Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 761 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fruktbarhet under reproduksjonsnivå i Norge

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/1 Fruktbarhet under reproduksjonsnivå i Norge Publisert: 1. mars 1994 Endringene i de årlige fødselstallene gjennom de siste par tiår kan i stor utstrekning tilskrives at alder v

   Artikkel
  • Fortsatt vanlig med mange søsken og hyppig kontakt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/1 Søskenrelasjoner Fortsatt vanlig med mange søsken og hyppig kontakt Publisert: 1. mars 1994 De aller fleste har sosken. Blant dem som er født på 1950- og 1960- tallet, er bare

   Artikkel
  • Kvinner med makt?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Kvinner med makt? Publisert: 1. juni 1994 I Norge og i Norden er kvinner i dag sterkt representert i viktige lederposisjoner i politikken og i de parlamentariske organer. Men h

   Artikkel
  • Ut av redet - utflytting i flere trinn

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Ut av redet - utflytting i flere trinn Publisert: 1. juni 1994 Til tross for at stadig færre unge er i lønnet arbeid, ser det ikke ut til at de dermed blir boende hjemme lenger

   Artikkel
  • Fornavn: tradisjon og moter gjennom 100 år

   Publisert:

   . De mest brukte navnene for hele befolkningen er Anne og Jan. Noen navn forsvinner nesten fullstendig. Martin og Ida var det mest brukte gutte- og jentenavnet for barn født i 1993. De mest brukte navnene for hele befolkningen er Anne og Jan

   Artikkel
  • Sterk økning i antall aleneboende

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Husholdninger i framtiden Sterk økning i antall aleneboende Publisert: 1. juni 1994 Forandringer i landets husholdningsstruktur kan få store konsekvenser for eldreomsorgen og a

   Artikkel
  • Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU Publisert: 3. oktober 1994 Andelen yrkesaktive kvinner er klart høyere i Norge enn i de fleste EU-land. Det har bl.a. sammenheng med at

   Artikkel
  • EU-medlemskap får liten betydning for innvandringen

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 EU-medlemskap får liten betydning for innvandringen Publisert: 3. oktober 1994 Flyttingene i Europa er preget av at det er forholdsvis lite flytting mellom de fleste EU-land, m

   Artikkel
  • Norden som en demografisk pioner

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/3 Norden som en demografisk pioner Publisert: 3. oktober 1994 De nordiske land har på mange områder vært pionerer når det gjelder demografisk utvikling. Dette gjelder bl.a. frukt

   Artikkel
  • Likestilling - et ideal for velutdannede kvinner?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/4 Likestilling - et ideal for velutdannede kvinner? Publisert: 1. desember 1994 Økt likestilling mellom kinner og menn har vært et mål for den offentlige politikken i Norge, og m

   Artikkel
  • Kjæledyr i norske husholdninger

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/4 Som hund og katt Kjæledyr i norske husholdninger Publisert: 1. desember 1994 Om lag fire av ti norske husholdninger har kjæledyr. Det mest vanlige er katt, deretter følger hund

   Artikkel
  • Når foreldre skilles eller dør

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/1 Når foreldre skilles eller dør Publisert: 1. mars 1995 Mange barn som opplever at foreldrene skiller seg, erfarer at dette også fører til andre familieendringer. Mor og/eller f

   Artikkel
  • Innvandrere på flyttefot i Norge

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Innvandrere på flyttefot i Norge Publisert: 1. juni 1995 Andelen innvandrere som ankommer Oslo direkte, har avtatt i mange år. Dette har blitt kompensert ved at flere flytter t

   Artikkel
  • Hver 4. nordmann fjernkulturell bakgrunn om 100 år

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Hver 4. nordmann fjernkulturell bakgrunn om 100 år Publisert: 1. juni 1995 Om hundre år vil ca. hver fjerde nordmann ha bakgrunn fra et fjernkulturelt land. Forutsetningene for

   Artikkel
  • Over 200 000 innvandrere i Norge

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1995/2 Over 200 000 innvandrere i Norge Publisert: 1. juni 1995 Økningen i tallet på innvandrere bosatt i Norge var størst på slutten av 1980-tallet. Nær halvparten av innvandrerne er

   Artikkel