Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 825 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Forlovelse i samboerskapets tid

   Publisert:

   omnibusundersøkelser er det stilt noen få spørsmål om forlovelse til et representativt utvalg av den norske befolkningen. I i befolkningen. Mye kan tale for at standardforlovelsen slik den ble praktisert da dagens middelaldrende og eldre var unge, er erstattet av et langt

   Artikkel
  • En institusjon som teller

   Publisert:

   inflasjon som mål for EUs pengepolitikk, brutto nasjonalprodukt som basis for å fastslå EU-landenes bidrag til Brussel eller befolknings- og husholdningstall av en befolkning på 4,5 millioner." Internett hjelper også til med å spare penger. Det gir mulighet til å redusere andelen trykte publikasjoner til et

   Artikkel
  • Japanske kvinner lever lengst

   Publisert:

   Forventet levealder Japanske kvinner lever lengst Publisert: 6. juli 2001 Nordmenn vil fortsette å ha en av de ti høyeste levealdrene i hele verden. Det kommer fram av FNs anslag for forventet leveald

   Artikkel
  • Foredrag om FoB og BAP på SSBs jubileum 8.juni 2001

   Publisert:

   Folke- og boligtelling Foredrag om FoB og BAP på SSBs jubileum 8.juni 2001 Publisert: 27. juli 2001 Lørdag 3. november braker det løs. Det er tellingsdatoen for årets Folke- og boligtelling, den 21. i

   Artikkel
  • "Halve Norge" har sagt ja

   Publisert:

   . januar 2000, dette utgjør om lag 50 prosent av den voksne befolkningen. Andelen er omtrent den samme i alle de nordiske landene og det har vært en økning i antall Drøyt 1 696 000 nordmenn hadde inngått ekteskap per 1. januar 2000, dette utgjør om lag 50 prosent av den voksne befolkningen

   Artikkel
  • Den globale fruktbarheten på vei ned

   Publisert:

   på 1960-tallet. Kina er et av landene med sterkest nedgang. Fordi Kina har 1/5 av verdens befolkning, har kinesiske befolkningstall stor betydning for den globale utviklingen. Forfatter: Trude. Fordi Kina har 1/5 av verdens befolkning, har kinesiske befolkningstall stor betydning for den globale utviklingen. Forfatter: Trude Lappegård I løpet av de siste

   Artikkel
  • Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/2001 Hva vil det koste å fjerne "barnefattigdommen" i Norge? Publisert: 7. september 2001 Dersom en tar utgangspunkt i en tradisjonell tilnærming til studiet av lavinntekt og de

   Artikkel
  • "Den norske superkvinnen" : Om fruktbarhetsutviklingen på 1990-tallet og nye utfordringer for familiepolitikken

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 4/2001 "Den norske superkvinnen" : Om fruktbarhetsutviklingen på 1990-tallet og nye utfordringer for familiepolitikken Publisert: 7. september 2001 Statsminister Jens Stoltenberg

   Artikkel
  • Barns levekår før og nå

   Publisert:

   (Aktuelle befolkningstall, Familier og barn 1. januar 2000, 12/2000). Det å ha søsken har vært det vanligste i lang tid sier bare noe om den voksne befolknings kontakt med nære slektninger, men en kan anta at hvis foreldre har kontakt med nære slektninger, så har også barna

   Artikkel
  • Likestilling i ujamnt tempo

   Publisert:

   samfunnsområde der kvinner er i ferd med å gå forbi menn. I befolkninga sett under eitt er det no om lag like stor del blant kvinner og menn som har høgare. Høydahl, Even, Skiri, Halvard og Østby, Lars (2000): Befolkning. I Sosialt Utsyn 2000 , Statistiske analyser nr. 35, Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger

   Artikkel
  • I forskningen og vitenskapens tjeneste

   Publisert:

   Odd Aukrust og forskningen i Statistisk sentralbyrå I forskningen og vitenskapens tjeneste Publisert: 10. oktober 2001 I over 30 år var Odd Aukrust direktør for Statistisk sentralbyrås forskningsavdel

   Artikkel
  • Indledende bemærkninger

   Publisert:

   Undersøgelse er det vigtigste Sammenligningsled, og Befolkningen -- middelbart eller umiddelbart -- er det Midtpunkt, hvori den hele statistiske Forskning samler sig. Kundskaben om Jordens Befolkning staar imidlertid endnu meget tilbage, og der er endnu umaadelige

   Artikkel
  • Det skal holdes en folke- og boligtelling i november år 2001

   Publisert:

   . Manntallene omfattet vanligvis bare deler av befolkningen, f.eks. skattepliktige personer. Bare landdistriktene ble omfattet av befalingen, og bare den mannlige befolkningen ble talt

   Artikkel
  • Historisk perspektiv på statistikk

   Publisert:

   første systematiske forsøket på å skaffe en oversikt over befolkningen i Norge kom i årene 1663-66. I 1769 ble den. Denne tradisjonen, med røtter i Tyskland, innebar at nasjonene ble beskrevet som et hele, kun sjelden ble bestemte forhold eller faktorer skilt ut og befolkningen ble sett på som en passiv

   Artikkel
  • Å gjete kongens harer

   Publisert:

   Ny rapport: Samboerstatistikk Å gjete kongens harer Publisert: 11. desember 2001 å telle samboere er som å gjete kongens harer. Mange er de og høyt hopper de, men hvordan vite nøyaktig hvor mange det

   Artikkel