  • Fra Kari og Ola til Sara og Thomas

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2002/1 Fri flyt av fornavn Fra Kari og Ola til Sara og Thomas Publisert: 28. februar 2002 "Import" av utenlandske fornavn er ikke noe nytt fenomen. Men sammenliknet med tidligere er d

   Artikkel
  • Noreg - verdsmeister i likestilling

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2002/1 Noreg - verdsmeister i likestilling Publisert: 28. februar 2002 Noreg kjem godt ut av internasjonale samanlikningar i likestilling mellom kvinner og menn. Både innanfor utdanni

   Artikkel
  • Finnene skiller seg hyppigst

   Publisert:

   . Med ved forskjeller i forekomst, blir sammenligningsmåtene viktige; absolutte tall må blant annet ses i sammenheng med hvor mange som egentlig kan skille seg og hvordan aldersfordelingen i befolkningen er demographic developments in Europe 2000 . Danmarks Statistikk (1998): Befolkningens bevægelser 1996 . Danmarks Statistikk (2001): Befolkningens bevægelser 2000

   Artikkel
  • Nordmenn på flyttetoppen

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2002/1 Flyttinger Nordmenn på flyttetoppen Publisert: 28. februar 2002 Nordmenn flytter hyppigere enn de fleste andre europeere. For første gang er det gjennomført fullstendige analys

   Artikkel
  • Den globale fruktbarheten på vei ned

   Publisert:

   på 1960-tallet. Kina er et av landene med sterkest nedgang. Fordi Kina har 1/5 av verdens befolkning, har kinesiske befolkningstall stor betydning for den globale utviklingen. Forfatter: Trude. Fordi Kina har 1/5 av verdens befolkning, har kinesiske befolkningstall stor betydning for den globale utviklingen. Forfatter: Trude Lappegård I løpet av de siste

   Artikkel
  • Store flyttestrømmer - strikse mottakerland

   Publisert:

   ). Dette er like mange som det bor i England, Frankrike og Spania til sammen, og nesten 30 ganger hele Norges befolkning utgjør internasjonale migranter hele 20 prosent av befolkningen. Prosentandelen tenderer til å være høyere i små land, særlig i Gulfen

   Artikkel