Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 369 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Likelønnspotten kan redusere lønnsgap i offentlig sektor med 1,5 prosentpoeng

   Publisert:

   Likestilling og lønn Likelønnspotten kan redusere lønnsgap i offentlig sektor med 1,5 prosentpoeng Publisert: 12. september 2008 Likelønnskommisjonens foreslåtte lønnspott på 3 milliarder kroner til k

   Artikkel
  • Har ikke blitt som mennene

   Publisert:

   Kvinner i det nye arbeidslivet Har ikke blitt som mennene Publisert: 8. august 2008 Kvinnene er på full fart inn i de mannsdominerte ”nye yrkene”. Men kvinnene i disse yrkene jobber mindre enn mennene

   Artikkel
  • Er det plass til mødre i det nye arbeidslivet?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/3 Yrkesforskjeller i arbeidstid Er det plass til mødre i det nye arbeidslivet? Publisert: 16. juni 2008 Stort arbeidspress, lange arbeidsdager og høye krav til kunnskap og result

   Artikkel
  • Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn

   Publisert:

   Rapporter 2008/21 Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn Publisert: 27. mai 2008 Kvinnelige lønnstakere tjener i gjennomsnitt betydelig mindre enn menn. Regjeringen satte derfor ned et utv

   Publikasjon
  • Dessertgenerasjonen; lever lenger og jobber kortere

   Publisert:

   år og over i befolkningen. Andelen personer 67 år og over i befolkningen vil øke fra 13 prosent i dag og til et sted mellom 15 og 28 prosent i 2050. Befolkningsframskrivning I Statistisk sentralbyrås (SSBs) modell framskrives befolkningen etter alder og kjønn ett

   Artikkel
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, men sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer etter landbakgrunn

   Publikasjon
  • Prester og fysioterapeuter lever lengst

   Publisert:

   sterkere dødelighetsnedgang i hele befolkningen enn vi vil få i de enkelte yrker. Om vi vil få en utjevning mellom yrkene er vanskelig å forutse. Historiske

   Artikkel
  • Norske husmødre sent ut i arbeidslivet

   Publisert:

   100 års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005 Norske husmødre sent ut i arbeidslivet Publisert: 18. april 2005 Norske kvinner var lenge mindre yrkesaktive enn svenske kvinner. I begge land hadde sosial

   Artikkel
  • Den kjønnsdelte arbeidsmarknaden

   Publisert:

   bli sett i samanheng med at utdanningsnivået i befolkninga elles er stigande. Om vi ser på kva utdanning dei som er i jobb i dag har, ser vi at heile 40

   Artikkel
  • Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001

   Publisert:

   Notater 2004/04 Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001 Publisert: 19. januar 2004 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kvaliteten i a

   Publikasjon
  • Hvorfor jobber så få alenemødre?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/6 Hvorfor jobber så få alenemødre? Publisert: 10. desember 2003 Sammenlignet med mødre som lever i parforhold, er det en dobbelt så høy andel alenemødre uten tilknytning til arbe

   Artikkel
  • Lik lønnsutvikling for kvinner og menn

   Publisert:

   Kvinners og menns lønn 1998-2002 Lik lønnsutvikling for kvinner og menn Publisert: 21. november 2003 Kvinner og menn har hatt tilnærmet lik lønnsutvikling i perioden fra 1998 til 2002 viser tall fra l

   Artikkel
  • Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program

   Publisert:

   Notater 2000/13 Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program Publisert: 5. oktober 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

   Publikasjon
  • Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet Publisert: 3. mars 1997 Norden oppfattes ofte som et område med lik politikk og praksis, men nordiske kvinner er ikke alltid så like n

   Artikkel
  • Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Utstøting gir lavere dødelighet hos yrkesaktive Publisert: 3. mars 1997 Etter 1960 har yrkesaktiviteten blant menn vært avtagende. En utstøting fra yrkeslivet av helsemessige g

   Artikkel